Miesten inkontinenssin syyt

Onko läheiselläsi laajentunut eturauhanen tai onko se leikattu pois?

Yleisin miehillä esiintyvä virtsankarkailun tyyppi on jatkuva tiputtelu. Yleisin syy on laajentunut eturauhanen, joka estää virtsan kulun virtsatessa. Tällaisessa tilanteessa virtsarakko ei tyhjene kokonaan. Laajentunut eturauhanen voi myös johtaa pakkoinkontinenssiin tai äkilliseen virtsaamistarpeeseen.

Eturauhasleikkaus saattaa väliaikaisesti heikentää lihaksia, mikä voi johtaa ponnistusinkontinenssiin – nauraessa, yskiessä tai fyysisten ponnistusten yhteydessä tapahtuvaan virtsankarkailuun. Joskus leikkaus vaurioittaa hermoja tai lihaksia. Tällöin ongelmalliset seuraamukset voivat jäädä pysyviksi.

Onko hänen liikuntakykynsä heikentynyt?

Joskus liikuntakyky on yksinkertaisesti niin rajoittunut fyysisen vamman tai iän vuoksi, ettei reagoiminen virtsarakosta tai suolesta tuleviin signaaleihin onnistu ajoissa.

Onko hänellä mielenterveyden ongelmia?

Jos hoidettavalla henkilöllä on mielenterveyshäiriöitä, hän ei siitä syystä kenties tunnista virtsaamis- tai ulostamistarvetta eikä osaa toimia elimistön signaalien edellyttämällä tavalla.

Onko hänellä diagnosoitu sairauksia?

Tietyt sairaudet, erityisesti ne jotka vaikuttavat aivoihin tai hermojärjestelmään, kuten Alzheimer, Parkinsonin tauti, dementia, MS-tauti tai aivovaurio voivat olla inkontinenssin aiheuttajia. Taustalla on tällöin aivoista tulevien hermoratojen vauriot. Seurauksena voi olla virtsarakon yliaktiivisuus (tarve virtsata usein) tai sen heikko toiminta (rakko ei tyhjene kokonaan, mikä johtaa karkailuun). Se voi aiheuttaa myös ulosteen pidätyskyvyttömyyttä. Myös diabetes ja halvaus voivat johtaa inkontinenssiin.

Onko hänelle määrätty lääkitys johonkin muuhun vaivaan?

Miehillä inkontinenssia voi esiintyä tiettyjen lääkkeiden sivuvaikutuksena. Jos henkilö on lähiaikoina aloittanut lääkityksen tai muuttanut sitä, ja pidätyskyvyttömyys on alkanut vaivata samaan aikaan, tästä kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Joissain tapauksissa lääkitystä voidaan muuttaa, annostusta pienentää tai lopettaa lääkitys kokonaan.

Vaivaavatko häntä toistuvat virtsatietulehdukset?

Virtsatietulehdukset saattavat aiheuttaa virtsarakon yliherkkyyttä. Oireita voivat olla pakottava, toistuva virtsaamistarve myös öisin (tai pieninä määrinä) eikä vessaan useinkaan ehdi ajoissa.

Vaivaako ummetus häntä usein?

Ummetus on ulosteen pidätyskyvyttömyyden yleisimpiä aiheuttajia. Krooninen ummetus voi johtaa ulosteen kovettumiseen peräsuolessa, jolloin sen poistaminen vaikeutuu. Tämän seurauksena peräsuoli ja ympäröivät kudokset venyvät ja vähitellen heikkenevät. Vetinen uloste voi ohittaa kovettuneen ulosteen ja vuotaa ulos tahattomasti.

Ovatko hänen lantionpohjan lihaksensa heikentyneet?

Virtsarakkoa ja -putkea tukee ja pitää paikallaan riippumaton kaltainen lihasverkosto (lantionpohjan lihakset), joka pitää virtsaputken suljettuna. Iän myötä lihaksisto luonnollisesti heikkenee ja kun nämä lihakset heikentyvät ja menettävät joustavuuttaan, esimerkiksi yskiminen voi saada aikaan virtsankarkailua.

Onko hän ylipainoinen?

Ylipaino voi aiheuttaa ylimääräistä painetta vatsan ja lantionpohjan lihaksiin ja aiheuttaa näin virtsankarkailua.

Tupakoiko hän?

Tupakkayskä voi välillisesti olla virtsankarkailun syy yskän aiheuttaman toistuvan, epätavallisen kuormituksen vuoksi. Toinen tekijä tupakoijilla on verenkiertosairausten riski, johon määrättävä virtsaneritystä lisäävä lääkitys kasvattaa virtsankarkailun esiintymisen todennäköisyyttä.

Onko hän vielä lapsi?

Edellä esitetyt syyt tuskin pätevät lapseen. Tässä tapauksessa on syytä käydä lasten alueella puistossa tutustumassa lapsia vaivaavan inkontinenssin syihin.

Jos läheisen henkilön inkontinenssin syy on epäselvä, tutustu kohtaan Syyt tai katso lisätietoja inkontinenssista kohdasta Tyypit