Lasten virtsankarkailun syyt

Yökastelu on yleisin lasten inkontinenssin muoto, ja päiväkastelusta kärsii vain 2–4 % 5–7-vuotiaista lapsista. Seuraavassa on esitetty yleisimmät lasten virtsankarkailun syyt.

Kehitykselliset syyt

Virtsarakko tyhjentyy, kun rakon lihakset reagoivat supistelemalla aivoista tuleviin signaaleihin, jotka ilmoittavat rakon täyttymisestä. Jos hermoston ja lihasten välisen koordinoinnin kehitys on viivästynyt, rakko voi joskus täyttyä ennen kuin lapsen aivot saavat siitä tiedon. Tai lihas (venttiili) on yksinkertaisesti liian heikko.

Lapset nukkuvat yleensä sikeämmin kuin aikuiset, ja heidän heräämisensä kestää kauemmin. Tämä merkitsee joskus sitä, että lapset eivät aisti rakon tyhjentämistarpeesta kertovaa signaalia – eivätkä herää ajoissa. 

Keho tuottaa yöllä enemmän virtsaneritystä vähentävää hormonia ADH:ta. Tämä hidastaa virtsaneritystä ja vähentää näin virtsaamistarvetta. Jos hormonivaikutusta ei jostain syystä tapahdu, rakko voi täyttyä liikaa.

Kaikki edellä mainitut tilanteet ratkeavat ajan mittaan itsestään. Lasten virtsankarkailun on usein luultu johtuvan myös peloista, mutta tätä ajatusta tukevaa tieteellistä näyttöä on vain vähän. Jos lapsesi on kuitenkin pelokas, on tärkeää selvittää pelon syy ja käsitellä sitä hienovaraisesti.

Lääketieteelliset syyt

Lasten virtsankarkailu voi olla myös sairauden tai vamman sivuvaikutus. CP-vamman, selkärankahalkion, aivovamman tai hermostovaurion yhteydessä kyky vastaanottaa oikeita rakon tyhjennyssignaaleja aivoista voi olla fyysisesti heikentynyt. Toistuvat virtsatulehdukset tai jopa virtsateiden pienet epämuodostumat voivat aiheuttaa virtsankarkailua.

Jos olet vakavasta vammasta kärsivän tai vammaisen lapsen hoitaja, saat lisätietoja Läheisten hoitaminen -osiosta.

Perinnöllinen syy

Virtsankarkailun taustalla voi olla perinnöllinen syy-yhteys, joka voi jatkua useiden sukupolvien ajan. Yleisesti ottaen lapsella on 40 %:n todennäköisyys kärsiä yökastelusta, jos toinen vanhemmista on kärsinyt samasta vaivasta, ja 70 %:n todennäköisyys, jos molemmat vanhemmat ovat kärsineet siitä.

Päiväkastelu

Päiväkastelu voi johtua rakon liiallisesta supistelusta tai harvoin tapahtuvasta tyhjentymisestä. Virtsateiden tulehdus tai anatomiset syyt tulee ensin sulkea pois .  

Yliaktiivinen virtsarakko

Yliaktiivisesta rakosta kärsivillä lapsilla virtsan karkaamista hillitsevät lihakset virtsaputken ympärillä eivät toimi kunnolla. Lihakset supistelevat tahattomasti, jolloin virtsa karkaa ulos. Yliaktiivinen rakko on usein seurausta virtsatietulehduksesta ja sitä esiintyy yleisemmin tytöillä.

Virtsan pidättäminen

Jotkut lapset välttävät vessassa käyntiä eivätkä ota huomioon tarvettaan joko sen vuoksi, ettei heistä ole mukava käydä koulun WC-tiloisssa, tai siksi, etteivät he halua jäädä paitsi jostain mielenkiintoisesta. Tämä voi johtaa rakon liialliseen täyttymiseen ja virtsan karkamiseen vahingossa. Tilanne voi aiheuttaa myös tulehduksia.

Lasten toiminnallinen inkontinenssi

Lapsesi ei kykene tällöin fyysisesti pääsemään vessaan. Tämä voi johtua lapsesi liikkumisvaikeuksista tai siitä, että hän käyttää pyörätuolia. Jälkimmäisessä tapauksessa kyseessä on todennäköisemmin sekä ulosteen että virtsan pidätyskyvyttömyys. Jos lapsesi kykenee menemään vessaan itse, mutta tämä vie aikaa, varmista, että tie vessaan on esteetön ja että lapsellasi on vaatteet, jotka on helppo ottaa pois. Tärkeintä on kuitenkin käyttää suojaavia alusvaatteita, jotka pitävät lapsesi olon kuivana ja miellyttävänä. Suojaavat alusvaatteet vähentävät ihon ärsytystä ja tulehduksia, joista pitkiä aikoja istuvat tai makaavat ihmiset usein kärsivät.