Virtsankarkailun aiheuttamista haasteista selviäminen

Lapsen virtsankarkailusta puhuminen ja sen hallitseminen voi olla hankalaa, riippumatta siitä, onko kyseessä päivä- vai yökastelu. Lasta tukevien, oikeanlaisten inkontinenssituotteiden löytämisen lisäksi on tärkeää, että sinä vanhempana tai huoltajana ylläpidät lapsen hyvinvointia ymmärtämällä häntä ja olemalla hänen tukenaan. Tässä on joitakin vinkkejä siihen, miten lapsen kanssa kannattaa keskustella virtsankarkailun hallinnasta.

Ole rauhallinen ja avoin

Lapsi havaitsee kärsimättömyyden herkästi. Pysy siis rauhallisena, avoimena ja puhu asiasta rehellisesti. Puhu myös usein, sillä on tärkeää tarkistaa, miten lapsi kokee asian. Hänellä voi myös olla jotain kysyttävää tai huolenaiheita. Tässä pätee vanha totuus, jonka mukaan aihe tuntuu sitä normaalimmalta ja hyväksyttävämmältä mitä enemmän puhut siitä lapsen kanssa.

Muuta tilanne normaaliksi

Lapsi voi olla huolissaan ja ajatella, että hänessä on jotain vikaa. Vakuuta lapsi siitä, ettei inkontinenssi ole hänen syynsä ja että luultavasti muutkin lapset kokevat samoin. Selitä, että lapsen luokalla on todennäköisesti pari muutakin lasta, joilla on sama ongelma. Heitäkin ujostuttaa puhua asiasta. On hyvä korostaa, ettei asiassa ole mitään hävettävää ja että saatavilla on hyviä hoitovaihtoehtoja.
 
Jos sinulla tai jollakin lapsen sisaruksista on ollut sama ongelma, kerro siitä. Lapsi saa toivoa huomatessaan, että muutkin ovat kokeneet saman ja että se oli vain väliaikaista. 

Lasten inkontinenssia koskevia tietoja ja lukuja

Yleistä ikään liittyen:
 
  • Yökastelu on tavallisin lasten inkontinenssin muoto, päiväkastelusta kärsii 2–4 % 5–7-vuotiaista. 
  • Kolmen vuoden ikään mennessä noin kolme neljästä lapsesta on oppinut kuivaksi.
  • Viiden vuoden iässä noin yksi kymmenestä lapsesta kärsii vielä yökastelusta.
  • Kymmenen vuoden iässä noin yksi 15 lapsesta kärsii vielä yökastelusta.
 
Jokainen lapsi on yksilö ja erilainen, ja hänen inkontinenssiinsa liittyy erinäisiä tekijöitä. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, on aina parasta keskustella lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.  

Herra Virtsarakon pieni biologian oppitunti

Selitämme, miksi ja miten voimme auttaa poistamaan tilanteista salaperäisyyden ja saada lapsen ymmärtämään asian helpommin. Voit rauhoittaa lasta puhumalla hänen kanssaan kehon ja virtsarakon toiminnasta. Voitte lainata kirjastosta aiheesta kertovia kirjoja, ja kuvien näyttäminen voi helpottaa asioiden ymmärtämistä. 
 
Pienemmälle lapselle voit yrittää kehitellä tilanteesta tarinan ja auttaa häntä näin ymmärtämään asian vähän paremmin. Esimerkiksi: ”Herra Virtsarakko opettelee vielä työnsä tekemistä ja on vasta tutustumassa toisiin. Kohta hän tekee työnsä jo tosi hyvin”. 
 

Häpeä

Lapsesi voi olla näyttelijä, taiteilija, urheilija tai yksinkertaisesti vain sinun lapsesi, mutta häntä ei saa koskaan määritellä vuoteenkastelijaksi tai kuvailla sellaisena. Näin vain korostetaan asian negatiivisuutta. Varmista sen sijaan, että lapsi ymmärtää, ettei hän ole syyllinen mihinkään eikä voi hallita tilannetta. Kannattaa myös auttaa lasta ymmärtämään, että inkontinenssin hallintaan on saatavilla hyviä tuotteita ja ratkaisuja.