Kestävä kehitys

Kaiken toimintamme keskeinen osa on huolenpito ja kunnioitus. Siksi pyrimme tietoisesti vähentämään ympäristövaikutustamme mittaamalla kaikkea raaka-aineista jätteeseen ja niiden hävittämiseen.

Pidä parempaa huolta itsesi lisäksi myös ympäristöstä

Kokonaisvaltaiset ratkaisumme auttavat varmistamaan, että käytössäsi on aina oikeat tuotteet kehittämään kontinenssihoitoa ja samalla pienentämään hiilijalanjälkeä.

Pidä parempaa huolta itsesi lisäksi myös ympäristöstä

Vähennä jätettä kehittämällä hoitoa

Laajasta tuotevalikoimastamme löydät mukavat ja hyvin istuvat tuotteet, joiden avulla voidaan estää reunavuotoja ja ylimääräisiä suojien vaihtoja. Valitsemalla oikea tuote joka tarpeeseen voidaan välttyä tuotteiden liikakäytöltä, vähentää jätteen ja pyykin määrää ja lopulta vähentää kokonaisvaikutusta ympäristöön sekä inkontinenssihoidon kustannuksiin.

Tutustu hoitokodeille suunnattuun osioon sivustollamme

Todistettua sitoutumista

Essity on sitoutunut pyrkimään yhä kestävämpiin käytäntöihin, jonka vuoksi olemme tietoisesti läpinäkyviä jakaessamme ekologisen jalanjälkemme. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen on tunnustettu laajalti, ja olemme ylpeitä monista palkinnoista, joita olemme saaneet pyrkimyksistämme paremman ympäristön hyväksi.

Lue lisää ympäristötyöstämm Essityn sivuilta.

TENA Eco Action

Ympäristösitoumus

Jatkuvaan ympäristösitoumukseemme sisältyvät Eco Action -toimet ovat erilaisia vaiheita ja prosesseja, joiden avulla kehitämme kestävämpiä tuotteita ja palveluja.

1990-luvulta lähtien olemme mitanneet ja vähentäneet tuotteidemme kokonaisvaikutusta ympäristöön käyttäen elinkaariarviointia (Life Cycle Assessment, LCA). Elinkaariarvioinnilla pystytään laskemaan kaikkien tuotteen koko elinkaaren aikana tuotettujen kasvihuonekaasujen yhteismäärä, josta käytetään myös termiä hiilijalanjälki.

Elinkaariarvioinnilla tarkastellaan tuotannon jokaista vaihetta, raaka-aineista aina tuotteen hävittämiseen saakka. Arvioimalla kunkin tuotteen hiilijalanjälkeä pyrimme ympäristön kannalta parhaisiin mahdollisiin vaihtoehtoihin.

Jatkuvaa muutosta

Olemme ylpeitä jo tähänastisesta kehityksestämme ja asetamme itsellemme edelleen haastavia tavoitteita tulevaisuuteen.

Vuosina 2008–2014 onnistuimme pienentämään Euroopassa TENA Flex -suojien hiilijalanjälkeä 7 % ja TENA Pants -suojien hiilijalanjälkeä 18 %. (Asian vahvistanut kolmas osapuoli, Ruotsin ympäristöinstituutti, IVL).

Muutoksen jatkumisen varmistamiseksi olemme asettaneet itsellemme seuraavia tavoitteita: 

  • kehitämme ympäristöystävällisempiä ratkaisuja parantamalla tuotteiden suunnittelua ja tehokkuutta sekä materiaalien tehokasta käyttöä

  • varmistamme, että käyttämämme raakamateriaalit on hankittu ympäristöä säästäen

  • vähennämme tuote- ja pakkausjätettä

  • vähennämme fossiilisten polttoaineiden, sähkön ja lämmityksen aiheuttamia hiilipäästöjä 20 % vuosina 2005–2020

  • jatkamme jätemäärien vähentämistä tehtaillamme

  • teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa vähentääksemme koko toimitusketjun hiilipäästöjä.

574x262_C129_sustainability_green leafs.png

Vastuullisesti hankittuja materiaaleja

Ymmärrämme, että tänään tekemämme valinnat vaikuttavat huomisen ympäristöön ja elämään.

Koska TENA-tuotteiden suurin ympäristövaikutus aiheutuu materiaalien tuottamisesta, varmistamme, että käyttämämme materiaalit on hankittu vastuullisesti ja ympäristöä säästäen. Asetamme toimittajillemme tiukat standardit, joita ylläpidetään säännöllisillä auditoinneilla laadun, tuoteturvallisuuden, yhteiskuntavastuun ja ympäristöystävällisyyden varmistamiseksi.

Eräs tuotteiden valmistamiseen käytettävistä materiaaleista on puukuitu, uusiutuva luonnonvara, jota hankimme vain vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Tuotekehitystä tarpeiden mukaan

Kehittäessämme uusia tuotteita ja parantaessamme olemassa olevaa valikoimaa aloitamme aina tunnistamalla yksilölliset ja täyttämättömät tarpeet. Loppukäyttäjät ja hoitajat testaavat kaikki tuotteemme tarkoin. Näin varmistamme, että tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Kehittämällä valikoimaa tarpeiden täyttämiseksi pystymme vähentämään materiaali- ja valmistusjätteitä pyrkien samalla kaikille parempaan kontinenssihoitoon.

Tehokkaampaa ja puhtaampaa tuotantoa

TENA käytää uusinta teknologiaa varmistaakseen, että tuotantoprosessit ovat mahdollisimman tehokkaita ja mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia. Useimmat tehtaistamme ovat saaneet kansainvälisen ISO14001-sertifikaatin, ja uudempia tuotantolaitoksia valmistellaan sertifiointia varten.

Parannamme jatkuvasti tuotantoprosessejamme, vähennämme ylijäämämateriaaleja ja kierrätämme pakkauksia ja pyrkimyksemme tuottavat tulosta. Euroopassa olemme vähentäneet kaatopaikkajätteen määrää lähes 70 % viimeisten kuuden vuoden aikana.

574x262_TENA_meeting-the-family_257_V3_CMYK_Free for use

Oikea tuote oikeaan käyttöön

Laajan tuotevalikoimamme ansiosta löydät oikean TENA-tuotteen, olipa tarve mikä tahansa – satunnaisesta tiputtelusta aina vaikeaan inkontinenssiin. TENA-tuotteet ovat anatomisesti muotoiltuja ja mahdollisimman imukykyisiä. Ne antavat parasta mahdollista suojaa virtsankarkailuun ja epämiellyttävien hajujen hallintaan.

Tehokkaat inkontinenssihoitoratkaisut ehkäisevät ylimääräisiä suojien vaihtoja sekä vähentävät kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Kun tuote on suunniteltu erityisesti virtsankarkailuun, se imee paljon tehokkaammin kosteutta ja hajuja kuin perinteiset naisten hygieniatuotteet. Käyttäjä voi myös valita pienemmän, mukavamman tuntuisen tuotteen, johon on käytetty vähemmän materiaalia.