Sanasto:

Jos törmäät sivustollamme sinulle tuntemattomiin termeihin, käytä sanastoa löytääksesi niille selitykset.

Aliaktiivinen rakko

Jos virtsarakko on aliaktiivinen, sinne mahtuu tavallista enemmän virtsaa. Rakon täyttyminen ei aiheuta virtsaamistarpeen tunnetta, minkä vuoksi pieni määrä virtsaa karkaa, kun rakon paine kasvaa. » Lue lisää » Lue lisää

Dermatologisesti testattu

Dermatologisilla testeillä varmistetaan, että tuote ei todellisissa käyttöolosuhteissa ärsytä ihoa. » Lue lisää » Lue lisää

Enureesi

Enureesi (eli kastelu) tarkoittaa tahatonta virtsaamista. Kun sitä tapahtuu nukkuessa, puhutaan yökastelusta tai vuoteenkastelusta. » Lue lisää » Lue lisää

Eturauhanen

Miesten rauhanen, joka sijaitsee virtsarakon alapuolella ja ympäröi virtsaputkea. Se tuottaa nestettä ejakuloitaessa. Miehen vanhetessa eturauhanen usein suurenee ja ahtauttaa virtsaputkea. Oireena on heikko virtsasuihku. Ilmiöstä puhutaan myös nimillä rakon tyhjenemisongelma ja rakon epätäydellinen tyhjeneminen. » Lue lisää » Lue lisää

Inkontinenssi

Inkontinenssi eli pidätyskyvyttömyys tarkoittaa sekä virtsan että ulosteen pidätyskyvyttömyyttä. » Lue lisää » Lue lisää

Inkontinenssihoidot

Virtsanpidätysvaikeuksiin on monia suositeltuja hoitomuotoja ja -keinoja. Yksi niistä on elämäntapojen muutos, kuten rakon tai lantionpohjan lihasten harjoitukset, jotka vahvistavat syviä lihaksiasi. Myös nautitun nestemäärän ja virtsarakon tyhjentymistiheyden muuttamisesta tai painonpudotuksesta voi olla apua.  » Lue lisää » Lue lisää

Inkontinenssin hallinta

Jos kärsit rakko-ongelmista itse tai työskentelet inkontinenssin parissa, on ongelmiin saatavilla hyödyllisiä inkontinenssituotteita ja hoitoja jotka voivat auttaa. » Lue lisää » Lue lisää

Jälkitiputtelu

Jälkitiputtelu eli virtsaamisen jälkeinen tiputtelu tarkoittaa, että virtsarakko ei tyhjene virtsatessa kokonaan, vaan virtsaa valuu vielä virtsaamisen jälkeen. Tämä on yleistä, kun eturauhanen on suurentunut tai lantionpohjan lihakset ovat heikentyneet. Jälkitiputtelua hoidetaan lantionpohjan lihasten harjoituksilla, jotka vahvistavat sulkijalihasta sekä virtsaputken lypsämisellä virtsaamisen jälkeen. » Lue lisää » Lue lisää

Lantionpohjan lihakset

Lantionpohjan lihakset (tai lantionpohjalihakset) ovat ryhmä lantion lihaksia, jotka muodostavat alustan jalkojesi väliin.  Ne sijaitsevat häpyluun (etupuolella) ja selkärangan tyven (takapuolella) välissä. Näiden lihasten heikentyminen voi aiheuttaa ongelmia, kuten virtsanpidätyskyvyttömyyttä ja ulosteenpidätyskyvyttömyyttä, jos peräaukon sulkijalihaksetkin heikkenevät. » Lue lisää » Lue lisää

Lantionpohjan lihasten harjoitukset

Lantionpohjan lihasten harjoitukset sisältävät lantionpohjan lihasten supistuksia ja rentoutuksia, jolloin rakon ja virtsaputken hallinta paranee. Lantionpohjan lihasten harjoittamisesta on eniten hyötyä ponnistusinkontinenssista ja sekainkontinenssista kärsiville, mutta harjoittelusta voi olla apua myös pakkoinkontinenssista kärsiville. » Lue lisää » Lue lisää

Lantionpohjan toimintahäiriö

Ulostamisen aikana lantionpohjan lihasten kuuluu rentoutua, jotta peräsuoli tyhjenee. Kun lantionpohjan lihakset rentoutuvat, vatsalihakset supistuvat ja työntävät ulosteen peräsuolesta. Lantionpohjan toimintahäiriössä lantionpohjan lihakset supistuvat, kun niiden kuuluisi rentoutua. Silloin ulostaminen ei onnistu, sillä lihasseinämä estää ulosteen ulospääsyn tehokkaasti. » Lue lisää » Lue lisää

Miktio

Urinaatio; virtsarakon tyhjentäminen eli virtsaaminen. » Lue lisää » Lue lisää

Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontinenssi eli pakkokarkailu tarkoittaa virtsarakon seinämälihaksen yliaktiivisuutta. Tämä lihas aiheuttaa ilman varoitusta tai lähes ilman varoitusta kovan virtsaamispakon, johon liittyy usein virtsankarkailua. Vakavissa tapauksissa karkaavan virtsan määrä voi olla suuri. » Lue lisää » Lue lisää

Ponnistusinkontinenssi

Ponnistusinkontinenssilla tarkoitetaan tahatonta virtsaamista fyysisen ponnistuksen jälkeen. Tällaisia ponnistuksia ovat esimerkiksi liikunta ja yskiminen, aivastaminen ja nauraminen. Ponnistusinkontinenssissa vuotavan virtsan määrä on yleensä pieni, mutta virtsan määrä määräytyy sen mukaan, miten täynnä rakko on, kun vatsaontelon paine nousee. Ponnistusinkontinenssi liittyy yleensä lantionpohjan lihasten heikkenemiseen. Se voi myös johtua raskauden, synnytyksen ja vaihdevuosien aiheuttamista fyysisistä muutoksista. » Lue lisää » Lue lisää

Ponnistuskarkailu

Ponnistuskarkailulla tarkoitetaan tahatonta virtsankarkailua fyysisen ponnistuksen jälkeen.  Tällaisia ponnistuksia ovat esimerkiksi liikunta ja yskiminen, aivastaminen ja nauraminen. Ponnistuskarkailussa vuotavan virtsan määrä on yleensä pieni, mutta virtsan määrä määräytyy sen mukaan, miten täynnä rakko on, kun vatsaontelon paine nousee. Ponnistuskarkailu liittyy yleensä lantionpohjan lihasten heikkenemiseen, mutta se voi johtua myös raskauden, synnytyksen ja vaihdevuosien aiheuttamista fyysisistä muutoksista. » Lue lisää » Lue lisää

Prostata

Miehen eturauhanen, joka sijaitsee virtsarakon alapuolella ja ympäröi virtsaputkea. Eturauhanen tuottaa siemensyöksyssä purkautuvaa eritettä. Joillakin vanhemmilla miehillä eturauhanen alkaa suurentua, mikä ahtauttaa virtsaputkea. Heikko virtsasuihku voi olla oire suurentuneesta eturauhasesta » Lue lisää » Lue lisää

Rakkokoulu

Rakkokoulu on menetelmä, jolla pyritään lisäämään rakon pidätyskykyä ja vähentämään virtsaamiskertojen määrää. Ajan myötä pidättäminen helpottuu ja rakkoon mahtuu entistä suurempi määrä virtsaa. Virtsaamispäiväkirja (tunnetaan myös nimellä rakkopäiväkirja) Virtsaamispäiväkirja on ensimmäinen askel pakkoinkontinenssin arvioinnissa ja rakon harjoittamisen suunnittelussa. » Lue lisää » Lue lisää

Rakko-ongelmat

Rakko-ongelmilla tarkoitetaan heikentynyttä virtsanpidätyskykyä, joka voi aiheuttaa tahatonta virtsaamista. Miesten ja naisten rakko-ongelmat voivat johtua useasta eri syystä. » Lue lisää » Lue lisää

Rakon neurologiset toimintahäiriöt

Sairauden aiheuttamat hermovauriot voivat vaikuttaa aivojen ja virtsarakon väliseen viestintään. Siitä seuraa pidätysvaikeuksia, kuten kyvyttömyyttä kontrolloida rakkoa tai tyhjentää se kokonaan. » Lue lisää » Lue lisää

Sekainkontinenssi

Sekainkontinenssilla tarkoitetaan sekamuotoisia oireita. Yleensä sekainkontinenssi on yhdistelmä ponnistusinkontinenssista ja pakkoinkontinenssista. Jos inkontinenssimuotoja on samanaikaisesti kaksi, toinen yleensä aiheuttaa enemmän ongelmia kuin toinen. Ensin on siis keskityttävä yleisemmin ilmeneviin inkontinenssioireisiin. » Lue lisää » Lue lisää

Toiminnallinen inkontinenssi

Tämä tarkoittaa, että vessaan ei ehdi ajoissa fyysisistä tai psyykkisistä syistä. » Lue lisää » Lue lisää

Vaihdevuodet

Vaihdevuosien alkaminen merkitsee kuukautisten loppumista pysyvästi ja estrogeeni hormoonien tuotannon vähenemistä/loppumista. » Lue lisää » Lue lisää

Virtsaamisen jälkeinen tiputtelu

Virtsaamisen jälkeinen tiputtelu eli jälkitiputtelu tarkoittaa, että virtsarakko ei tyhjene virtsatessa kokonaan, vaan virtsaa valuu vielä virtsaamisen jälkeen. Tämä on yleistä, kun eturauhanen on suurentunut tai lantionpohjan lihakset ovat heikentyneet. Virtsaamisen jälkeistä tiputtelua hoidetaan lantionpohjan lihasten harjoituksilla, jotka vahvistavat sulkijalihasta sekä virtsaputken lypsämisellä virtsaamisen jälkeen. » Lue lisää » Lue lisää

Virtsaamispäiväkirja

Tunnetaan myös nimellä rakkopäiväkirja. Virtsaamispäiväkirjaan merkitään päivittäin virtsaamiskerrat, virtsan määrä ja nautittu nestemäärä. Päiväkirjaa voidaan käyttää apuna pidätyskyvyttömyyden asteen ja tarvittavan hoidon arvioinnissa. » Lue lisää » Lue lisää

Virtsan ponnistuskarkailu

Virtsan ponnistuskarkailulla tarkoitetaan tahatonta virtsankarkailua fyysisen ponnistuksen jälkeen. Tällaisia ponnistuksia ovat esimerkiksi liikunta ja yskiminen, aivastaminen ja nauraminen. Virtsan ponnistuskarkailussa vuotavan virtsan määrä on yleensä pieni, mutta virtsan määrä määräytyy sen mukaan, miten täynnä rakko on, kun vatsaontelon paine nousee. Virtsan ponnistuskarkailu liittyy yleensä lantionpohjan lihasten heikkenemiseen, mutta se voi johtua myös raskauden, synnytyksen ja vaihdevuosien aiheuttamista fyysisistä muutoksista. » Lue lisää » Lue lisää

Virtsaumpi

Virtsaumpi on yksi pidätyskyvyttömyyden syistä. Virtsasuihku on heikko, ja lisäksi oireina voivat olla virtsasuihkun katkeilu, ponnistelu virtsatessa ja virtsaamisen aloitusvaikeudet. Virtsarakko ei tyhjene, mikä voi aiheuttaa inkontinenssia» Lue lisää » Lue lisää

Yliaktiivinen rakko

Yliaktiivisesta rakosta puhutaan, kun virtsarakko supistuu voimakkaasti ja virtsaputkea (joka kuljettaa virtsan pois rakosta) ympäröivät lihakset eivät pysty estämään virtsaamista. » Lue lisää » Lue lisää

Ylivuotoinkontinenssi

Tämä on jatkuvaa tai ajoittaista virtsantuloa, joka johtuu yleensä tukoksesta tai hermovauriosta. » Lue lisää » Lue lisää

Yökastelu

Kastelu (jonka lääketieteellinen nimi on enureesi) tarkoittaa tahatonta virtsankarkailua. Kun sitä tapahtuu nukkuessa, puhutaan yökastelusta tai vuoteenkastelusta. » Lue lisää » Lue lisää

Ärtynyt rakko

Ärtyneestä rakosta puhutaan, kun virtsarakko supistuu voimakkaasti ja virtsaputkea (joka kuljettaa virtsan pois rakosta) ympäröivät lihakset eivät pysty estämään virtsaamista. » Lue lisää » Lue lisää