Taloudellinen vastuu

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen muutenkin kuin ympäristön osalta. Olemme tärkeä työllistäjä ja sijoittaja yhteisöissä, joissa vaikutamme.

Olemme ylpeitä siitä, että tarjoamme turvallisen, reilun ja innostavan työympäristön. Liiketoimintamme avainarvot ovat kunnioitus, erinomaisuus ja vastuullisuus. Olemme varmistaneet näiden noudattamisen luomalla terveyttä ja turvallisuutta, ihmisoikeuksia, liiketoiminnan etiikkaa, työntekijäsuhteita ja yhteiskuntavastuuta koskevan menettelyohjeen.