Rakkokoulu

Rakkokoulu on menetelmä, jolla pyritään lisäämään rakon pidätyskykyä ja vähentämään virtsaamiskertojen määrää. Ajan myötä pidättäminen helpottuu ja rakkoon mahtuu entistä suurempi määrä virtsaa. Virtsaamispäiväkirja (tunnetaan myös nimellä rakkopäiväkirja) Virtsaamispäiväkirja on ensimmäinen askel pakkoinkontinenssin arvioinnissa ja rakon harjoittamisen suunnittelussa.

Rakkokoulu voi olla hyödyllistä myös eturauhasleikkauksen jälkeen, jos miehellä esiintyy pakkoinkontinenssia.

Muita aiheeseen liittyviä sanoja

Lisätietoja