Mitä uusiutuva sähkö on, ja miksi TENA siirtyy käyttämään sitä?

”Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön käyttäminen vähentää hiilipäästöjä ja auttaa hidastamaan ilmastonmuutosta, joka on eräs suurimmista maailmanlaajuisista haasteistamme. Uusiutuva sähkö pienentää tuotteidemme hiilijalanjälkeä ja on tärkeä osa kestävän kehityksen mukaista toimintaamme.”

Axel Thegerström Edh, Sustainability Director, , Essity Global Brand, Innovation & Sustainability

Kaikki riippuu lähteestä.

Uusiutuva energia, joka tunnetaan myös puhtaana energiana, on peräisin luonnollisista, vähän hiiltä sisältävistä lähteistä, joita luonto korvaa jatkuvasti ihmiselämän aikana. Esimerkiksi auringonpaiste ja tuuli ovat rajattomia luonnonvaroja – vaikka niiden saatavuus voikin riippua ajasta, paikasta ja säästä.  
 
Uusiutuvat energianlähteet ovat paljon parempia ympäristön kannalta kuin perinteiset, koska niitä käyttämällä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja energian tuotantoon liittyvää ilman saastumista. Uusiutuva sähkö on osa uusiutuvaa energiaa, ja termi viittaa etenkin sähköön, jota saadaan uusiutuvista lähteistä ja jota käytetään kotitalouksien ja yritysten voimanlähteenä. 

Mitkä sitten ovat näitä lähteitä?

AURINKO – Kaikkein runsain uusiutuvan energian lähde on auringosta säteilevä valo ja lämpö. Tämä energia voidaan valjastaa käyttäen erilaisia jatkuvasti muuttuvia teknologioita. Maapallolla on saatavissa paljon maailman nykyistä energiantarvetta enemmän aurinkoenergiaa, ja se voisi helposti täyttää kaikki tulevaisuuden energiatarpeet. 
 
TUULI – Tuulivoimaa saadaan turbiineilla, jotka muuttavat tuulen liike-energian sähköksi. Tuuliturbiinin pyörivät lavat kääntävät sisäistä vartta, joka ohjaa pyörimisnopeutta lisäävää vaihteistoa, mikä puolestaan antaa virtaa sähköä tuottavalle generaattorille. 
 
VESIVOIMA – Tuulivoiman tapaan vesivoima on yksi vanhimmista ja yhä maailman johtavista puhtaan energian lähteistä. Myös siinä käytetään pyöriviä turbiineja energian tuottamiseen, mutta tuulen sijaan käytetään putoavaa tai nopeasti virtaavaa vettä. Vesivoimaturbiinit rakennetaan patoihin tai vesiputousten alle, jolloin ne kykenevät sieppaamaan virtaavan veden voimaa. 
 
BIOMASSA – Biomassamateriaalit ovat peräisin elollisista olioista. Yleisimmät materiaalit ovat puu, kasvit ja jäte. Ensimmäinen vaihtoehtomme on aina biomassan kierrättäminen tuotteissamme käytettäväksi materiaaliksi. Kun biomassan kierrättäminen ei ole mahdollista, toisena vaihtoehtonamme on käyttää sitä energiana. 
 
GEOTERMINEN – Geoterminen energia on lämpöä, jota syntyy jatkuvasti maapallon sisällä sekä sen alkuperäisestä muodostumisesta osaksi aurinkokuntaamme että mineraalien radioaktiivisesta hajoamisesta. Tätä energiaa löytyy kaikkialta maailmasta, mutta helpointa sen valjastaminen on siellä, missä sitä esiintyy lähimpänä maan pintaa, kuten alueilla, joilla on vulkaanista toimintaa tai kuumia lähteitä. 

Mitä ydinvoima on ja miksi sitä ei huomioida?

Ydinvoima on energiaa, jota muodostetaan halkomalla atomeita ja käyttämällä höyryä tämän toimenpiteen aikaan saaman valtavan energiamäärän muuntamiseen energiaksi. Tätä tehdään pitkän ja riskialttiin prosessin avulla ydinvoimaloissa ympäri maailman. 
 
Jotkut energia-analyytikot uskovat, että vähäisten hiilipäästöjensä takia ydinenergiaa tulisi pitää uusiutuvana. Ydinenergian synnyttäminen vaatii kuitenkin uraania, raskasmetallia, jonka varannot lopulta ehtyvät (vaikkakin siihen saattaa kulua satoja vuosia).  
 
Mikä tärkeintä, vaikka ydinenergia ei tuotakaan kasvihuonekaasuja, se tuottaa jätettä, joka on erittäin vaarallista eliöille ja vaatii turvallista varastointia tuhansien vuosien ajan. 

Uusiutuva sähkö ja TENA

TENAlla tehdään jatkuvasti uusia löytöjä ja innovaatioita. Keksimme uusia tapoja parantaa ihmisten elämää, samalla kun pienennämme tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä.  
 
Olemme pienentäneet Euroopassa ympäristöjalanjälkeä vuodesta 2008 lähtien 11–33 %, riippuen tuotteesta. Siirtymällä 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköön kaikissa eurooppalaisissa tehtaissamme1, parannamme lukua vielä 6 prosenttia2 – ja lähestymme kunnianhimoista tavoitettamme pienentää hiilijalanjälkeämme Euroopassa 50 % vuoteen 2030 mennessä. 
 
Ostamamme sähkö on European Energy Certificate Systemin (EECS) 100-prosenttisesti uusiutuvaksi sertifioimaa, mikä takaa sähkömme alkuperän samalla tavalla kuin kaikki tuotteidemme raakakuitu on FSC- tai PEFC-sertifioitua ja täyttää näin vastuullista metsänhoitoa koskevat korkeat vaatimuksemme. 
 
Me haluamme suunnitella tuotteita, jotka auttavat vähentämään hiilijalanjälkeäsi tinkimättä sinun tai läheistesi hyvinvoinnista. Lähestymme tätä tavoitetta. Yksi askel kerrallaan.