Millaisia virtsankarkailutyyppejä on olemassa?

Inkontinenssi voidaan kokea monin eri tavoin sen mukaan, mikä on vaivan aiheuttaja. Riippumatta läheisesi pidätyskyvyttömyyden tyypistä on tärkeää muistaa, että oikeilla tuotteilla vaiva on hyvin hallittavissa. Yleisimpiä tyyppejä ovat ponnistus- ja pakkoinkontinenssi tai kyseessä on niiden yhdistelmä. Seuraavat kysymykset helpottavat ratkaisun löytämisessä.

Kerro lisää tilanteestasi vastaamalla pikakyselyyn

Miten lähestyt omaistasi virtsankarkailuasiassa?Lähetä

Onko läheisesi kyvytön liikkumaan vai eikö vessaan ennättäminen vain onnistu?

Toiminnallinen inkontinenssi on kyvyttömyys ennättää ajoissa vessaan. Syynä voi olla liikuntakyvyn puute tai mentaalinen sairaus, kuten dementia tai Alzheimer. Jos läheisesi on vuodepotilas, pyörätuolin käyttäjä tai muuten kyvytön liikkumaan ilman apua, pidätyskyvyttömyys voi olla hyvin yleinen vaiva.

Onko hänellä hermostovaurioita?

Tietyt sairaudet, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin tauti, halvaus, diabetes tai MS-tauti voivat aiheuttaa virtsarakon neurologisia toimintahäiriöitä. Tällöin aivot eivät tunnista virtsaamistarpeen tuottamaa signaalia loukkaantumisen tai sairauden aiheuttaman hermovaurion vuoksi.

Aiheuttavatko fyysiset ponnistelut odottamatonta virtsankarkailua?

Ponnistusinkontinenssista puhutaan silloin, kun virtsankarkailua esiintyy äkillisissä fyysisissä ponnistuksissa, esimerkiksi yskäisyn, aivastuksen, nauramisen, nostelun tai kuntoilun yhteydessä. Yleensä nestemäärät ovat pieniä, joskin suuretkin määrät ovat mahdollisia. Tämä on yleisin inkontinenssin tyyppi naisilla.

Onko hänellä kontrolloimaton virtsaamistarve ilman varoitusta?

Tällöin kyseessä on todennäköisesti pakkoinkontinenssi. Pakkoinkontinenssissa rakko pyrkii tyhjenemään, vaikka sitä kuinka yrittäisi estää. Tässä tilanteessa aivojen rakolle lähettämien impulssien ja rakon toiminnan välinen koordinaatio ei toimi. Seurauksena voi olla rakon tyhjeneminen kerralla sekä lisääntynyt virtsaamistiheys. Tämä on miesten inkontinenssin yleisin tyyppi , joka usein liittyy leikattuun tai laajenneeseen eturauhaseen. Naisillakin se on melko yleinen. Pakkoinkontinenssia aiheuttavia sairauksia ovat mm. MS-tauti, Parkinsonin tauti sekä dementoivat sairaudet.

Onko hänellä esiintynyt useampaa kuin yhtä tyyppiä?

Sekainkontinenssi on usean inkontinenssityypin yhdistelmä. Se voi olla esimerkiksi ponnistus- ja pakkoinkontinenssin yhdistelmä.

Esiintyykö hänellä tiputtelua virtsaamisen jälkeen?

Ylivuotoinkontinenssi koskee miehiä ja naisia. Virtsarakko ei tyhjene kokonaan tai ei ollenkaan, ja virtsaa kertyy rakkoon. Yleensä aiheuttaja on jokin este, kuten ulostepakkauma suolessa, laajentunut eturauhanen, hermovaurio tai virtsaputken epänormaali tila.

Onko hänellä esiintynyt ulosteen pidätyskyvyttömyyttä?

Ulosteen pidätyskyvyttömyydellä tarkoitetaan tahatonta ulostamista. Ulosteen pidätyskyvyttömyyden syitä ovat ummetus, ripuli, peräaukon sulkijalihasten tai peräsuolen vaurio, peräsuolen tilavuuden pieneneminen tai lantionpohjan toimintahäiriö.

Jos läheisesi kärsii ulosteen pidätyskyvyttömyydestä, sen hoidosta ja hallinnasta kannattaa keskustella terveydenhoidon ammattilaisen kanssa.

Nyt kun inkontinenssin päätyypit on kuvauttu, haluat varmasti tietää kuinka voisit tehdä läheisesi elämän mahdollisimman mukavaksi. Ehkäpä haluat muilta omaishoitajilta käytännön neuvoja, mitä voit tehdä.

Ellei mikään edellä kuvatuista inkontinenssin  tyyppeistä vastaa lähimmäisesi tilaa, neuvomme sinua ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen ja pyytämään häntä tekemään oman arvionsa.