Sosiaalinen vastuu

Inkontinenssituotteet vastaavat rakkovaivoista kärsivien perustarpeisiin. Niillä on huomattava positiivinen vaikutus elämänlatuun.  Ne lisäävät itsenäisyyttä, itsevarmuutta ja liikkumisen vapautta, minkä ansiosta ihmiset voivat osallistua sosiaalisiin tilanteisiin ja elää rikasta ja aktiivista elämää.

Virtsankarkailu on hyvin yleistä: siitä kärsii yksi neljästä yli 35-vuotiaasta naisesta ja joka kahdeksannella miehellä on ongelmia rakon hallinnan kanssa jossakin elämänvaiheessa. Vaivaan liittyy silti yhä sosiaalista ja psykologista häpeää. TENA on työskennellyt vuosia lisätäkseen ihmisten tietämystä virtsankarkailusta ja lisätäkseen avointa keskustelua,  jotta asiaa ei koettaisi häpeälliseksi.

TENA ja sen emäyhtiö SCA pyrkivät yhteistyössä useiden tieteellisten organisaatioiden kanssa parantamaan virtsankarkailun hoidon tasoa, tukemaan inkontinenssitutkimusta ja parantamaan terveydenhoitoalan ammattilaisten koulutusta ja heille tarkoitettujen tietojen laatua. Tällainen työ on elintärkeää, jotta aiheesta voidaan käynnistää keskustelua, virtsankarkailua koskevat tabut voidaan kumota ja rakkovaivoista kärsivien elämänlaatua voidaan parantaa.

Olemme luoneet myös Core Wellness-ohjelman. Se on johtavien asiantuntijoiden kehitämä ohjelma, jonka avulla voidaan kehittää lantionpohjan lihaksia ja parantaa yleistä hyvinvointia. Tutkimusten mukaan lantionpohjan lihasten harjoitusohjelman noudattaminen voi parantaa ponnistuskarkailua kahdella kolmesta naisesta sekä parantaa ryhtiä ja lisätä kokonaisvoimaa.