Hiilijalanjälki: miksi se on tärkeä TENAlle ja sinulle

Katsotaanpa, mitä tiedämme siitä. Tiedämme, että planeettamme lämpenee kasvihuonekaasujen vuoksi, joita me ihmiset päästämme ilmakehään. Tiedämme, että meidän on vähennettävä näitä päästöjä huomattavasti ja nopeasti välttääksemme ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset. Ja tiedämme myös, että tämän haasteen suuruus edellyttää ennennäkemätöntä yhteistyötä kaikkien yhteiskunnan tahojen kesken.

Ihmisryhmän paljaat jalat muodostavat ympyrän hiekkarannalla
Meidän kaikkien on otettava vastuu omista päästöistämme. TENA toivottaa tämän haasteen tervetulleeksi. Jos kuitenkin haluaa olla osa ratkaisua, auttaa jos tietää, kuinka suurelta osin on itse osa ongelmaa. Ja ongelmaan on paljon muitakin syitä kuin autojemme bensiini ja pistorasioistamme saatava energia. 
 
Tässä mukaan tulee ajatus hiilijalanjäljestä. Hiilipäästömme jättävät jäljen planeettaamme, aivan kuin jalka jättää jäljen maahan. Se on kätevä tapa mitata kokonaisvaikutusta, joka henkilöllä tai tuotteella tai organisaatiolla on tällä hetkellä ilmastoon. 
TENA-tehtaan työntekijä sulkemassa pakkausta

Mitä huomioimme ja miten tulos syntyy

Periaatteessa hiilijalanjälkesi tarkoittaa kaikkia hiilidioksidi- (CO2) ja muita kasvihuonekaasupäästöjä, joita toimintasi vuoden aikana aiheuttaa. Kyllä, siinä huomioidaan päästöt, joita aiheutuu kaikista tekemistäsi matkoista ja kaikesta käyttämästäsi sähköstä. Se tarkoittaa kuitenkin myös päästöjä, joita syntyy kaikkien kuluttamiesi tuotteiden valmistamisesta ja kaikista ostamistasi palveluista. 
 
Sama pätee myös meidän tuotteidemme kanssa. TENA-tuotteen elinkaari alkaa luonnonvarojen hankinnasta ja raaka-aineiden tekemisestä. Seuraavaksi kokoamme kaikki materiaalit valmistusvaiheessa. Sen jälkeen tuote kuljetetaan käyttäjälle, ja lopuksi käyttäjä hävittää tuotteen sen täytettyä tehtävänsä. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy energian käyttöä, kuljetusta ja jätehuoltoa. Joten tuotteidemme todellisen hiilijalanjäljen määrittämiseksi meidän on huomioitava kaikki nämä vaiheet.
Jalanjälkiä hiekassa meren rannalla

Mitä se merkitsee jokaiselle meistä ja miksi TENA uskoo siihen

Britanniassa keskimääräinen hiilijalanjälki asukasta kohden vuonna 2017 oli 7,7 tonnia1. Todellisuudessa se tarkoittaa, että kyseisenä vuonna he aiheuttivat toiminnallaan 7,7 tonnia vastaavan määrän hiilipäästöjä. Sama pätee TENA:an. Vastuu päästöistä kaikissa tuotteidemme elinkaaren vaiheissa on meillä.
 
Keskittyminen hiilijalanjäljen pienentämiseen on oikea tie edetä, ja TENA:lle myös se tärkein. Itse asiassa pidämme sitä mahdollisuutena. Päästöjen tarkastelu kaikissa toimintamme vaiheissa ja jokaisessa tuotteidemme elinkaaren vaiheessa moninkertaistaa mahdollisuutemme vaikuttaa. Ja kaikki nämä pienet askeleet vievät meidät sinne, mihin meidän on päästävä.
 
 
 
1) Eurostat: Greenhouse gas emissions per capita (Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden). Lähde: https://ec.europa.eu/eurostat/
Lähikuvassa vanhan vaa’an näyttö

"Hetkinen, luulin, että hiilidioksidi on kaasu. Miten kaasu voi painaa?"

Itse asiassa kaikella aineella on paino. Heliumilmapallokaan ei ole painoton. Se leijuu, koska se painaa vähemmän kuin ympäröivä ilma, aivan kuin kelluke painaa vähemmän kuin vesi sen ympärillä. Tosiasiassa päidemme päällä on kaiken aikaa ilmakehän valtava paino. Emme vain huomaa sitä, niin kuin syvänmerenkala ei huomaa yläpuolellaan olevan meren painoa. 
 
Voit saada käsityksen tonnista puhdasta CO2:ta kaasumaisessa olomuodossa2 ajattelemalla palloa, joka on 10 metriä leveä ja korkea. Kuvittele nyt, että niitä on seitsemän tai kahdeksan, niin pääset lähelle keskimääräisen britin vuosittain aiheuttamaa päästömäärää. Se tarkoittaa noin 21 kilogrammaa päivässä tai riittävää määrää 2,8 metriä leveän pallon täyttämiseen.
 
 
 
2) huoneenlämmössä
Kaksi ihmistä juoksemassa radalla, kuvan päällä kulkevat vihreät jalanjäljet

Tavoiteltavaa on paljon, mutta yhdessä onnistumme

Ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten välttämiseksi meidän on kutistettava jokaisen maapallolla asuvan ihmisen vuotuinen hiilijalanjälki alle 2 tonniin vuoteen 2050 mennessä3. Se tarkoittaa alle 5,5 kilogrammaa päivässä jokaista kohden. Tämä on tietysti joillekin maille suurempi haaste kuin toisille, koska eri mailla on tällä hetkellä erilainen hiilijalanjälki. On kuitenkin selvää, että meidän kaikkien on tehtävä muutoksia.
 
On myös selvää, että olemme tässä tilanteessa yhdessä silloinkin, kun kyse on meidän hiilijalanjäljestämme. Kun käytät TENA-tuotetta, mekin olemme vastuussa jalanjälkesi tästä osasta. Toisin sanoen, kun me onnistumme paremmin, niin sinäkin onnistut paremmin. 
 
Siten saavutamme tavoitteemme. Pienennämme jalanjälkeämme, ja sinun jalanjälkeäsi, askel kerrallaan.
 
 
 
3) Swedish Environmental Protection Agency (Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto): How can I reduce my carbon footprint (Miten voin pienentää hiilijalanjälkeäni). Lähde: https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/omraden/klimatet-och-konsumtionen/how-can-i-reduce-my-carbon-footprint/
Vihreitä ruokatarvikkeita verkkopussissa osittain näkyvissä valkoisella marmoripöydällä

Meidän kaikkien on tehtävä muutoksia. Ja joidenkin meistä on tehtävä niitä enemmän.

Tarvitaan todellisia elämäntapojen ja kulutustapojen muutoksia4, ja me yksilöinä voimme pienentää hiilijalanjälkeämme tehokkailla toimenpiteillä. Niihin sisältyvät fossiilisilla polttoaineilla toimivilla autoilla matkustamisen vähentäminen, asuintilojen älykkäämpi käyttö, siirtyminen uusiutuvaan sähköön, maitotuotteiden ja punaisen lihan korvaaminen mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisilla tuotteilla sekä ympäristöystävällisempien tuotteiden valinta. 
 
Samaan aikaan joidenkin meistä pitäisi ottaa enemmän vastuuta. Hallitusten, instituutioiden ja kaltaistemme yritysten on kannettava suuri osa taakasta. TENA:n mielestä on olemassa hyviä syitä olla toiveikas. 30 vuodessa voi tapahtua paljon, jos vedämme yhtä köyttä. 
 
 
 
4) IPCC:n vuoden 2014 raportin mukaan
Pakkaus TENA Discreet -inkontinenssisuojia sinistä taustaa vasten, oikeassa reunassa kulkevat vihreät jalanjäljet

Tuotteidemme hiilijalanjälki tällä hetkellä

Olemme vuodesta 2008 lähtien tähdänneet hiilijalanjälkemme puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Toistaiseksi olemme pysyneet aikataulussa. Tehdäksemme etenemisestämme mahdollisimman läpinäkyvää julkaisemme TENA-tuotteiden hiilijalanjäljen niin sanotuissa ympäristötuoteselosteissa (Environmental Product Declaration, EPD). Ne ovat riippumattomia todisteita, joista näkyvät tuotteen koko elinkaareen perustuvat ympäristötiedot. 
 
Esimerkiksi TENA Lady Discreet Normal -suojien ympäristötuoteseloste kertoo, että yhden suojan hiilijalanjälki on tällä hetkellä 39 g. Jos suojia käytetään neljä vuorokaudessa, silloin hiilijalanjäljeksi tulee 156 g päivässä.