Miesten inkontinenssi

Men walking on the street

Tiesitkö, että yksi neljästä yli 40-vuotiaasta miehestä kokee virtsankarkailua jossakin muodossa elämänsä aikana? Siksi on tärkeää tietää, miten voit parantaa henkilökohtaista kontinenssihoitoa, mikä auttaa hallitsemaan, vähentämään tai hoitamaan virtsankarkailuongelmia hoidettavan elämänlaadun ja itsevarmuuden parantamiseksi.

Tapaa tri professori Ian Milsom

”Virtsankarkailu on yleistä miehillä, erityisesti myöhemmällä iällä, mutta monilla miehillä vaiva jää edelleen toteamatta, minkä vuoksi he jäävät paitsi modernin hallinnan eduista”, sanoo professori Ian Milsom, Göteborgin yliopiston kontinenssin tutkimuskeskuksen johtaja. ”Miehet eivät vielä tänäkään päivänä hae apua virtsankarkailuongelmiin siitä huolimatta, että sillä on laajat inhimilliset ja sosiaaliset vaikutukset.”

Esitimme tri professori Milsomille joitakin kysymyksiä, jotta voimme kertoa sinulle tärkeimmät tosiseikat ja miten voit auttaa.

Miesten inkontinenssin syyt ja tyypit

Miesten virtsankarkailun tyyppejä ja syitä on monia, ja yleisyys kasvaa iän myötä. Lue alta lisää yleisimmistä tyypeistä. On hyvä suositella lääkärillä tai terveydenhuollon ammattilaisella käyntiä, jotta hoidettavat voivat selvittää ongelmiensa taustalla olevan syyn sekä tarpeisiinsa parhaiten sopivan hoidon.

Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontinenssilla tarkoitetaan tahatonta virtsankarkailua, joka liitetään voimakkaaseen virtsaamistarpeeseen tai pakon tunteeseen. Pakon tunne voi aiheutua monista eri tekijöistä, kuten virtsatieinfektiosta, kahvista ja energiajuomista, virtsakivistä, ummetuksesta, lääkkeistä (kuten diureeteista) sekä virtsarakon aukon tukoksesta, joka voi johtua suurentuneesta eturauhasesta.

Liiallinen juominen voi johtaa suurten virtsamäärien tuotantoon ja tiheästi toistuvaan WC:ssä käyntiin, samoin kuin vähäinen juominen – tällöin virtsa on liian väkevää, mikä ärsyttää virtsarakkoa. Monissa tapauksissa pakkoinkontinenssin syytä ei pystytä määrittämään.

Ponnistusinkontinenssi

Ponnistusinkontinenssi (SUI) on yleisin naisten inkontinenssin syy, kun taas miehillä se ei ole niin yleinen. Ponnistusinkontinenssia ilmenee, kun virtsatien ja virtsarakon tukilihakset eivät toimi niin kuin niiden pitäisi. Tämä tarkoittaa, että kun virtsarakkoon kohdistuu painetta, esimerkiksi jumppaamisen tai aivastamisen aikana, lantionpohjan lihakset eivät pysty tukemaan virtsarakkoa tai tahattoman virtsankarkailun ennaltaehkäisyyn tarvittavia toimintoja. Miehillä SUI on useimmiten eturauhasleikkauksen sivuvaikutus. Muita mahdollisia syitä ovat virtsatien epämuodostumat tai neurologiset syyt.

Muita syitä ja tyyppejä

Virtsaamisen jälkeinen tiputtelu

Jotkut miehet kokevat tiputtelua WC-käynnin jälkeen. Näin käy, jos virtsaputkeen jää virtsaa virtsaamisen jälkeen. Tämä johtuu usein heikoista lantionpohjan lihaksista.

Jälkitiputtelu

Toinen joidenkin miesten kokema ongelma on jälkitiputtelu. Tämä tarkoittaa virtsan kulun hidastumista noroksi tai tiputteluksi, joka on yleensä vaikea pysäyttää tai saada loppumaan.

Neurogeeninen virtsarakko

Myös aivotoimintaan tai selkäytimen tai hermojen vaurioitumiseen liittyvät ongelmat voivat heikentää virtsarakon hallintaa.

Tämä voi aiheutua esimerkiksi aivohalvauksesta, MS-taudista, Parkinsonin taudista tai diabeteksesta.

Ylivuotoinkontinenssi

Ylivuotoinkontinenssia esiintyy, kun virtsarakkoa ei saada tyhjenemään kokonaan ja se tulee liian täyteen. Tämä aiheuttaa virtsarakon ylilaajentumista ja tahatonta virtsankarkailua. Tämä liittyy yleensä suurentuneeseen eturauhaseen, ja mahdollisia oireita ovat muun muassa vaikeudet virtsaamisen aloittamisessa, tunne, ettei virtsarakko tyhjene virtsatessa, katkonainen tai heikko virtsasuihku, lisääntynyt virtsaamispakko ja tiheä virtsaamistarve yöllä.

Virtsaputken tukkeutumisen lisäksi se voi johtua tietyn tyyppisestä lääkityksestä tai hermovaurioista.

Peterin tarina

Miesten virtsankarkailu on yleinen ongelma, ja yksi neljästä yli 40-vuotiaasta miehestä kokee sen jossain muodossa. Peter kertoo, miten vaiva vaikutti häneen.

Peterin tarina käsittelee hänen virtsankarkailuaan

Mitä voit tehdä – se on yleistä, hae tukea

Se on yleistä, joten puhu siitä

”Miehet ovat usein hämillään ongelmastaan tai he eivät tiedä, että apua on saatavilla”, sanoo Ian Milsom. Siksi on tärkeää vakuuttaa miehille, että ongelma on yleinen ja että sen hallintaan tai vähentämiseen on saatavilla hoitoja ja tukituotteita. Ensimmäiseksi heitä on rohkaistava puhumaan lääkärille.

”Kerro miehille, ettei heidän tarvitse kärsiä hiljaisuudessa. Apua on saatavilla. Rohkaise heitä varaamaan aika lääkärille.

tai terveydenhuollon ammattilaiselle, joka voi arvioida heidän yksilölliset ongelmansa ja suositella parhaiten sopivia hoitomuotoja”, sanoo professori Milsom.

Löydä paras tuki

Kaiken ikäisille ja aktiivisuudeltaan kaikenlaisille miehille on saatavilla monia hyviä imukykyisiä tuotteita ja apuvälineitä. On tärkeää löytää tuote, joka sopii yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntyyliin, jotta se voidaan sisällyttää kontinenssin terveelliseen hoitorutiiniin. Tämä auttaa varmistamaan, että potilas voi säilyttää itsevarmuutensa.

Mitä voit tehdä – ajattele terveellisesti, muista nesteytys

Ajattele terveellisesti

Vaikka huonon ruokavalion tai liikunnan puutteen ei ole kliinisesti todistettu aiheuttavan inkontinenssia, professori Milsom kertoo, että niiden välillä on voimakas yhteys.

”On tärkeää ylläpitää terveellistä ja tasapainoista elämäntapaa. Siten ennaltaehkäistään kroonisia vaivoja, kuten liikalihavuutta ja hengityselinten ongelmia, esimerkiksi kroonista keuhkoputkentulehdusta, joka voi aiheutua tupakoinnista, sekä aivohalvauksen kaltaisia sydän- ja verisuonitauteja. Nämä kaikki kytkeytyvät voimakkaasti virtsankarkailuun. Noudata siksi terveellistä ruokavaliota ja liiku säännöllisesti.”

Muista nesteytys

On tärkeää olla lopettamatta nesteiden nauttimista täysin, mutta, kuten professori Milsom toteaa, ”voi olla hyödyllistä vähentää nesteiden nauttimista tietyissä tilanteissa”.

Esimerkiksi yöllisen virtsankarkailun hallinnassa nesteiden nauttimisen vähentäminen ennen nukkumaanmenoa voi olla hyödyllistä, kuten myös nesteiden nauttimisen rajoittaminen ennen teatteriin tai konserttiin menemistä.

Kahvin ja alkoholijuomien nauttimisesta on olemassa ristiriitaista tietoa. ”Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että kahvissa ja teessä olevilla ainesosilla on suora vaikutus virtsarakon toimintaan ja inkontinenssin riskiin, eikä vain ylimääräisten nesteiden nauttimisen seurauksena. Tämä on kuitenkin kyseenalaistettu muissa tutkimuksissa”, sanoo professori Milsom.

Alkoholijuomat voivat vaikuttaa virtsankarkailun riskiin juodun määrän tai aivotoimintaan vaikuttavien väkevien alkoholijuomien liiallisten määrien vuoksi, joten on tärkeää muistaa kohtuus kaikessa.

Tee lantionpohjan harjoituksia

Lantionpohjan harjoitukset (Kegelin harjoitukset) ovat tehokas tapa parantaa, saada takaisin tai ylläpitää rakon hallintaa kaiken tyyppisissä virtsankarkailuongelmissa ja erityisesti niillä, jotka kärsivät eturauhasleikkauksen jälkeisestä ponnistusinkontinenssista. Helppoja lantionpohjan lihasten harjoituksia voivat tehdä kaikki, iästä riippumatta, maaten, istuen tai seisten. Professori Milsom suosittelee ”fysioterapeutin, kontinenssihoitajan tai urologin opastusta lantionpohjan harjoitusten optimaalisen suorittamisen varmistamiseksi”.

Voit aloittaa lukemalla lisää lantionpohjan harjoittamisesta täältä: TENA Men – harjoittele rakon hallintaa.

Parrakas hymyilevä mies, joka käyttää