Sekainkontinenssi

Sekainkontinenssilla tarkoitetaan sekamuotoisia oireita. Yleensä sekainkontinenssi on yhdistelmä ponnistusinkontinenssista ja pakkoinkontinenssista. Jos inkontinenssimuotoja on samanaikaisesti kaksi, toinen yleensä aiheuttaa enemmän ongelmia kuin toinen. Ensin on siis keskityttävä yleisemmin ilmeneviin inkontinenssioireisiin.

Muita aiheeseen liittyviä sanoja

Lisätietoja