Mitä vastuun ottaminen tarkoittaa?

Meillä kaikki alkoi laadukkaista tuotteista. Ja sama pätee edelleenkin. TENA on aina tarkoittanut ihmisistä välittämistä, heidän elämänsä parantamista ja heidän auttamistaan elämään arvokkaasti ja itsevarmoina. Se ei muutu.

Sen on aina ollut tarkoitus kuitenkin merkitä myös valmiutta oppia. Ja kun opimme ymmärtämään paremmin yhteyttämme toisiimme ja ympäristöömme, myös välittämisen määritelmämme syveni. Se pakottaa meidät välittämään ihmisten lisäksi myös planeetastamme. Nykyään olemme sitoutuneet tähän laajempaan vastuualueeseen, ja olemme yhtä omistautuneita kuin ennenkin paremman jäljen jättämiseen.

Se tarkoittaa suunnitelmaa tulevaisuuden varalle TENA Protects -ohjelmamme avulla.

Vuodesta 2008 lähtien olemme pyrkineet askel kerrallaan tekemään jokaisesta TENA-tuotteesta entistä ympäristöystävällisemmän. Kaikissa tehtaissamme siirrytään 100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöön. Pienennämme tuotteidemme ja palveluidemme hiilijalanjälkeä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Askel kerrallaan jätämme pienemmän jäljen planeetallemme.

Se tarkoittaa hyvinvoinnin esteiden rikkomista.

Muiden Essity-perheen tuotemerkkien tavoin TENAnkin tehtävänä on auttaa ihmisiä elämään onnellisempaa ja täysipainoisempaa elämää. Monet viime aikojen innovaatioistamme – kuten erittäin imukykyiset TENA Flex Vyösuojat, mukavat ja ohuemmat TENA Pants Inkohousut ja TENA Slip Teippisuojat sekä TENA Comfort Inkontinenssisuojat – ovat miljoonien käyttäjien ja hoitajien hygienia- ja terveystason parantamisen lisäksi myös pienentäneet tuotteidemme ilmastovaikutusta*.
 
Työskentelemme kovasti lisätäksemme tietoisuutta, parantaaksemme hoitosäännöksiä ja käydäksemme korkean tason keskusteluja ympäri maailmaa. Jaamme hygienia- ja terveystietoamme kouluttamalla nuoria ihmisiä ja kannustamalla avoimeen keskusteluun inkontinenssista murtaen sen usein mukanaan tuomaa häpeää. 
 
 
*Tulokset vuosilta 2008–2015: TENA Flex 13 %, TENA Pants 23 %, TENA Slip 15 % ja TENA Comfort 19 %

TENA Identifi

Uusi teknologia faktoihin perustuvaan hoitoon, tuottaa 56 kg vähemmän jätettä vuodessa.

Lähikuva TENA Identifi -inkohousuista

TENA Palveluratkaisut

Teemme yhteistyötä hoitokotien kanssa parantaaksemme hoidon laatua, mikä on myös vähentänyt jätemäärää 31 %.

Hoitaja ja vanhempi nainen kävelyllä ulkona

Se tarkoittaa hiilijalanjälkemme pienentämistä jokaisen lanseerauksen myötä.

Viime kädessä tiedämme, että hyvät tuotteet eivät yksin riitä. Vastuun ottaminen sekä planeetastamme että ihmisistä tarkoittaa ympäristövaikutuksemme pienentämistä ja todellista vaikuttamista ympäristöystävällisen maailman aikaansaamiseksi.
 
Työmme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on tämän vastuun mukaista. Yksi niistä on tavoite 12, Vastuullinen tuotanto ja kulutus, mihin voimme vaikuttaa tehostamalla raaka-aineiden hankintaa hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Tässä onkin jo tapahtunut merkittävää edistystä. Vuodesta 2008 lähtien olemme pienentäneet tuotteidemme jalanjälkeä 11–33 %, ja tätä vauhtia saavutamme tai ylitämme 50 %:n tavoitteemme vuoteen 2030 mennessä. 

Se tarkoittaa, että vähemmän on enemmän.

TENAlla tehdään jatkuvasti uusia löytöjä ja innovaatioita. Keksimme uusia tapoja parantaa ihmisten elämää, samalla kun pienennämme tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä.
 
Se tarkoittaa erinomaisten materiaalien käyttöä, parempien suunnittelutapojen käyttöönottoa ja tämän kaiken tekemistä käyttäen vähemmän fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa energiaa. Itse asiassa seuraava vaiheemme on siirtyminen uusiutuvaan sähköön kaikissa tuotantolaitoksissamme, alkaen Euroopasta.
Tässä muutamia muita tavoitteita, joihin pyrimme vuoteen 2030 mennessä:
 
  • Puolitamme tuotteidemme hiilijalanjäljen. 
  • Pienennämme raaka-aineistamme, kuljetuksistamme ja jätteistämme aiheutuvia hiilipäästöjä 18 %. 
  • Puolet kaikista innovaatioistamme on luontoon liittyviä innovaatioita.
  • 100 % Essityn tuotantolaitoksista muuntaa kaikki jätteensä hyödyllisiksi materiaaleiksi tai energiaksi.

Se auttaa meitä rakentamaan kiertotaloutta suosivaa yhteiskuntaa.

Haluamme suunnitella tuotteita ja palveluja yhteiskuntaan, jossa jätettä menee vähemmän hukkaan ja jossa sitä kierrätetään enemmän sekä käytetään uudelleen. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, ja siihen päästäksemme tarvitsemme luovaa ajattelua sekä täysin uusia liiketoimintamalleja ja kumppanuuksia.
 
Me olemme jo aloittaneet. Yhtiömme oli esimerkiksi yksi 300 ensimmäisestä yhtiöstä, jotka allekirjoittivat maailmanlaajuisen ”A line in the sand” -sitoumuksen muovisaasteen eliminoimiseksi sen syntypaikalla. Tämän sitoumuksen noudattaminen tarkoittaa, että työskentelemme jatkuvasti saavuttaaksemme tavoitteemme 100-prosenttisesti kierrätettävistä pakkauksista, jotka on valmistettu 85-prosenttisesti uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista vuoteen 2025 mennessä ja kaikkien tuotantolaitostemme jätteiden muuntamisesta materiaaliksi ja energiaksi vuoteen 2030 mennessä. 
Näin meillä on sujunut tähän asti.
 
  • Saavutimme 63 %:n talteenottoasteen Essityn tuotantolaitoksissa vuoden 2019 loppuun mennessä. 
  • TENA Palveluratkaisut -palvelun jätemäärät ovat laskeneet jopa 30 %. 
  • 79 % Essityn tuotteiden ja pakkausten tuoreista puukuitupohjaisista raaka-aineista oli FSC®- tai PECTM-sertifioituja vuonna 2019. 

Se luo mahdollisuuksia valveutuneille kuluttajille.

Me kaikki tiedämme, että meidän on muutettava kulutustapojamme pienentääksemme omaa hiilijalanjälkeämme. Monet kuitenkin ajattelevat, että myös kulutustavaroita valmistavien yritysten tulisi kantaa osa vastuusta. 
Olemme samaa mieltä. Kun käytät TENA-tuotetta, me olemme vastuussa jalanjälkesi tästä osasta. Meidän tehtävämme on auttaa sinua elämään vähemmän hiilipäästöjä aiheuttavaa elämää omasta tai läheistesi hyvinvoinnista tinkimättä. 
 
Ja olemme lähestymässä tätä tavoitetta. Jalanjälkemme, kuten sinunkin, pienentyy askel kerrallaan. 

TENA-tuotteet ja ympäristön huomioiminen.

Olemme tuoneet TENA-tuotteiden hiilijalanjäljen kenen tahansa nähtäville, samoin kuin niiden sisältämät ainesosat.

Inkontinenssisuojaa esittävä röntgenkuva, jossa näkyy yksityiskohta suojan imuytimen kuiduista

Essity – johtava hygienia- ja terveysalan yhtiö

Essity on johtava maailmanlaajuinen hygienia- ja terveysalan yhtiö. Olemme omistautuneet parantamaan hyvinvointia tuotteidemme ja palveluidemme avulla. Essity rikkoo hyvinvoinnin esteitä ja edistää osaltaan kestävää, ympäristöystävällistä yhteiskuntaa. Vaikka kaikilla Essityn tuotemerkeillä onkin oma tarkoituksensa, me kaikki teemme yhdessä töitä Essityn kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi: lisäämällä ihmisten hyvinvointia joka päivä ja luomalla parempia ratkaisuja pienemmällä ympäristöjalanjäljellä. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.essity.com.