Käytämme tällä sivustolla evästeitä. · Mitä ovat evästeet? Hyväksyn

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Maapalloa koskevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet asetettiin vuonna 2016, ja niissä esitetään selkeä visio vuoteen 2030 asti. TENA on kartoittanut toimintojaan verraten niitä kuuteen YK:n tavoitteeseen, jotka liittyvät kolmeen omaan tavoitteeseemme: hyvinvointiin, vähemmästä enemmän -periaatteeseen ja kiertotalouteen.

Olemme sitoutuneet tukemaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista liiketoimintojemme ja asiantuntijuutemme avulla. Tämä auttaa Essityä rakentamaan parempaa maailmaa. Kun otamme kumppaneiksi muita, joilla on samat haasteet ja mahdollisuudet, luomme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista edistäviä synergioita.
 
Uskomme, että kestävän kehityksen tavoitteiden täyttämiseen suunnatut ponnistukset tekevät maailmasta paremman paikan, samalla kun niillä luodaan hyviä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille eri puolilla maailmaa – eikä vähiten terveydenhuollon, hygienian ja sanitaation aloilla, joissa asiantuntemuksemme on erinomainen.
Ensisijaiset kestävän kehityksen tavoitteet ovat:
3. Terveys ja hyvinvointi
5. Sukupuolten välinen tasa-arvo
6. Vesi ja sanitaatio
12. Kestävä kulutus ja tuotanto
13. Ilmastoteot
15. Elämä maaekosysteemeissä

Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi

Pyrimme antamaan useammalle ihmiselle mahdollisuuden nauttia enemmän elämästään joka päivä tarjoamalla kestäviä hygienia- ja terveysratkaisuja hygieniaa ja terveyttä käsittelevän koulutuksen avulla.
 
Lue lisää, miten toimimme tällä alueella:

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Kuukautisten ja inkontinenssin kaltaisiin aiheisiin liittyvien tabujen murtaminen. Pyrimme mahdollistamaan näistä tabuista kärsivien, esimerkiksi naisten, tyttöjen, miesten ja omaishoitajien, osallistumisen yhteiskuntaan kokonaisvaltaisesti.
 
Lue lisää, miten toimimme tällä alueella:

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Puhdas vesi ja sanitaatio

Puhdas vesi ja sanitaatio

Edistämme tarpeen mukaan kestävien hygieniaratkaisujen saatavuutta. Tavoitteena on tehokas veden hallinta koko elinkaaren ajan.
 
Lue lisää, miten toimimme tällä alueella:

Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Edistämme kestävän kiertotalousyhteisön kehittämistä. Varmistamme resurssitehokkuuden, tuotteiden ja palveluiden suunnittelun elinkaarinäkökulmasta katsoen. Haluamme parantaa jatkuvasti innovaatioidemme kestävyysprofiilia ja varmistaa, että tuotteidemme materiaalit ovat turvallisia ja ympäristön ja yhteiskunnan kannalta terveitä.
 
Lue lisää, miten toimimme tällä alueella:

Vastuullinen kulutus

Ilmastoteot

Ilmastoteot

Keskitymme hiilen vähentämiseen koko elinkaaren ajan, vastuullisesta metsänhoidosta aina energiaan tavarantoimittajiemme ja Essityn tuotannossa sekä kuluttajille ja asiakkaille toimittamiimme tuotteisiin.
 
Lue lisää, miten toimimme tällä alueella:

Elämä maaekosysteemeissä

Vastuullinen kestävistä ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevien kuitujen ja muiden materiaalien käyttö. Essity on sitoutunut vastuulliseen metsänhoitoon sekä metsien biodiversiteetin säilyttämiseen.
 
Lue lisää, miten toimimme tällä alueella:

Elämä maaekosysteemeissä

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (kutsutaan myös nimellä Agenda 2030) on ihmisiä, maapalloa ja hyvinvointia koskeva toimintasuunnitelma. Siihen sisältyy 17 tavoitetta, joista kuhunkin puolestaan sisältyy useita jatkuvassa seurannassa olevia alatavoitteita. Tavoitteiden sekä niiden alatavoitteiden on tarkoitus stimuloida toimintaa vuoteen 2030 asti alueilla, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä ihmisyyden ja maapallomme kannalta.
 
YK otti tavoitteet käyttöön vuonna 2015.
 
Lue täältä lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista:
https://sustainabledevelopment.un.org