TENAn tehtävä

Tehtävämme voidaan määrittää selkeästi: parantaa inkontinenssista kärsivien ihmisten tai heitä hoitavien ihmisten elämää kaikkialla maailmassa.

Kyse on ihmisistä...

Sen lisäksi, että inkontinenssi on yllättävän yleinen vaiva, se ei riipu iästä tai terveydentilasta, vaan voi koskea parhaassa iässä olevia ihmisiä.

Inkontinenssi ei välttämättä ole itsessään vakava lääketieteellinen tila, mutta siihen liittyvä sosiaalinen tabu voi haitata ihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Aina läsnä olevan "vahingon pelon" vuoksi monet itsestäänselvät toiminnot, kuten ostosten teko, liikunta tai jopa lapsen nostaminen syliin, voivat lannistaa.

Jos tilannetta ei hoideta asianmukaisella tavalla, inkontinenssista kärsivät ihmiset voivat muuttua syrjäänvetäytyviksi ja kieltää itseltään monia asioita, joista he nauttivat elämässään.

TENA on omistautunut ajatukselle, että inkontinenssi ei saisi estää ihmisiä elämästä täysipainoista ja onnellista elämää. Tämä on johtoajatuksena kaikissa TENAn toiminnoissa: tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä, edistettäessä mahdollisimman hyvää kontinenssihoitoa terveydenhuoltolaitoksissa tai lisättäessä yleisön tietoisuutta asiasta.

... ja paremman hoidon antamisesta


Ikääntyvässä yhteiskunnassa yhä useammat ihmiset tarvitsevat läheistensä apua käytännön toiminnoissa joko kotona tai ammattimaisessa laitoshoidossa. Inkontinenssin hoito voi olla hoitaville omaisille erittäin haasteellinen tehtävä niin fyysisesti, henkisesti kuin taloudellisestikin. Haluamme tarjota parhaita mahdollisia neuvoja, tukea ja tuotteita, joiden avulla parannetaan hoitajien ja inkontinenssista kärsivien elämänlaatua.

Terveydenhoidon ammattilaisten kanssa työskentelystä saadun kokemuksen avulla TENA pyrkii kehittämään entistä tehokkaampia tuotteita, palveluita ja koulutusmateriaaleja, joilla potilashoito voidaan maksimoida hoitajien tarpeet ja kattavien terveydenhuoltopalveluiden taloudelliset realiteetit huomioonottaen.