Tosielämän tarinoita

Käytämme hyödyksi arvokkaita, tosielämästä saatuja palautteita ja kokemuksia voidaksemme kehittää yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia tuotteita ja palveluita. Teemme yhteistyötä yksittäisten ihmisten, hoitajien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa voidaksemme tarjota korkealaatuisia ratkaisuja, joilla saadaan aikaan muutoksia.

Kokemuksia yhteistyöstä TENA-tuotteiden kanssa

Kuuntele, mitä muilla on kerrottavanaan yhteistyöstä kanssamme ja miten se paitsi parantaa työympäristöä, myös vähentää kustannuksia ja vapauttaa aikaa muuhun hoitotyöhön.

Katso video yhteistyöstä kanssamme

TENA-esimerkkitapaukset

Laadukkaampaa hoitoa

Eräässä vanhainkodissa Alankomaissa otettiin käyttöön päivittäinen pesurutiini ilman huuhtelua käyttäen TENA Wet Wash Glove Kosteaa pesukinnasta. Tämä paransi merkittävästi hoidon laatua sekä asukkaiden että hoitajien kannalta katsoen. Lue lisää TENA Wet Wash Glove Kosteasta pesukintaasta ja tutustu TENA-tuotteiden ainutlaatuisiin etuihin.

Lue lisää

TENA Wet Wash Glove Kostea pesukinnas

TENA-tuotteet auttoivat vähentämään reunavuotoja

Eräs hoitokoti Calgaryssa, Kanadassa päätti vaihtaa toiseen toimittajaan ainoastaan paremman hintatarjouksen perusteella. Vaihto kuitenkin aiheutti yllättäviä kustannuksia sekä epämieluisaa virtsanhajua. Kun hoitokodissa aiemmin käytettiin TENA-tuotteita, ei hajuhaittoja ollut. Hoitokodin johto harkitsi toimittajan vaihdosta uudelleen ja pyysi TENAn takaisin esittelemään asukaskeskeistä lähestymistapaansa.

TENA-esimerkkitapaukset

Tilanne

 • Huolenaiheena olivat reunavuodot

 • Henkilökunta käytti paljon aikaansa suojien vaihtamiseen lähinnä reunavuotojen ja kilpailijan inkontinenssituotteiden huonon istuvuuden takia.

 • Reunavuodot lisäsivät pyykkimäärää

 • Ihonhoito ei ollut tehokasta, ja hoitotuotteita oli useita erilaisia

Suositellut muutokset

 • Yksilöllinen tuotteiden valinta ja wc-kuntoutus soveltuvuuden mukaan 

 • Henkilökunnan uudelleenkoulutus hyvien hoitokäytäntöjen mukaisesti. Yösuojien vaihtoajat vaihdettiin klo 19.00:sta klo 22.00–24.00 väliseksi ajaksi, mikä vaatii ilta- ja yövuorojen tiimityötä.

 • Jokainen kolmesta vuorosta tarkkailee reunavuotoja kahden viikon ajan

 • Jotta ymmärrettäisiin reunavuotojen vaikutus työaikaan, sekä suojien että lakanoiden vaihtoaika merkittiin muistiin

 • TENA Ihonhoito- ja puhdistustuotteiden (TENA Wash Cream Pesuvoiteen ja TENA Shampoo & Shower Suihkushampoon) ottaminen käyttöön

 • Johdolla oli keskeinen rooli henkilökunnan tukemisessa näiden muutosten yhteydessä

 Toteuttamalla hyvien hoitokäytäntöjen mukaista kontinenssihoitoa, henkilökohtaista hygieniaa ja yksilöllisiä tuotevalintoja hoitokoti saavutti:

Tärkeimmät edut

 • Henkilökunta ja asukkaat olivat tyytyväisempiä

 • Suhteet omaisiin paranivat 

 • Reunavuodot vähenivät olennaisesti

 • Inkontinenssihoidon kokonaiskustannukset vähenivät

 • Tarpeettomiin inkontinenssiin liittyviin tehtäviin käytetty työaika väheni, ja näin aikaa jäi enemmän asukaskeskeiseen hoitoon

 • Vaikeista iho-ongelmista kärsivien asukkaiden ihon terveys parani merkittävästi

 • Käytössä olevien ihonhoitotuotteiden määrää muokattiin tarpeita vastaavaksi. 

Viitteet:

1Essityn aineisto: Kaikki tilastot perustuvat ympäri maailmaa, pääasiassa Euroopassa mutta myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Kiinassa, toteutettujen 85–181:n TENA Palveluratkaisuja koskevan esimerkkitapauksen prosentuaalisiin keskiarvoihin. Tulokset vaihtelevat maasta ja hoitokodista toiseen, riippuen kunkin hoitokodin olosuhteista ennen TENA Palveluratkaisujen käyttöönottoa. 2011–13. 
2Essityn aineisto: Prosentuaaliset keskiarvot perustuvat ympäri maailmaa, pääasiassa Euroopassa mutta myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Kiinassa, toteutettuihin 181:een TENA Palveluratkaisujen esimerkkitapaukseen. Tulokset vaihtelevat maasta ja hoitokodista toiseen, riippuen kunkin hoitokodin omista olosuhteista ennen TENA Palveluratkaisujen käyttöönottoa. 2011–13. TENA Palveluratkaisuissa mitattuja inkontinenssihoitoon liittyviä kustannuksia ovat tuotteen kulutuksesta, ihonhoidosta, pyykinpesusta ja jätehuollosta aiheutuvat kustannukset.