Elinkaaren arviointi

Eco Actions

Eco Actions tarkoittaa sitoutumistamme kehittää tuotteita ja palveluja, jotka parantavat päivittäisen elämän laatua ja minimoivat samalla ympäristövaikutuksen.

SCA on pyrkinyt vuodesta 1990 mittaamaan ja pienentämään tuotteiden kokonaisympäristövaikutusta LCA-analyysin (Life Cycle Analysis eli elinkaarianalyysi) avulla.

LCA-analyysissa arvioidaan tuotantoprosessin jokainen vaihe raaka-aineista hävittämiseen. Näin voimme laskea tuotteen hiilijalanjäljen. Hiilijalanjälki on tuotteen elinkaaren aikana syntyneiden kasvihuonekaasujen määrä. Näiden tietojen avulla voimme tehdä ympäristön kannalta parhaat valinnat. Seuraavilla sivuilla on lisätietoja TENA-tuotteiden elinkaaresta.

Olemme jo ehdistyneet huomattavasti. Vuoden 2008 ja vuoden 2009 heinäkuun välillä TENA-tuotteiden hiilijalanjälki pieneni Euroopassa 3–17 prosenttia. TENA Flexin hiilijalanjälki on esimerkiksi pienentynyt 17 % ja TENA Ladyn 11 %. (Tiedot on vahvistanut IVL, riippumaton ruotsalainen ympäristöntutkimusinstituutti.)

Jotta pystyisimme kehittymään jatkossakin, olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita. Pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeämme vieläkin enemmän. Tähän päästään seuraavasti:

• kehittämällä kestäviä ratkaisuja parantamalla tuotteitamme jatkuvasti ja käyttämällä materiaaleja entistä tehokkaammin
• varmistamalla, että käyttämämme raaka-aineet tulevat vastuullisista lähteistä
• vähentämällä tuotteista ja pakkauksista tulevien jätteiden määrää
• vähentämällä hiilidioksidipäästöjämme käyttämistämme fossiilisista polttoaineista, sähköstä ja lämmityksestä 20 % vuodesta 2005 vuoteen 2020
• vähentämällä jatkuvasti tehtaidemme tuottamien jätteiden määrää
• toimimalla yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi toimitusketjusta