Yhdessä kohti parempaa kontinenssihoitoa

TENA Palveluratkaisut on palvelukokonaisuus, johon sisältyvät innovatiiviset tuotteet, hyväksi osoitetut hoitokäytännöt, työkalut ja asiantuntijatuki. Tekemällä yhteistyötä voimme parantaa hoidettavien hyvinvointia, työilmapiiriä ja vähentää kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia.

Kehitä hoitokäytäntöjä

TENA Palveluratkaisut on tehokas tapa tehdä yhteistyötä, jonka puitteissa autamme hoitokoteja löytämään, toteuttamaan ja ylläpitämään näkyviä muutoksia kontinenssin ja henkilökohtaisen hygienian hoitoon.

574x262_video-screenshot_meeting.jpg

Tarjoa jokaiselle asukkaalle oikeat tuotteet ja yksilöllinen hoito ja toteuta pysyvä muutos koko hoitokodissa. TENA Palveluratkaisut kohentavat todistetusti asukkaiden hyvinvointia. Oikeiden tuotteiden ja rutiinien käyttäminen edistää inkontinenssihoitoa ja ihon terveyttä ja parantaa sen lisäksi työilmapiiriä, budjettia ja ympäristöjalanjälkeä. 

95 %:ssa TENA Palveluratkaisuja käyttäneistä hoitokodeista ympäri maailmaa koki parannuksia hoitokäytännöissä. [1]

Hoitokotien kokonaiskustannukset pienenevät, ja henkilökunnalle jää enemmän aikaa muuhun hoitotyöhön. Näin hoito on jokaiselle asukkaalle yksilöllistä, jolloin asukas myös saa omien tarpeittensa mukaista oikeaa hoitoa.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten sinä ja hoidettavasi voitte hyötyä TENA Palveluratkaisuista, ota yhteys alueesi TENA-edustajaan. 

Yhteistyössä kanssamme

Kolmivaiheinen prosessimme, jonka avulla voit tehdä suuria muutoksia kontinenssihoitosuunnitelmaasi, ottaa muutokset käyttöön ja ylläpitää niitä.

TENA Palveluratkaisut kontinenssihoitoon

Suunnitelma

Arvioimme hoitokotisi rutiinit löytääksemme alueet, joita on mahdollista parantaa. Sitten laadimme toimintasuunnitelman ja suoritamme TENA Palveluratkaisujen koekäyttöönoton. Kokeilun jälkeen saat tulokset käyttöösi ja näet konkreettiset muutokset.

Tuki

Toimintasuunnitelman alussa ja sen toteutuksen aikana varmistetaan, että käytössä on asiantuntijatukea ja opastusta koko prosessin ajan. Asiantuntijamme kouluttavat, valmentavat ja tukevat henkilökuntaa heidän päivittäisessä työssään TENA Palveluratkaisujen käyttöönoton aikana. Henkilökunta saa tukea kaikessa yksilöllisten hoitosuunnitelmien toteuttamisesta aina hyvien käytäntöjen mukaiseen tuotevalikoimaan sekä henkilökohtaiseen hygieniaan ja kontinenssihoitorutiineihin.

Seuranta

Tässä vaiheessa on vuorossa tulosten seuranta sekä toteutettujen toimien mahdollisen muutosvaikutuksen tarkastelu. Seurantaprosessi on toistuva, koska TENA Palveluratkaisuissa on kyse jatkuvista muutoksista. Tämän seurannan ja tarkastelun tuloksia käytetään uusien toimintasuunnitelmien laatimiseen. Näin saadaan aikaan lisämuutoksia.

44 %

Henkilökohtaisen hygienian hoidosta ja inkontinenssiin liittyvistä hoitotoimenpiteistä säästynyt aika vähentää inkontinenssiin liittyviä kustannuksia. [2]

47 %

Valitsemalla oikeat tuotteet ja yksilölliset rutiinit inkontinenssiin liittyvien tehtävien määrää voidaan vähentää. Näin aikaa säästyy muulle hoitotyölle. [2]

Olemme tehneet yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa jo yli 50 vuotta. Vuosien yhteistyön avulla olemme voineet kehittää hyviä hoitokäytäntöjä henkilökohtaiseen hygieniaan ja kontinenssihoitoon. Näitä hoitokäytäntöjä on otettu käyttöön ympäri maailman.

Erittäin laadukkaisiin, innovatiivisiin tuotteisiimme sekä tarpeen mukaan käytössä olevaan asiantuntija-apuun yhdistettynä TENA Palveluratkaisut on lähestymistapa, jonka avulla voit muuttaa inkontinenssihoitoa, ottaa muutokset käyttöön ja ylläpitää niitä.

Lisää asukkaiden hyvinvointia

Yksilöllisten hoitosuunnitelmiemme avulla toteutettava asukkaiden kontinenssihoito kunnioittaa hoidettavaa ja lisää hänen riippumattomuuttaan. Esimerkkejä hoitokodeista, joissa on otettu käyttöön TENA Palveluratkaisut [2,3]:

 • vähemmän tarpeettomia suojan vaihtoja 

 • vähemmän reunavuotoja
 • päivittäisen hygienian hoito mukavampaa
 • terveempi iho

TENA Palveluratkaisut kontinenssihoitoon

Paranna työilmapiiriä

Jokaisen hoitajan tulisi aina pystyä tekemään hoitotyötään luottavaisin mielin. Helppoja hoitorutiinejamme noudattamalla päivittäiset rutiinit ovat sujuvampia, ja aikaa säästyy muulle hoitotyölle. Käyttämällä TENA Palveluratkaisuja henkilökunta voi:

 • pestä vähemmän lakanoita ja vaatteita
 • omaksua hyväksi osoitettuja hoitokäytäntöjä

 • välttää tarpeettomia tuotevaihdoksia

 • käyttää vähemmän invasiivisia ihonhoitokäytäntöjä

 • nauttia paremmasta työilmapiiristä

TENA Palveluratkaisut kontinenssihoitoon

Kustannukset paremmin hallinnassa

Yksilöllisen hoidon avulla vähennät tuotteiden kulutusta, pyykinpesu- ja ihonhoitokustannuksia sekä jätemäärää. Me autamme sinua toteuttamaan hyväksi osoitettua yksilöllistä hoitoa tehokkaasti ja niin, että vaikutus on selkeä sekä terveyteen että kustannuksiin. Voit esimerkiksi:

 • vähentää tuotteiden kulutusta
 • vähentää ihonhoidon kustannuksia

 • vähentää pyykinpesukustannuksia

 • vähentää jätehuoltokustannuksia

 • tehostaa työntekijöiden työtä

 • täyttää viranomaisvaatimukset helpommin

TENA Palveluratkaisut kontinenssihoitoon

Parempi ympäristölle

Kun tuotteita ei käytetä tarpeettomasti, jätehuoltokustannukset vähenevät ja ympäristöjalanjälki pienenee. Tässä eräs todella hyvä syy ottaa käyttöön yksilöllinen hoito. Ottamalla käyttöön TENA Palveluratkaisut voit saavuttaa kaiken tämän:

 • inkontinenssituotteiden kulutus vähenee
 • ihonhoito- ja puhdistustuotteiden kulutus vähenee
 • energiankulutus vähenee
 • jätemäärä vähenee

TENA Palveluratkaisut kontinenssihoitoon

Viitteet

1SCA:n aineistot; 181 TENA Palveluratkaisuja koskevaa esimerkkitapausta eri puolilla maailmaa vuosina 2011–13, pääasiassa Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Kiinassa. 
2SCA aineisto: Kaikki tilastot perustuvat ympäri maailmaa, pääasiassa Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Kiinassa, toteutettujen 85–181:n TENA Palveluratkaisuihin liittyvän esimerkkitapauksen prosentuaalisiin keskiarvoihin. Tulokset vaihtelevat maasta ja hoitokodista toiseen, riippuen kunkin hoitokodin olosuhteista ennen TENA Palveluratkaisujen käyttöönottoa vuosina 2011–13.
3Cowi Study, Tanska 2009.