Käytämme tällä sivustolla evästeitä. · Mitä ovat evästeet? Hyväksyn

TENA Identifi

Faktoihin perustuvaa arviointia yksilöllisemmän inkontinenssihoidon tueksi.

TENA Identifi -virtsaamisraportit – parempaa hoitoa

TENA IdentifiTM arviointijärjestelmä auttaa hoitokoteja saamaan yksityiskohtaista ja aiemmin dokumentoimatonta tietoa hoidettavan virtsaamistavoista. TENA Identifi on sähköinen arviointijärjestelmä, jolla saadaan kerättyä yksilöllistä tietoa hoidettavan virtsaamisesta 72 tunnin ajalta. Sekä virtsamäärät että virtsaamisajankohdat tulostuvat kattavaksi raportiksi. Yksityiskohtainen tieto auttaa määrittelemään sopivimman suojan, suositeltavat ajat wc:ssä käymiseen sekä hoitorutiinien sovittamisen. Kaikella tällä edistetään tehokkaampaa, dokumentoitua inkontinenssihoitoa ja lisätään hoidettavan hyvinvointia. 

TENA Identifi

Entistä tarkempaa tietoa

Arvioinnin aikana tavallisesti käytössä olevat suojat korvataan TENA Identifi™ Älyvaipoilla, joiden erittäin ohuet lankamaiset anturit on integroitu suojaan, jossa ne mittaavat virtsamääriä ja virtsaamisajankohtia. Älyvaippaan kiinnitettävä, hiljainen ja uudelleenkäytettävä TENA Identifi™ Lukija välittää tiedot älyvaipasta suojattuun TENA Identifi™ -verkkoportaaliin, jonne tiedot tallentuvat helppolukuiseksi graafiseksi raportiksi.

TENA Identifin hyödyt

Miten asukkaat hyötyivät

Mukavuutta ja arvokkuutta

 • Oikealla tuotteella mukavampi olo (vähemmän reunavuotoja ja ihoärsytystä)
 • Vähemmän häiriöitä; mm. parempi yöuni
 • Itseluottamus ja itsenäisyys lisääntyivät yksilöllisten wc-rutiinien myötä
 • Pidätyskyky palautui tai parani 

Miten henkilökunta hyötyi

Parempi työympäristö

 • Hoitopäätösten tekoon saatiin lisäluottamusta, kun saatiin puolueetonta, tarkkaa tietoa kustakin asukkaasta.
 • Rutiinit tehostuivat, kun wc-käyntien suunnittelua optimoitiin.
 • Inkontinenssiin liittyvä työtaakka keveni ja aikaa jäi enemmän muulle hoitotyölle. 

Miten hoitokoti hyötyi

Pystyttiin tarjoamaan laadukasta hoitoa tehokkaasti

Modernissa ja kehittyvässä hoitokodissa asukkaiden arvokkuudentunne ja hyvinvointi lisääntyvät, kun kontinenssihoitosuunnitelmat perustuvat tosiseikkoihin. Erityisetuja ovat:

 • hoidon laadun helpompi dokumentointi.
 • tehokkaammat rutiinit.
 • henkilökunnan tehokkaampi hyödyntäminen.
 • inkontinenssiin liittyvien kustannusten väheneminen.

TENA Identifi

Katso tämä lyhyt video saadaksesi lisätietoja TENA IdentifinTM käytöstä.

TENA Identifi
26 %

kevyemmät imukyvyt käytössä [1] Yksilöllisen hoidon ja virtsaamisraporttien avulla voidaan löytää oikea imukyky. Oikeiden tuotteiden löytäminen ja sopivan imukyvyn valitseminen vähentää inkontinenssiin liittyviä kustannuksia.

Kokemuksia

SCA on auttanut toteutuksessa. Heidän innostuksensa ja tähän käyttämänsä aika on todella auttanut meitä.

Susanne Eriksen,
Hoitoyksikön johtaja,
Munkehatten

Kokemuksia

TENA Identifi on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten paljon oikea teknologia auttaa. Olemme saaneet laadukkaampaa hoitoa halvemmalla.

Henriette Jakobsen,
Hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio,
Odensen kunta

58 %

Vähemmän reunavuotoja [1] Yksilölliset wc-rutiinit, vaihtotiheys ja tuotevalinnat ovat vähentäneet reunavuotoja.

Kokemuksia

Nyt voimme käyttää aikaamme vaippojen vaihtamisen sijaan siihen, että autamme hoidettavia kehittymään.

Karin Føhns Marthinsen,
Hoitaja,
Munkehatten

Painos Lataa
TENA Identifi -esite FI_TENA_Identifi_brochure.pdf

Viitteet

1Asiakkaiden 324 seurantaraportin ennen ja jälkeen -tulokset käytettäessä
TENA IdentifiäTM Tanskassa. Seurantaraportit laadittiin kesäkuun 2013 ja joulukuun 2015 välisenä aikana 20 kunnan yhteensä 65 hoitokodissa, hoitokotiryhmässä ja laitoksessa.