Lievän virtsankarkailun tyypit

Naisilla virtsankarkailua on kahta päätyyppiä: ponnistus- ja pakkoinkontinenssi. Kun opit, minkä tyyppistä sinun virtsankarkailusi on, opit myös suhtautumaan oooops-tilanteisiin paremmin.

Äkillisen ponnistuksen aikaansaama vähäinen virtsankarkailu

Ponnistusinkontinenssi on yleisin vähäisen virtsankarkailun tyyppi naisilla. Sitä esiintyy fyysisen ponnistuksen yhteydessä – kun esimerkiksi aivastat, yskit, naurat tai jumppaat. Ponnistusinkontinenssi aiheutuu siitä, kun virtsarakon sulkijalihakset ovat liian heikkoja. Tuloksena on pienten virtsamäärien karkailu.

Virtsaamispakosta aiheutuva vähäinen karkailu

Pakkoinkontinenssi on voimakasta ja usein äkillistä, hallitsematonta tarvetta tyhjentää virtsarakko. Karkailu voi olla vähäistä tai suurempaa, ja usein se johtuu virtsarakon tahattomista supistuksista. Jos kärsit pakkoinkontinenssista, virtsarakkosi lähettää aivoillesi vääriä viestejä kertoen, että on aika mennä vessaan.