Palvelut hoitokodeille

Ymmärrämme, että jokainen hoitokoti ja -yksikkö on omanlaisensa. Palvelumme räätälöidään tukemaan juuri sinun hoitokotisi yksilöllisiä tarpeita.

Parempi hoito on yhteinen tavoitteemme

Me TENAlla uskomme, että yhteistyöllä saadaan aikaan muutoksia. Siksi aloitamme aina tunnistamalla hoitokotisi yksilölliset tavoitteet. Etsitkö ratkaisuja asukkaittesi päivittäisen hoidon hyvien käytäntöjen tukemiseen vai haluatko tehostaa hoitoa ja vähentää kustannuksia? Me autamme sinua hoitokodin räätälöityjen ratkaisujen määrittämisessä ja toteuttamisessa.

TENA-palvelut hoitokodeille

Autamme sinut alkuun

Neuvonantajatiimiimme kuuluu erittäin kokeneita sairaanhoitajia ja inkontinenssin asiantuntijoita, jotka auttavat sinua toteuttamaan toimivia ratkaisuja. Autamme sinua räätälöimään tuotevalikoimasi hoitokodin asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Samalla varmistamme, että jätteen määrä vähenee ja, että asukkaat saavat aina mahdollisimman mukavat ja istuvat tuotteet. Tarjoamme henkilökunnallesi tuotteiden käyttöä sekä hyviä hoitokäytäntöjä koskevaa henkilökohtaista koulutusta ja opastusta. Koulutus auttaa kustannusten ymmärtämisessä, ja sen avulla henkilökunnalta jää aikaa muulle hoitotyölle.

Jatkuvaa tukea

Olennaista on, että ratkaisumme auttavat sinua toteuttamaan tavoitteesi. Tarjoamme useita arviointityökaluja, joiden avulla näet tuotteidemme ja palveluidemme hoitokotiisi tuomat muutokset. Tuemme sinua vanhainkotisi positiivisten muutosten ylläpitämisessä mittaamalla määrällisiä saavutuksia, kuten vähentynyttä tuotteiden kulutusta ja jätemäärää. Myös laadullisia muutoksia, kuten asukkaiden ihon terveyttä ja henkilökunnan tyytyväisyyttä, mitataan.

Palveluvalikoimamme

Jotta hoitokotisi saavuttaisi parhaat mahdolliset tulokset, kehitämme seuraavat strategiat:

  • Yksilölliset hoitosuunnitelmat

Yhdessä laadimme räätälöidyt kontinenssihoitosuunnitelmat, joilla määritellään yksilöllinen tuotevalikoima, tuotevaihdokset, wc-rutiinit sekä henkilökohtainen hygienia. Pystymme kattamaan päivittäisen hoivan, ihonhoidon sekä yöaikaisen hoivan osana hyvien hoitokäytäntöjen mukaista kontinenssihoitosuunnitelmaa sekä asukkaiden että henkilökunnan näkökulmasta katsoen. 

TENA-palvelut hoitokodeille

Henkilökohtainen opastus ja koulutuksemme tukevat henkilökuntaa uusien rutiinien omaksumisessa. Lisäksi tarjoamme käytännön opastusta [1] hyvien käytäntöjen sisällyttämiseksi työympäristössä.

  • Tukea hoitokodeille

Tarjoamme arviointi- ja taloudellisia tukityökaluja hoitokotien määrällisten ja laadullisten muutosten arvioimiseen. Ratkaisumme on suunniteltu tukemaan tehokkaan hoidon päivittäistä toimintaa. Lisäksi ne räätälöidään soveltumaan oman työympäristösi yksilöllisiin tarpeisiin. 

Tarjoamalla tuotevalintaa ja tuotteiden tilaamista koskevaa opastusta, henkilökunnan koulutusta sekä hyvien käytäntöjen mukaisia yksilöllisiä hoitosuunnitelmia autamme vähentämään tuotteiden kulutusta sekä inkontinenssiin liittyvien tehtävien suorittamiseen kuluvaa aikaa. Kaikki tämä vaikuttaa positiivisesti budjettiin.

Räätälöidyt palvelumme kattavat seuraavat alueet:

  • päivittäiset toimenpiteet
  • hoidon suunnittelu
  • talous
  • arviointi

Viitteet:

1TENAn vanhainkotien kontinenssihoitoa käsittelevät ohjeet ovat pitkäaikaishoidon ja -avun tarpeessa olevien ikääntyneiden oikeuksia ja vastuita käsittelevän Euroopan peruskirjan (kesäkuu 2010) mukaisia.