Yhteistyössä Omaishoitajat ja
läheiset -liitto

 
TENA ja Omaishoitajat ja läheiset -liitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuosille 2016-2017.  TENAa ja Omaishoitajat ja läheiset -liittoa yhdistävät yhteiset arvot. Keskeisiä arvoja molempien toiminnassa ovat mm. vastuullisuus, asiantuntijuus, yksilöllisyys ja ihmisarvo. TENA haluaa olla mukana tukemassa omaishoitajien työtä tarjoamalla asiantuntijuuttaan inkontinenssin hoidossa.
 
 
Yhteistyön tavoitteita ovat:
  • Tukea omaishoidettavien omatoimisuutta ja siten omaishoitajan ja hoidettavan elämänlaatua
  • Välittää tietoa omaishoidosta ja sen monimuotoisuudesta
  • Jakaa tietoa inkontinenssista ja siihen tarkoitetuista hoitotarvikkeista
  • Jakaa tietoa yksilön oikeuksista hoitotarvikkeiden jakelussa

 

Omaishoitajat ja läheiset -liitto

 

Omaishoitajat ja läheiset -liitto on valtakunnallinen omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa vaikuttamis- ja tukijärjestö. Liiton tarkoitus on omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantaminen ja tukeminen sekä heitä tukevien toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen.

  • Suomessa on arviolta noin 350 000 omaishoitajaa
  • Vain noin 43 000 heistä saa omaishoidon tukea
  • Omaishoitajat ja läheiset -liitolla on n. 12 000 jäsentä
  • Kotona asuvien määrä on kasvussa ja siten omaishoitajien rooli tulee korostumaan tulevaisuudessakin

Lue lisää Omaishoitajat ja läheiset -liiton sivuilta, www.omaishoitajat.fi

 

Paikallisyhdistykset

 

Haluamme tarjota paikallisyhdistysten jäsenistölle helpon tien uusimman tiedon ja tuotteiden ääreen. Tarjoamme paikallisyhdistysten käyttöön ilmaista tukimateriaalia inkontinenssista sekä mahdollisuuden pyytää TENA-edustaja kertomaan inkontinenssista ja TENA-tuotteista yhdistystenne tilaisuuksiin. Lue lisää ja tulosta tiedote tästä.