Sanasto

Klikkaamalla alla olevia termejä näet niiden selitykset.

Aliaktiivinen rakko

Jos virtsarakko on aliaktiivinen, sinne mahtuu tavallista enemmän virtsaa. Rakon täyttyminen ei aiheuta virtsaamistarpeen tunnetta, minkä vuoksi pieni määrä virtsaa karkaa, kun rakon paine kasvaa.

Dermatologisesti testattu

Dermatologisilla testeillä varmistetaan, että tuote ei todellisissa käyttöolosuhteissa ärsytä ihoa.

Enureesi

Enureesi (eli kastelu) tarkoittaa tahatonta virtsaamista. Kun sitä tapahtuu nukkuessa, puhutaan yökastelusta tai vuoteenkastelusta.

Eturauhanen

Miesten rauhanen, joka sijaitsee virtsarakon alapuolella ja ympäröi virtsaputkea. Se tuottaa nestettä ejakuloitaessa. Miehen vanhetessa eturauhanen usein suurenee ja ahtauttaa virtsaputkea. Oireena on heikko virtsasuihku. Ilmiöstä puhutaan myös nimillä rakon tyhjenemisongelma ja rakon epätäydellinen tyhjeneminen.

Inkontinenssi

Inkontinenssi eli pidätyskyvyttömyys tarkoittaa sekä virtsan että ulosteen pidätyskyvyttömyyttä.

Inkontinenssihoidot

Virtsanpidätysvaikeuksiin on monia suositeltuja hoitomuotoja ja -keinoja. Yksi niistä on elämäntapojen muutos, kuten rakon tai lantionpohjan lihasten harjoitukset, jotka vahvistavat syviä lihaksiasi. Myös nautitun nestemäärän ja virtsarakon tyhjentymistiheyden muuttamisesta tai painonpudotuksesta voi olla apua.

Inkontinenssin hallinta

Jos kärsit rakko-ongelmista itse tai työskentelet inkontinenssin parissa, on ongelmiin saatavilla hyödyllisiä inkontinenssituotteita ja hoitoja jotka voivat auttaa.

Jälkitiputtelu

Jälkitiputtelu eli virtsaamisen jälkeinen tiputtelu tarkoittaa, että virtsarakko ei tyhjene virtsatessa kokonaan, vaan virtsaa valuu vielä virtsaamisen jälkeen. Tämä on yleistä, kun eturauhanen on suurentunut tai lantionpohjan lihakset ovat heikentyneet. Jälkitiputtelua hoidetaan lantionpohjan lihasten harjoituksilla, jotka vahvistavat sulkijalihasta sekä virtsaputken lypsämisellä virtsaamisen jälkeen.

Lantionpohjan lihakset

Lantionpohjan lihakset (tai lantionpohjalihakset) ovat ryhmä lantion lihaksia, jotka muodostavat alustan jalkojesi väliin.  Ne sijaitsevat häpyluun (etupuolella) ja selkärangan tyven (takapuolella) välissä. Näiden lihasten heikentyminen voi aiheuttaa ongelmia, kuten virtsanpidätyskyvyttömyyttä ja ulosteenpidätyskyvyttömyyttä, jos peräaukon sulkijalihaksetkin heikkenevät.

Lantionpohjan lihasten harjoitukset

Lantionpohjan lihasten harjoitukset sisältävät lantionpohjan lihasten supistuksia ja rentoutuksia, jolloin rakon ja virtsaputken hallinta paranee. Lantionpohjan lihasten harjoittamisesta on eniten hyötyä ponnistusinkontinenssista ja sekainkontinenssista kärsiville, mutta harjoittelusta voi olla apua myös pakkoinkontinenssista kärsiville.

Lantionpohjan toimintahäiriö

Ulostamisen aikana lantionpohjan lihasten kuuluu rentoutua, jotta peräsuoli tyhjenee. Kun lantionpohjan lihakset rentoutuvat, vatsalihakset supistuvat ja työntävät ulosteen peräsuolesta. Lantionpohjan toimintahäiriössä lantionpohjan lihakset supistuvat, kun niiden kuuluisi rentoutua. Silloin ulostaminen ei onnistu, sillä lihasseinämä estää ulosteen ulospääsyn tehokkaasti.

Miktio

Urinaatio; virtsarakon tyhjentäminen eli virtsaaminen.

Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontinenssi eli pakkokarkailu tarkoittaa virtsarakon seinämälihaksen yliaktiivisuutta. Tämä lihas aiheuttaa ilman varoitusta tai lähes ilman varoitusta kovan virtsaamispakon, johon liittyy usein virtsankarkailua. Vakavissa tapauksissa karkaavan virtsan määrä voi olla suuri.

Ponnistusinkontinenssi

Ponnistusinkontinenssilla tarkoitetaan tahatonta virtsaamista fyysisen ponnistuksen jälkeen. Tällaisia ponnistuksia ovat esimerkiksi liikunta ja yskiminen, aivastaminen ja nauraminen. Ponnistusinkontinenssissa vuotavan virtsan määrä on yleensä pieni, mutta virtsan määrä määräytyy sen mukaan, miten täynnä rakko on, kun vatsaontelon paine nousee. Ponnistusinkontinenssi liittyy yleensä lantionpohjan lihasten heikkenemiseen. Se voi myös johtua raskauden, synnytyksen ja vaihdevuosien aiheuttamista fyysisistä muutoksista.

Ponnistuskarkailu

Ponnistuskarkailulla tarkoitetaan tahatonta virtsankarkailua fyysisen ponnistuksen jälkeen.  Tällaisia ponnistuksia ovat esimerkiksi liikunta ja yskiminen, aivastaminen ja nauraminen. Ponnistuskarkailussa vuotavan virtsan määrä on yleensä pieni, mutta virtsan määrä määräytyy sen mukaan, miten täynnä rakko on, kun vatsaontelon paine nousee. Ponnistuskarkailu liittyy yleensä lantionpohjan lihasten heikkenemiseen, mutta se voi johtua myös raskauden, synnytyksen ja vaihdevuosien aiheuttamista fyysisistä muutoksista.

Prostata

Miehen eturauhanen, joka sijaitsee virtsarakon alapuolella ja ympäröi virtsaputkea. Eturauhanen tuottaa siemensyöksyssä purkautuvaa eritettä. Joillakin vanhemmilla miehillä eturauhanen alkaa suurentua, mikä ahtauttaa virtsaputkea. Heikko virtsasuihku voi olla oire suurentuneesta eturauhasesta

Rakkokoulu

Rakkokoulu on menetelmä, jolla pyritään lisäämään rakon pidätyskykyä ja vähentämään virtsaamiskertojen määrää. Ajan myötä pidättäminen helpottuu ja rakkoon mahtuu entistä suurempi määrä virtsaa. Virtsaamispäiväkirja (tunnetaan myös nimellä rakkopäiväkirja) Virtsaamispäiväkirja on ensimmäinen askel pakkoinkontinenssin arvioinnissa ja rakon harjoittamisen suunnittelussa.

Rakko-ongelmat

Rakko-ongelmilla tarkoitetaan heikentynyttä virtsanpidätyskykyä, joka voi aiheuttaa tahatonta virtsaamista. Miesten ja naisten rakko-ongelmat voivat johtua useasta eri syystä.

Rakon neurologiset toimintahäiriöt

Sairauden aiheuttamat hermovauriot voivat vaikuttaa aivojen ja virtsarakon väliseen viestintään. Siitä seuraa pidätysvaikeuksia, kuten kyvyttömyyttä kontrolloida rakkoa tai tyhjentää se kokonaan.

Sekainkontinenssi

Sekainkontinenssilla tarkoitetaan sekamuotoisia oireita. Yleensä sekainkontinenssi on yhdistelmä ponnistusinkontinenssista ja pakkoinkontinenssista. Jos inkontinenssimuotoja on samanaikaisesti kaksi, toinen yleensä aiheuttaa enemmän ongelmia kuin toinen. Ensin on siis keskityttävä yleisemmin ilmeneviin inkontinenssioireisiin.

Toiminnallinen inkontinenssi

Tämä tarkoittaa, että vessaan ei ehdi ajoissa fyysisistä tai psyykkisistä syistä.

Vaihdevuodet

Vaihdevuosien alkaminen merkitsee kuukautisten loppumista pysyvästi ja estrogeeni hormoonien tuotannon vähenemistä/loppumista.

Virtsaamisen jälkeinen tiputtelu

Virtsaamisen jälkeinen tiputtelu eli jälkitiputtelu tarkoittaa, että virtsarakko ei tyhjene virtsatessa kokonaan, vaan virtsaa valuu vielä virtsaamisen jälkeen. Tämä on yleistä, kun eturauhanen on suurentunut tai lantionpohjan lihakset ovat heikentyneet. Virtsaamisen jälkeistä tiputtelua hoidetaan lantionpohjan lihasten harjoituksilla, jotka vahvistavat sulkijalihasta sekä virtsaputken lypsämisellä virtsaamisen jälkeen.

Virtsaamispäiväkirja

Tunnetaan myös nimellä rakkopäiväkirja. Virtsaamispäiväkirjaan merkitään päivittäin virtsaamiskerrat, virtsan määrä ja nautittu nestemäärä. Päiväkirjaa voidaan käyttää apuna pidätyskyvyttömyyden asteen ja tarvittavan hoidon arvioinnissa.

Virtsan ponnistuskarkailu

Virtsan ponnistuskarkailulla tarkoitetaan tahatonta virtsankarkailua fyysisen ponnistuksen jälkeen. Tällaisia ponnistuksia ovat esimerkiksi liikunta ja yskiminen, aivastaminen ja nauraminen. Virtsan ponnistuskarkailussa vuotavan virtsan määrä on yleensä pieni, mutta virtsan määrä määräytyy sen mukaan, miten täynnä rakko on, kun vatsaontelon paine nousee. Virtsan ponnistuskarkailu liittyy yleensä lantionpohjan lihasten heikkenemiseen, mutta se voi johtua myös raskauden, synnytyksen ja vaihdevuosien aiheuttamista fyysisistä muutoksista.

Virtsaumpi

Virtsaumpi on yksi pidätyskyvyttömyyden syistä. Virtsasuihku on heikko, ja lisäksi oireina voivat olla virtsasuihkun katkeilu, ponnistelu virtsatessa ja virtsaamisen aloitusvaikeudet. Virtsarakko ei tyhjene, mikä voi aiheuttaa inkontinenssia.

Yliaktiivinen rakko

Yliaktiivisesta rakosta puhutaan, kun virtsarakko supistuu voimakkaasti ja virtsaputkea (joka kuljettaa virtsan pois rakosta) ympäröivät lihakset eivät pysty estämään virtsaamista.

Ylivuotoinkontinenssi

Tämä on jatkuvaa tai ajoittaista virtsantuloa, joka johtuu yleensä tukoksesta tai hermovauriosta.

Yökastelu

Kastelu (jonka lääketieteellinen nimi on enureesi) tarkoittaa tahatonta virtsankarkailua. Kun sitä tapahtuu nukkuessa, puhutaan yökastelusta tai vuoteenkastelusta.

Ärtynyt rakko

Ärtyneestä rakosta puhutaan, kun virtsarakko supistuu voimakkaasti ja virtsaputkea (joka kuljettaa virtsan pois rakosta) ympäröivät lihakset eivät pysty estämään virtsaamista.