Mitä voit tehdä

Hoitomuodot ja -menetelmät määräytyvät hoidettavan henkilön liikuntakyvyn ja henkisen tason mukaan. Hoidettava voi olla kohtuullisessa fyysisessä ja henkisessä vireessä, mutta silti hän voi haluta ohjeita ja lisätietoja. Toisaalta hän voi olla liikuntakyvytön esimerkiksi halvauksen vuoksi tai hänen henkinen vireytensä on laskenut esimerkiksi dementian tai Alzheimerin taudin vuoksi. Osa hoidettavista kärsii sekä henkisistä että fyysisistä ongelmista. Tähän osaan olemme koonneet terveydenhoitoalan ammattilaisten ja kokeneiden hoitajien neuvoja inkontinenssista kärsivän läheisen kotihoidosta sen neljältä pääalueelta. Valitse omaa tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto saadaksesi käytännön neuvoja ja vinkkejä läheisesi hoitoon.

Hoidettava henkilö pukeutuu ja peseytyy omatoimisesti. Joskus hän vain ei pysty hallitsemaan virtsarakkoaan

Hoidettavani on fyysisesti toimintakykyinen, mutta henkisen tason alenemisen vuoksi vahingoilta ei voi välttyä

Hoidettavani on henkisesti vireä, mutta fyysisesti kykenemätön itse peseytymään, pukeutumaan tai suoriutumaan vessassa asioinnista

Hoidettavani on fyysisesti ja henkisesti kykenemätön itse peseytymään, pukeutumaan tai suoriutumaan vessassa asioinnista