TENA Identifi - sähköinen arviointijärjestelmä yksilöllisemmän inkontinenssihoidon tueksi

 

TENA Identifi on sähköinen arviointijärjestelmä, joka on kehitetty tukemaan yksilöllistä inkontinenssihoitoa. Se on helppokäyttöinen arvioinnin työkalu, "älyvaippa", jolla saadaan kerättyä objektiivista, yksilöllistä tietoa hoidettavan virtsaamisesta 72 tunnin ajalta. Järjestelmä on jo käytössä mm. Pohjoismaissa ja Kanadassa, missä sillä on saatu erittäin hyviä tuloksia.

 

 

Ylläpitää pidätyskykyä ja yksilöllisiä valintoja

TENA Identifillä saadaan arvokasta tietoa hoidettavien henkilöiden yksilöllisistä tarpeista: mitkä ovat sopivimmat tuotteet ja niiden yksilöllinen vaihtoväli sekä miten mahdolliset WC-käynnit kannattaa ajoittaa. Nämä tiedot auttavat henkilökuntaa laatimaan yksilöllisen hoitosuunnitelman, joka huomioi hoidettavan tarpeita sekä tukee ja ylläpitää hoidettavan pidätyskykyä.

Mukavuutta ja huomaamattomuutta

Helppokäyttöinen TENA Identifi on arvioinnin työkalu, jonka voi sovittaa normaaleihin hoitorutiineihin. Kolme vuorokautta kestävän arvioinnin aikana tavallisesti käytössä olevat inkontinenssisuojat korvataan TENA Identifi Älyvaipoilla. Älyvaippoihin integroidut erittäin ohuet lankamaiset tunnistimet pystyvät mittaamaan suojaan tulevan virtsan määrät ja virtsaamisajankohdat. Älyvaippaan liitetään järjestelmään kuuluva lukija, joka kerää ja välittää tiedot suojattuun verkkoportaaliin, minne nämä tiedot tallentuvat raportiksi.

Yksilöllistä tietoa virtsaamisesta

TENA Identifi -järjestelmällä saadaan yksilöityä, objektiivista tietoa, joka on helppo yhdistää pidätyskykyä koskevaan suunnitelmaan ja näin yksilölliset tarpeet voidaan huomioida entistä paremmin.

Yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat hoitosuunnitelmat helpottavat esimerkiksi seuraavaa:
      Hoidon laadun dokumentointi                                            
      Yksilöllisen, tarpeisiin perustuvan hoidon suunnittelu            
      Henkilöresurssien optimaalinen käyttö                               
      Inkontinenssikulujen hallinta