Käytämme tällä sivustolla evästeitä. · Mitä ovat evästeet? Hyväksyn

Dementia ja inkontinenssi

Yli 60 % hoitokotien asukkaista kärsii jonkinasteisesta dementiasta. Vaikka dementia yleistyykin väestön ikääntyessä, se ei kuulu normaaliin ikääntymiseen.

Mitä dementia on?

Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organisation) määrittelee dementian pysyväksi muistin ja muiden kognitiivisten ominaisuuksien heikkenemistilaksi, joka on jatkunut vähintään puoli vuotta ja vaikuttaa työntekoon, sosiaaliseen toimintaan ja lopulta kykyyn elää itsenäistä elämää.

Dementian tyypit ja syyt

Dementia on sateenvarjotermi. Se kuvaa erilaisia oireita, joita esiintyy sairauden vaurioittamissa aivoissa. Yli puolella kaikista dementiaa sairastavista henkilöistä on Alzheimerin tauti, seuraavaksi yleisimmät ovat vaskulaarinen dementia sekä Lewyn kappale -tauti, Parkinsonin taudin dementia ja otsa-ohimolohkorappeuma.

Korkea ikä, diabetes, sydänsairaus ja geenit voivat kaikki olla riskitekijöitä. Naiset sairastuvat dementiaan todennäköisemmin kuin miehet. Riskien vähentämiseksi asukkaita kannattaa rohkaista elämään terveellisesti ja aktiivisesti, osallistumaan seuraelämään ja ylläpitämään hyvää, johdonmukaista nukkumisrutiinia.

Dementian kolme vaihetta

Dementian eri tyyppien oireet ovat erilaiset, riippuen aivojen vaurioituneesta osasta ja yksilöstä. Oireisiin voivat kuulua kognitiivisiin toimintoihin, orientaatioon, käsityskykyyn, laskemiseen, oppimiskykyyn, puheeseen ja harkintakykyyn liittyvät ongelmat. Dementia kehittyy ajan mittaan ja jaetaan seuraavaan kolmeen vaiheeseen.

Dementia-varhaisvaihe

Varhaisvaihe: 
Mielialan ja pienet käytöksen muutokset sekä hajamielisyys. Oireet eivät usein ole selkeitä ja ne sekoitetaan siksi normaaliin ikääntymiseen.

Dementia-keskivaihe

Keskivaihe: 
Huomattava unohtavaisuus, heikentyneet kommunikointikyvyt, vaikeudet hoitaa päivittäisiä askareita.

Dementia-myöhäinen-vaihe

Myöhäinen vaihe: 
Riippuvaisuus toisten hoidosta, ajan- ja paikantajun häviäminen, kykenemättömyys tunnistaa sukulaisia ja tuttuja esineitä.

Dementiaan liittyvät käytösoireet ja psykologiset oireet

Dementiasta kärsivän on yhä vaikeampaa kertoa tarpeistaan ja ymmärtää maailmaa. Tämä voi johtaa hoidon vastustamiseen. Itse asiassa 90 prosentilla dementiaa sairastavista henkilöistä ilmenee dementian käytösoireina tunnettuja käytös- ja psykologisia oireita. Niitä voivat olla ahdistus, apatia, levottomuus, vainoharhaisuus, hallusinaatiot ja reaktiokäyttäytyminen.

Käytösoireiden syitä voi olla useita, sekä fyysisiä että psyykkisiä. Kipu, ummetus, kutina, unen- ja yksityisyydenpuute sekä stressaava ympäristö ovat kaikki mahdollisia käytösoireiden laukaisimia. Koska käytösoireet vaikuttavat hyvin paljon elämänlaatuun, laukaisimen löytäminen on tärkeää. Psykologisten ongelmien aiheuttamiin käytösoireisiin ei ole tehokkaita lääkkeitä, mutta oireita voidaan ehkäistä ja hallita musiikin, hieronnan, aktiivisen elämäntyylin ja ulkoilun avulla. Avuksi on myös sen ympäristön ja niiden tilanteiden optimointi, joissa asukas voi hyvin.

Yksilöllinen hoito

Jokainen henkilö on ainutlaatuinen ja tulee myös kohdata yksilönä terveydenhuollossa. Dementiaa sairastavaa henkilöä hoidettaessa on tärkeää kohdella häntä arvokkaasti, myötätuntoisesti ja kunnioittavasti. Häntä on tuettava vahvuuksiensa ja kykyjensä kehittämisessä, jotta hän voi elää riippumattomasti ja säilyttää identiteettinsä mahdollisimman pitkään.

Tutustu asukkaaseen, keskustele hänen läheistensä kanssa ja ota hänet mukaan omaan hoitoonsa. Toimiin osallistuminen voi auttaa ehkäisemään asukkaan turhautumista ja haasteellista käyttäytymistä. Kannattaa myös kertoa ja tehdä yksi asia kerrallaan, olla kärsivällinen ja odottaa vastauksia.

Dementia ja inkontinenssi

Dementia voi aiheuttaa inkontinenssia monin eri tavoin. Varhaisissa vaiheissa inkontinenssi voi liittyä vaikeuteen päästä WC:hen ajoissa monista eri syistä. Tämä voidaan estää esimerkiksi seuraavanlaisilla strategioilla: helposti käsiteltävät vaatteet, avustaminen WC-käynneillä, WC:n oven tekeminen näkyvämmäksi sekä värillinen ja helposti erottuva WC-istuin. Liikkumista helpottavista apuvälineistä, esimerkiksi korotetusta WC-istuimesta tai kahvoista, voi myös olla apua.

Inkontinenssin yleisyys lisääntyy dementian edetessä. Tehokas hoitostrategia vaatii kontinenssin tarkkaa arviointia ja sen jälkeen yksilöllistä hoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteet ja toiminnot tukevat asukkaan riippumattomuutta, arvokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta.

Inkontinenssia voi esiintyä kenellä tahansa. Lue lisää sen tyypeistä ja syistä sivulta, jolla on tietoa inkontinenssista.

Inkontinenssituotteet avuksi

TENA tarjoaa laajan valikoiman inkontinenssituotteita ja -apuvälineitä. Valikoima ulottuu aina riippumattomuuteen ja itsenäisiin WC-rutiineihin rohkaisevista TENA Pants Inkohousuista kosteusilmaisimen sisältäviin tuotteisiin, jolloin tuote voidaan vaihtaa vain tarpeen tullen. Jotkut dementiaa sairastavat henkilöt saattavat pelätä vettä. Tällöin ihon terveyttä voidaan ylläpitää esimerkiksi TENA Wash Glove Pesukintailla ja Shampoo Cap Hiustenpesumyssyillä, jotka eivät vaadi huuhtelua. TENA Skin Cream Perusvoidetta voidaan käyttää kuivan ihon pehmentämiseen ja käytösoireita laukaisevan kutinan ehkäisemiseen.

Lisätietoa löytyy tuotesivulta.