Katso esimerkkejä

Lue TENA Palveluratkaisut käyttöön ottaneiden hoitokotien menestystarinoita tai tutustu tutkimuksiin, jotka osoittavat, minkälainen muutos TENA Palveluratkaisuilla saadaan aikaan.

38 %

Oikea koko, imukyky ja inkontinenssisuojan valinta hyvien hoitokäytäntöjen mukaisesti voivat vähentää reunavuotoja jopa 38 %. [1]

47 %

Innovatiiviset, imukykyiset tuotteet ja 3-in-1-ihonhoitotuotteet ovat miellyttävämpiä käyttää ja vähentävät iho-ongelmia jopa 47 %. [1]

44 %

Henkilökohtaisen hygienian hoidosta ja inkontinensihoitoon liittyvistä hoitotoimenpiteistä säästynyt aika vähentää inkontinenssiin liittyviä kustannuksia. [2]

Menestystarinoita

Vanhainkoti Barcelonassa, Espanjassa

TENA-tuotteiden avulla tarpeettoman suurikokoisten tuotteiden liiallinen käyttö on saatu vähenemään.  

Lue menestystarina

Sairaala Ontariossa, Kanadassa

Vaihtaminen TENA Ultra- ja TENA Stretch -suojiin kustannusten säästämiseksi teki myös asukkaiden ihosta terveemmän ja omaisista tyytyväisempiä.

Lue menestystarina

Hoitokoti Ontariossa, Kanadassa

Terveempää ihoa tavoitteleva ohjelma lisää asukkaiden tyytyväisyyttä, antaa henkilökunnalle lisävoimia ja pienentää kustannuksia.

Lue menestystarina

Hoitokoti Ontariossa, Kanadassa

Paikoissa, joissa on otettu käyttöön TENA Palveluratkaisut, CMI-pisteiden paraneminen on yksi monista yksilöllisten kontinenssihoitosuunnitelmien eduista.

Lue menestystarina

Hoitokoti Montrealissa, Kanadassa

Henkilökohtaisen hygienian hoito vähensi bakteerien leviämisen ja infektioiden riskiä ja sai samalla asukkaat tuntemaan olonsa miellyttävämmäksi ja arvokkaammaksi sekä paransi heidän ihonsa terveyttä.

Lue menestystarina

A case study The SeneCura group, Austria and Switzerland

TENA supports the implementation of individualized incontinence care. Positive outcomes for residents, staff, budget and the environment.

Read the success story

Hoitokoti Calgaryssa, Kanadassa

93 % henkilökunnasta havaitsi, että TENA-tuotteita käytettäessä heille jäi enemmän aikaa asukkaiden kanssa vietettäväksi.

Lue menestystarina

Vanhainkoti Swijndrecthissä, Belgiassa

Pitkäaikainen TENA-asiakas ottaa käyttöön koko TENA Palveluratkaisujen tarjonnan lisäten asukkaiden hyvinvointia ja henkilökunnan tyytyväisyyttä sekä vähentäen ympäristövaikutuksia ja kustannuksia.

Lue menestystarina

Vanhainkoti Waderslohissa, Saksassa

TENA auttaa vanhainkodin johtajaa kustannusten hallinnassa. Samanaikaisesti asukkaat, henkilökunta ja ympäristö hyötyvät positiivisesti monella tavalla.

Lue menestystarina

Vanhainkoti Krskanyssa, Slovakiassa

TENAn avustuksella vanhainkoti, jonka asukkaina on sekä henkisesti että fyysisesti vammaisia, paransi asukkaiden hoitoa ja toimintakykyä.

Lue menestystarina

Hoitokoti Isossa-Britanniassa

TENAn suositusten ansiosta asukkaiden suojien vaihtotarve väheni 42 %.

Lue menestystarina

A case study Care Home, USA

TENA improves residents’ night-time sleep and helps care home avoid further citations.
 

Tutkimukset

Neljän vanhainkodin esimerkkitapaus

Tutkimus, jossa tutkittiin iäkkäiden hoidossa Kööpenhaminassa käytettyjä inkontinenssituotteita ja -palveluita.

Lue tutkimus

Erään hoito-ohjelman esimerkkitapaus

Useita interventioita sisältävän inkontinenssihoito-ohjelman vaikutukset kliinisiin, taloudellisiin ja ympäristötuloksiin.

Lue tutkimus

Viitteet:

1SCA aineisto: Kaikki tilastot perustuvat ympäri maailmaa, pääasiassa Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Kiinassa, suoritetun 85–181:n TENA Palveluratkaisuja koskevan tapaustutkimuksen prosentuaalisiin keskiarvoihin. Tulokset vaihtelevat maasta ja hoitokodista toiseen, riippuen kunkin hoitokodin olosuhteista ennen TENA Palveluratkaisujen käyttöönottoa. 2011–13.
2SCA aineisto: Prosentuaaliset keskiarvot perustuvat ympäri maailmaa, pääasiassa Euroopassa mutta myös Kanadassa ja Kiinassa, tutkittuihin 181:een TENA Palveluratkaisuja käsitelleeseen esimerkkitapaukseen. Tulokset vaihtelevat maasta ja hoitokodista toiseen, riippuen kunkin hoitokodin omista olosuhteista ennen TENA Palveluratkaisujen käyttöönottoa. 2011–13. TENA Palveluratkaisuissa mitattuja inkontinenssin hallintaan liittyviä kustannuksia ovat tuotteen kulutuksesta, ihonhoidosta, pyykinpesusta ja jätehuollosta aiheutuvat kustannukset.