Alzheimerin tauti, dementia ja inkontinenssi

Woman with child and headphones

Yli 60 prosentilla hoitokotien asukkaista on jonkinasteinen dementia, jota aiheuttaa yleisesti Alzheimerin tauti. Dementia saattaa vaikuttaa muistiin ja muihin kognitiivisiin toimintoihin sekä liikuntakykyyn ja näppäryyteen. Kaikki nämä oireet voivat osaltaan edistää inkontinenssin esiintymistä. Asukas saattaa unohtaa, missä on ja miksi. Hän ei välttämättä osaa pyytää päästä WC:hen tai edes ymmärrä, että sinne on mentävä – ennen kuin sattuu vahinko.

Tarkastellaanpa tätä sairautta yleisesti ja sitä, miten yksilöllinen hoito voi auttaa hallitsemaan dementiaa tai Alzheimerin tautia sairastavien asukkaiden inkontinenssia.

Mitä dementia on?

Dementia on sateenvarjotermi. Se kuvaa erilaisia oireita, joita esiintyy sairauden vaurioittamissa aivoissa.

Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organisation) määrittelee dementian pysyväksi muistin ja muiden kognitiivisten ominaisuuksien heikkenemistilaksi, joka on jatkunut vähintään puoli vuotta ja vaikuttaa työntekoon, sosiaaliseen toimintaan ja lopulta kykyyn elää itsenäistä elämää.

Alzheimerin taudin aiheuttama dementia

Yli puolella kaikista dementiaa sairastavista henkilöistä on Alzheimerin tauti, joka vaikuttaa aivoihin aiheuttaen muistinmenetystä ja sekavuutta sekä hidastaen aivotoimintoja, kuten ajattelua, ymmärtämistä ja tulkintaa – tai jopa lakkauttaen nämä toiminnot kokonaan.

Dementian muut tyypit ja syyt

Muita dementiatyyppejä ovat vaskulaarinen dementia, Lewyn kappale -tauti, Parkinsonin tauti ja otsa-ohimolohkorappeuma. Korkea ikä, diabetes, sydänsairaus ja geenit voivat kaikki olla riskitekijöitä. Naiset sairastuvat dementiaan todennäköisemmin kuin miehet.

Dementian kolme vaihetta

Dementian eri tyyppien oireet ovat erilaiset, riippuen aivojen vaurioituneesta osasta ja yksilöstä. Oireisiin voivat kuulua kognitiivisiin toimintoihin, orientaatioon, käsityskykyyn, laskemiseen, oppimiskykyyn, puheeseen ja harkintakykyyn liittyvät ongelmat. Dementia kehittyy ajan mittaan ja jaetaan seuraaviin kolmeen vaiheeseen.

Dementiaan liittyvät käytösoireet ja psykologiset oireet (käytösoireet)

Dementiasta kärsivän on yhä vaikeampaa kertoa tarpeistaan ja ymmärtää maailmaa. Tämä voi johtaa hoidon vastustamiseen. Itse asiassa 90 prosentilla dementiaa sairastavista henkilöistä ilmenee käytös- ja psykologisia oireita. Niitä voivat olla ahdistus, apatia, levottomuus, vainoharhaisuus, hallusinaatiot ja reaktiokäyttäytyminen. 

Näitä oireita voivat laukaista monet seikat, kuten kipu, ummetus, kutina, unen- ja yksityisyydenpuute sekä stressaava ympäristö. 

Koska käytösoireet vaikuttavat hyvin paljon elämänlaatuun, laukaisimien löytäminen ja minimointi yksilöllisen hoidon avulla on tärkeää.

Mitä yksilöllinen hoito tarkoittaa?

Yksilöllinen hoito tarkoittaa sitä, että asukkaita hoidetaan tasavertaisina kumppaneina ja heitä autetaan auttamaan itseään toimimaan itsenäisemmin sekä parantamaan elämänlaatuaan ja hyvinvointiaan. Lisäksi heille annetaan tietoa, apuvälineitä ja itseluottamusta tämän toteuttamiseen. 

Dementiaa sairastavaa henkilöä hoidettaessa on tärkeää kohdella häntä arvokkaasti, myötätuntoisesti ja kunnioittavasti. Häntä on tuettava vahvuuksiensa ja kykyjensä kehittämisessä, jotta hän voi elää riippumattomasti ja säilyttää identiteettinsä mahdollisimman pitkään. 

Tutustu asukkaaseen, keskustele hänen läheistensä kanssa ja ota hänet mukaan omaan hoitoonsa. Toimiin osallistuminen voi auttaa ehkäisemään asukkaan turhautumista ja haasteellista käyttäytymistä. Hallitse mahdollisia oireita musiikilla, hieronnalla ja aktiivisella elämäntyylillä sekä viettämällä aikaa ulkona. Kannattaa myös kertoa ja tehdä yksi asia kerrallaan, olla kärsivällinen ja odottaa vastauksia.

Miten yksilöllinen hoito voi parantaa dementian oireita?

Asukkaita kannattaa rohkaista elämään terveellisesti ja aktiivisesti, osallistumaan seuraelämään ja ylläpitämään hyvää, johdonmukaista nukkumisrutiinia. Kaikki tämä voi parantaa dementian oireita.

Yksilöllinen hoito voi parantaa dementian oireita

Yksilöllinen inkontinenssihoito tukee asukkaan riippumattomuutta mahdollisimman paljon. Toimimalla seuraavilla tavoilla taataan tämän päämäärän lisäksi asukkaan arvokkuus, mukavuus ja turvallisuus. 

  • Arvioi asukkaan tarpeet ja luo hänelle omat WC-käyntiajat (virtsaamispäiväkirjasta voi olla apua). 
  • Tarkkaile virtsaamistarpeen merkkejä ja auta tarpeen mukaan 
  • Ylläpidä riippumattomuutta varmistamalla, että vaatteet ja inkontinenssituotteet ovat helposti puettavia ja riisuttavia, kuten esimerkiksi TENA Pants Inkohousut. 
  • Varmista, että asukas tietää, miten WC:hen mennään – merkitse WC, valokatkaisija ja WC-istuin selkeästi. 
  • Kun WC:n ovi jätetään auki ja valot päälle yöksi, on perille helppo löytää. Vuoteen vierelle voi myös sijoittaa yöastian. 
  • Varaa asukkaan saataville helppokäyttöisiä henkilökohtaisen hygienian hoitotuotteita, jotta hän voi hoitaa hygieniaansa ja pitää ihonsa terveenä. 
  • Käytä liikkumista helpottavia apuvälineitä, kuten korotettua WC-istuinta ja kahvoja.

Kontinenssihoitotuotteet

TENA tarjoaa laajan valikoiman inkontinenssituotteita ja -apuvälineitä. Valikoima ulottuu aina riippumattomuuteen ja itsenäisiin WC-rutiineihin rohkaisevista TENA Pants Inkohousuista kosteusilmaisimen sisältäviin tuotteisiin, jolloin tuote voidaan vaihtaa vain tarpeen tullen. Jotkut dementiaa sairastavat henkilöt saattavat pelätä vettä. Tällöin ihon terveyttä voidaan ylläpitää esimerkiksi TENA Wash Glove Pesukintailla, jotka eivät vaadi huuhtelua. TENA Body Cream Perusvoidetta voidaan käyttää kuivan ihon pehmentämiseen ja ihon kuivumisen ehkäisemiseen.

Selaa tuotteita

Auditoinut Josefine Grandin, sairaanhoitaja, uroterapeutti, 1.8.2022