Virtsankarkailu

Virtsarakon hallinnan vaikeus, joka voi johtaa tahattomaan virtsan karkaamiseen.