Näyttää siltä, että kotimaasi on <country>

Siirry oman maasi TENA-sivustolle saadaksesi paikallista tietoa.

Tietosuojaseloste

Henkilötiedon käsittelyä koskevat käytännöt

Oy Essity Finland Ab (”Essity”) ja sen tytäryhtiöt (”Essity” tai ”Essity Group”) pyrkivät siihen, että kaikki, joiden henkilökohtaisia tietoja Essity käsittelee, voivat aina luottaa siihen, että heidän tietosuojaansa kunnioitetaan ja henkilökohtaisesta tiedosta pidetään huolta asianmukaisella tavalla. Katso myös Essity Groupin eettiset toimintaohjeet. Essity noudattaa voimassa olevia kansallisia tietoturvalakeja, jotka säätelevät henkilökohtaisen tiedon (“henkilötiedot”) keräämistä ja käyttöä, sekä tätä Tietosuojaselostetta. Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on määritellä meille antamiesi tai tietoomme tulleiden henkilötietojen käyttöä koskevat periaatteet. Essity tai sen näissä ehdoissa tai asianmukaisella Sivustolla nimetty tytäryhtiö on tietojen valvoja, joka on vastuussa näissä Käyttöehdoissa kuvattujen henkilötietojen käsittelystä.
 
Tiedot – Henkilötiedot

Henkilötietoja, mukaan lukien Essitylle antamasi nimet ja osoitteet, voidaan käsitellä sekä käsin että tietokoneella. Antamiasi henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin Essityn tarpeelliseksi katsomalla tavalla: (i) tekemiesi pyyntöjen tai sopimusten hallinta, (ii) tällaisiin pyyntöihin tai sopimuksiin liittyvien tietojen tai palveluiden tarjoaminen sekä (iii) markkinointi ja asiakasseuranta ja (iv) myynnin/tuotteiden kehittäminen. Lähettämällä henkilötietoja Essitylle hyväksyt tässä Tietosuojaselosteessa ja Käyttöehdoissa esitetyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.
 
Käydessäsi jollain Essityn Sivustolla selailuun käyttämäsi tietokoneen IP-osoite voidaan rekisteröidä. Käytämme IP-osoitteita myös mittaamaan Essityn Sivustojen käyttöä. (IP-osoite on yksilöity numerosarja, jonka avulla on joskus mahdollista tunnistaa Internetiin kytketty tietokone. Verkkoselaimesi antaa sen automaattisesti aina, kun käyt jollain verkkosivulla.) Osana tällaista mittausta voidaan myös kerätä tietoa siitä, millä tavoin käytät Sivustoa. Tähän saattaa myös sisältyä Sivuston käytön seuranta, jonka avulla Essity parantaa sivustoa, personoi käyttäjäkokemustasi räätälöimällä näkemääsi sisältöä, optimoi käyttäjäkokemuksesi ja mittaa käytön tiheyttä. Sama käytäntö voi koskea myös muita käyttäjätilejä, joita sinulla saattaa olla Essityn kanssa. Keräämäämme tieto on analysoitavissa myös tilastollisesti.
 
Arkaluontoinen tieto
 
Jos omasta vapaasta tahdostasi toimitat meille arkaluontoista tietoa itsestäsi (esimerkiksi fyysiseen terveyteesi liittyvää tietoa), annat samalla Essitylle suostumuksesi käsitellä arkaluontoisia henkilötietojasi Tietosuojaselosteessa (ja tällaisen tiedon keräämisen yhteydessä annetun ilmoituksen yhteydessä) kuvattuja tarkoituksia varten siinä laajuudessa kuin tämä on mahdollista ilman voimassaolevan lain vaatimaa erillistä suostumusta.
 
Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
 
Täyttääkseen tavoitteet, joita varten henkilötietoa on kerätty, Essity voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille kuten yhteistyökumppanille tai tuotteidemme jakelijalle. Antamaasi tietoa voidaan siirtää muille Essity-konsernin osapuolille ja/tai liikekumppaneille, joita on sekä Euroopan Unionin sisä- että ulkopuolella.
 
Noudata aina varovaisuutta luovuttaessasi henkilötietoja verkossa. Sinun vastuullasi on huolehtia salasanojesi ja henkilötietojesi tietoturvasta. Näiden verkkosivujen käyttämisen katsotaan tarkoittavan, että tiedostat nämä riskit ja otat ne omalle vastuullesi.
 
Henkilötietojen saatavuus ja korjaaminen
 
Jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai uskot, että meillä on käytössämme virheellistä tai puutteellista tietoa, sinun tulisi ottaa yhteyttä siihen Essity-yhtiöön, joka on näkyvimmin listattuna Sivustolla. Paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla oikeus käyttää ja oikaista omia henkilötietojasi. Kunnioitamme tällaisia oikeuksia niin pitkälti kuin mahdollista täyttääksemme kaikki lainmukaiset velvollisuutemme.
 
Jos haluat ottaa yhteyttä tämän Sivuston tarjoajaan koskien Tietosuojaselostetta, lähetä postia Essitylle osoitteeseen Oy Essity Finland Ab, Asiakaspalvelu, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo tai sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@essity.com.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.