Aikuisten virtsankarkailun ymmärtäminen

Virtsankarkailu on termi, joka sisältää kaikki virtsan tahattoman karkailun muodot. Virtsankarkailua on erityyppistä, esimerkiksi , sekamuotoinen ja .

Inkontinenssi ei aina ole samanlaista, ja miesten, naisten, ikäihmisten ja lasten inkontinenssiin on erilaisia syitä. Myös virtsan tahattoman karkailun laajuus ja määrä vaihtelee. Lääkäri voi tehdä tarkemman diagnoosin inkontinenssityypin, virtsaamistiheyden ja vakavuusasteen perusteella. Jos siis koet, että sinulla on virtsankarkailua, ”virtsarakon heikkoutta” tai muita virtsarakkoon liittyviä ongelmia, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Aikuisten inkontinenssin eri tyypit

tarkoittaa, että virtsaa karkailee ponnistelun yhteydessä, esimerkiksi yskiessä, aivastaessa tai nauraessa. Se on yleisin tyyppi naisilla, mutta harvinainen miehillä.
 
Pakkoinkontinenssiin liittyy pakonomainen virtsaamisen tunne. Karkailevan virtsan määrä vaihtelee pienistä tipoista aina virtsarakon täydelliseen tyhjenemiseen. Tämän tyyppisen inkontinenssin syitä voi olla monia erilaisia, esimerkiksi suurentunut eturauhanen, virtsatieinfektio tai yksinkertaisesti vain liiallinen juominen. Siksi on tärkeää hankkia oikea diagnoosi oikean hoidon saamiseksi.
 
Sekamuotoinen on ponnistusinkontinenssin ja pakkoinkontinenssin yhdistelmä. Se tarkoittaa, että virtsankarkailuun voi liittyä pakonomaista tarvetta virtsata ja että se voi aiheutua myös ponnistelusta.
 
Ylivuotoinkontinenssia esiintyy, kun virtsarakkoa ei saada tyhjenemään kokonaan, ja se täyttyy vähitellen jäljelle jääneestä virtsasta. Tämän tyyppisen tilan yleisin syy on virtsaputken ahtauma, joka johtuu esimerkiksi suurentuneesta eturauhasesta. Syynä voi olla myös virtsarakon lihas, joka ei pysty supistumaan tyhjentääkseen rakon. Tämä voi liittyä esimerkiksi diabetesneuropatiaan. 
 
Virtsarakon neurologisen toimintahäiriön aiheuttaa aivo-, selkäydin- tai hermovaurio. Virtsarakon neurologisesta toimintahäiriöstä voi kärsiä potilas, jolla on trauman, aivohalvauksen, multippeliskleroosin tai Parkinsonin taudin aiheuttamia vaurioita. 
 
on tahatonta virtsankarkailua välittömästi virtsaamisen jälkeen. Syynä on, että virtsaputkeen on jäänyt jäljelle virtsaa. Tämä ongelma on yleisempi miehillä. Joskus sitä voi välttää painamalla välilihaa eteenpäin jäljelle jääneen virtsan saamiseksi ulos. Vaivaa voi ilmetä myös naisilla, joiden virtsaputken lihastuki on huono.
 
Toiminnallinen tarkoittaa, että jonkinlainen liikuntakyvyttömyys estää vessaan ehtimisen ajoissa. Toiminnallista virtsankarkailua voivat aiheuttaa näön heikentyminen, kognitiivisen toiminnan alentuminen ja heikentynyt liikkumiskyky.
 
Lue lisää ja tutustu juuri sinulle parhaiten sopivaan TENA-sivustoon.
 
Lue lisää inkontinenssista lights by TENA -sivustolta 
Lue lisää inkontinenssista TENA Lapset -sivustolta