Sivuston käyttöehdot

OY ESSITY FINLAND AB
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Y-tunnus: 0165027-5

Näiden ehtojen termit ”Essity”, ”me”, ”meidän”, ”meille” viittaavat Essity AB (publ) tämän verkkosivuston (”Sivusto”) tarjoajana, ellei muuta johdu siitä, että tietyllä Sivustolla tai muussa palvelussa on mainittu jonkin toisen yhtiön nimi, jolloin ”Essity” viittaa tällaiseen yhtiöön. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan näihin Sivustoihin sekä muihin palveluihin, joissa viitataan näihin Käyttöehtoihin.
 
Oman Sivustonsa ja näiden Käyttöehtojen tarjoajana Essity noudattaa Ruotsin lakia. Koska Essity-konserniin kuuluu kuitenkin yhtiöitä ympäri maailmaa, tulee huomioida, että jos tietyn Sivuston tai palvelun tarjoajana mainitaan joku toinen yritys, sen maan kansallinen lainsäädäntö, jossa kyseinen yhtiö on perustettu, voi sisältää erilaisia tai täydentäviä määräyksiä. Tällaisessa tapauksessa kyseinen yhtiö soveltaa ja noudattaa kansallisesti voimassaolevia lakeja vaaditussa laajuudessa.
 
Oikeudellinen huomautus
 
Tämän Sivuston aineiston on tuottanut Essity palveluna asiakkailleen ja sitä saa käyttää ainoastaan tiedonhankintatarkoituksessa. Yksittäisiä kopioita saa ladata alla olevien ehtojen mukaisesti..
 
Lataamalla tämän Sivuston sisältämää aineistoa hyväksyt nämä Käyttöehdot. Ellet hyväksy Käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa tai lataa sen sisältämiä aineistoja.

Tavaramerkkitiedot
 
Kaikki nimet, logot ja tavaramerkit ovat Essityn, sen tytär- tai sisaryritysten tai sen lisenssinantajien tai liikekumppaneiden suojattua omaisuutta. Essityn tavaramerkkejä ja tuotenimiä saa käyttää vain näissä Käyttöehdoissa kuvatulla tavalla tai Essityn etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.
 
Essityn tavaramerkkien käyttäminen Essityn tuotteiden mainonnassa tai myynninedistämisessä edellyttää omistusoikeuksien asianmukaista tunnustamista.
 
Rajoitettu käyttö/Yhden kopion käyttöoikeus
 
Kaikki tässä Sivustossa oleva sisältö, kuten tekstit, grafiikat, logot, painikekuvakkeet, kuvat, äänileikkeet ja ohjelmat, on Essityn tai sen sisällöntuottajien omaisuutta ja ne on suojattu Ruotsin ja kansainvälisin tekijänoikeuslaein.Tässä Sivustossa olevan aineiston luvaton käyttö tai jakelu voi loukata tekijänoikeuksia, tavaramerkkilakeja ja/tai muuta lainsäädäntöä ja voi johtaa siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.
 
Tätä Sivustoa tai mitään sen osaa ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai muutoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa, jolle Essity ei nimenomaisesti ole antanut kirjallista hyväksyntää. Voit kopioida yhden kappaleen kutakin tietoa Essityn Sivustoista yhdelle tietokoneelle henkilökohtaista, ei-kaupallista ja sisäistä käyttöä varten.
 
Et saa muokata, käyttää tai siirtää tietoja missään kaupallisessa tarkoituksessa tai poistaa tiedoista mitään tekijänoikeus- tai muita omistajan ilmoituksia. Suostut estämään mahdollisen aineiston luvattoman kopioinnin ja varmistamaan, että kaikki organisaatiosi työntekijät ja urakoitsijat (jos mahdollista) noudattavat näitä rajoituksia.
 
Vastuu voimassaolevien tekijänoikeuslakien noudattamisesta kuuluu sinulle. Vieraillessasi Sivustolla saat kopioida sen sisältämää aineistoa satunnaisesti kulloisenkin tarpeesi mukaisesti ja voit tulostaa kopion omaan käyttöösi niin suuresta osasta Sivuston aineistoa kuin on kohtuullista yksityistä käyttöä varten. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty. Et saa asettaa tätä Sivustoa kehykseen etkä linkittää sitä muuten kuin Sivuston kotisivulle ilman meidän aiempaa kirjallista suostumustamme. Essity ei myönnä mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia mihinkään patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai liikesalaisuuksiin.
 
Takuiden vastuuvapauslauseke

Sivustossa olevat tiedot annetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin välineeksi, aineettomien oikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikäli Essityn sivustossa on linkki kolmannen osapuolen verkkosivustoon, linkitys tapahtuu yksinomaan käyttäjien mukavuutta ajatellen, eikä Essity vastaa kyseisillä sivuilla olevasta sisällöstä tai sivujen tietojen paikkansapitävyydestä.
 
Missään olosuhteissa Essity ei vastaa rajoituksetta vahingoista, kuten menetetyistä voitoista, liiketoiminnan keskeytymisestä tai tietojen menetyksestä, jotka ovat seurausta tietojen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä, vaikka Essitylle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
 
Essity ei myöskään takaa tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden tietoihin mahdollisesti sisältyvien kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Essity voi tehdä milloin tahansa muutoksia tähän sisältöön tai tässä esitettyihin tuotteisiin ilman eri ilmoitusta. Essity ei sitoudu päivittämään tässä Sivustossa olevia tietoja tai muita aineistoja.
 
Käyttäjän lähettämät aineistot
 
Kaikkia tähän sivustoon siirtämiäsi tai lähettämiäsi aineistoja, tietoja tai muuta viestintää käsitellään ei-luottamuksellisena, ei-yksinomaisena, tekijänpalkkioista vapaana, peruuttamattomana, täysin mahdollisena edelleen lisensoitavaksi ja ilman omistusoikeutta (”viestintä”). Essitylla ei ole viestintään liittyviä velvoitteita.
 
Essity voi näyttää, kopioida, jakaa, yhdistää ja/tai muulla tavoin käyttää viestintää viestintään sisältyvän datan, kuvien, äänien, tekstin ja muiden kohteiden kanssa mihin tahansa kaupalliseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen.
 
Lähettäessäsi henkilökohtaisia tietoja tähän sivustoon tai muulla tavoin Essitylle, annat suostumuksesi sille, että Essity voi käyttää tietojasi niiden arviointitarkoituksiin ja Essityn tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sisältäen oikeuden siirtää tiedot johonkin toiseen maahan ja julkaista ne Internetissä. Essitylla on Ruotsin lakien mukainen vastuu tällaisesta henkilökohtaisen tiedon käsittelystä. Voit ottaa yhteyttä Essityhan, jos haluat oikaista virheelliset tiedot tai kommentoida henkilökohtaisia tietojasi muulla tavoin.
 
Sivustolla ei saa julkaista viestintää, jota voidaan pitää loukkaavana tai toisten yksityisyyttä loukkaavana tai kaupallisena markkinointina tai joka on muulla tavoin laitonta tai sopimatonta. Essity poistaa tällaisen viestinnän heti sen tultua tietoomme ja varaa itselleen oikeuden evätä Sivustojemme tai palveluidemme käyttö viestin lähettäjältä.
Facebookin kaltaisten kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttöä voivat koskea myös kyseisen palveluntarjoajan käyttöehdot. Esimerkiksi Facebook soveltaa ”Oikeus- ja vastuulausekettaan” kaikkiin Facebookin käyttäjiin tai sivustolla kävijöihin. Niinpä suosittelemme teitä lukemaan tällaiset ehdot ennen kuin käytätte mitään kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita.
 
Muuta
 
Essity voi muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tätä ilmoitusta. Essity pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan (1) muuttaa tätä oikeudellista huomautusta, (2) valvoa ja poistaa Sivustoon lähetettyjä tietoja ja/tai (3) estää pääsyn tähän Sivuston milloin tahansa ilman ilmoitusta.
 
Mikäli jokin tämän oikeudellisen huomautuksen ehdoista tai osista todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muulla tavoin sovelluskelvottomaksi, ei tällä saa olla vaikutusta huomautuksen jäljellä olevien ehtojen ja osien voimassaoloon ja sovellettavuuteen.