Käytämme tällä sivustolla evästeitä. · Mitä ovat evästeet? Hyväksyn
  • TENA Identifi Logger kit
  • TENA Identifi Logger Kit

TENA Identifi Lukija

TENA Identifi Lukija liitetään TENA Identifi Älyvaippaan keräämään tietoja älyvaippaan tulevista virtsaamistapahtumista. Kerätyt tiedot siirtyvät mobiiliverkkoa hyödyntäen suojattuun TENA Identifi-verkkoportaaliin, jossa tiedoista koostetaan graafinen raportti. Raportin pohjalta voidaan laatia yksilölliset hoitotarpeet huomioiva hoitosuunnitelma inkontinenssin osalta.

  • Uudelleenkäytettävä lukija
  • Suojattu tiedonsiirto
  • Tarkempaa tietoa, jota ei aiemmin ole ollut saatavilla

Tuotekuvaus

Uudelleenkäytettävä lukija

Samaa lukijaa käytetään hoidettavalla henkilöllä koko 72-tuntisen arvioinnin ajan. Lukija on helposti puhdistettava ja uudelleenkäytettävä.

Suojattu tiedonsiirto

Tiedot siirtyvät automatisoidusti lukijasta suojattuun verkkoportaaliin, jonne älyvaipasta kerätyt virtsaamistiedot koostetaan raportiksi. Arvioitavien henkilöiden yksityisyys on aina turvattu.

Tarkempaa tietoa, jota ei aiemmin ole ollut saatavilla

TENA Identifillä saadaan faktaan perustuvaa tietoa, jonka pohjalta on helpompi tehdä perusteltuja hoitopäätöksiä.

Resurssien optimointi

TENA Identifi tukee tarvelähtöistä hoitoa, jolloin käytettävissä olevat resurssit voidaan optimoida paremmin.

Laadukasta inkontinenssihoitoa

TENA Identifin avulla esimerkiksi wc-käynnit saadaan ajoitettua tarpeiden mukaisesti ja kullekin henkilölle voidaan miettiä sopivimmat inkontinenssituotteet ja niiden vaihtovälit tarvelähtöisesti.

Yksilöllisempää hoitoa

TENA Identifi -raportti sisältää objektiivista, yksilöityä tietoa ja sen pohjalta voidaan tehdä yksilölliset tarpeet huomioiva hoitosuunnitelma.

Tehokas arvioinnin työkalu

TENA Identifi nopeuttaa oikeiden hoitorutiinien löytämistä, kun esimerkiksi wc-käyntien ajoitusta tai oikeaa suojaa ei tarvitse enää etsiä arvaamalla ja kokeilemalla.

Hoidon laadun helpompi dokumentointi

TENA Identifi on arviointijärjestelmä, jolla saadaan yksilöityjä raportteja, jotka tukevat hoidon laadun dokumentointia.

Elämänlaatua oikeilla tuotteilla

Oikeilla hoitorutiineilla voidaan lisätä hoidettavan elämänlaatua huomattavasti, kun wc-käynneille saa apua ja suojat vaihdetaan tarpeen mukaan eivätkä esimerkiksi yöunet keskeydy suojanvaihtojen tai reunavuotojen takia. Oikein valittu inkontinenssisuoja tuntuu miellyttävältä ja ylläpitää myös ihon hyvinvointia.

Kontinenssin ylläpito

Hyvin suunniteltu, tarvepohjainen wc-kuntoutus ylläpitää ja tukee hoidettavan kontinenssia, sekä vaalii henkilön yksityisyyttä ja arvokkuutta.

Pakkauskoot:

  • Kuluttajapakkaus: 1 Kappaletta
  • Kuljetusyksikkö: 1 Pakkausta
  • Laatikoita lavalla n. 150 Laatikkoa

Tuotekuvaus

Tuote Tuotenumero Kappaletta Kpl/laatikko
TENA Identifi Lukija 6127 1 1

TENA Identifi How to use

Käyttöohjeet

Lataaminen Puhdista ja desinfioi ensin Lukija syövyttämättömällä desinfiointiaineella Oranssi valo palaa - akku vähissä Oranssi valo vilkkuu - akku latautuu Vihreä valo palaa - akku ladattu Pukeminen Pue Sensor Wear Älyvaippa Liitä Lukija Vihreä valo vilkkuu 15 s ajan Jos akku on lopussa, irrota Lukija, puhdista ja desinfioi, lataa 30 min ja kiinnitä uudelleen liittimeen Tuotteen vaihto Irrota Lukija Sensor Wear Älyvaipan liittimestä Hävitä Älyvaippa ohjeiden mukaisesti Pue puhdas Älyvaippa Kiinnitä sama Lukija uudelleen Raportti Kun 72 tunnin arviointi on tehty, pysäytä Lukija Luo raportti Analysoi ja suunnittele kontinenssihoito