Käytämme tällä sivustolla evästeitä. · Mitä ovat evästeet? Hyväksyn

TENA U-test Virtsatieinfektiotesti

TENA U-test on vaippaan asetettava testi virtsatieinfektion poissulkemiseen tai havaitsemiseen. Se on tarkoitettu oireileville, inkontinenteille henkilöille, joilta virtsanäytteenotto on hankalaa.

Testi asetetaan puhtaaseen vaippaan normaalin vaipanvaihdon yhteydessä. Testitulos muodostuu testin ollessa vaipassa. Testitulos on voimassa 24 tuntia, mutta tulos voidaan lukea jo 15 minuutin kuluttua virtsaamisesta.

Yksinkertainen käyttää

TENA U-test Virtsatieinfektiotesti on helppo ja nopea käyttää, yksinkertainen tulkita sekä miellyttävämpi testattavalle henkilölle ja sillä voidaan välttää esimerkiksi turhia katetrointeja. Testissä hyödynnetään samaa kuivakemiamenetelmää kuin virtsan liuskatesteissä, mutta erillistä virtsanäytettä ei tarvita. 

Enemmän aikaa hoidolle

TENA U-test voidaan liittää osaksi normaaleja vaipanvaihtorutiineja. Testin käsittely vie enintään viisi minuuttia. Näin se on keskimäärin 70 % nopeampi kuin perinteiset menetelmät, joissa virtsanäyte otetaan ja analysoidaan erikseen.[1] TENA U-test -testiä käytettäessä aikaa jää enemmän muulle hoitotyölle.

Kliinisesti todistettu [2]

TENA U-test Virtsatieinfektiotestin toiminta perustuu nitriittien ja/tai leukosyyttien havaitsemiseen. Testiä on arvioitu kliinisessä tutkimuksessa, ja se on EU:ssa sertifioitu in vitro -diagnostiikkalaitteeksi (IVD).

VTI:stä kärsii jopa 50 % vanhainkotien asukkaista.

Virtsatieinfektiot (VTI:t) ovat vanhainkotien yleisimpiä bakteeri-infektioita. [3] On muitakin sairauksia, joilla on samankaltaiset oireet. Siksi oikean hoidon aloittamiseksi on aina tärkeää joko poissulkea tai havaita VTI.

Asukkaille lisää hyvinvointia ja parempi työympäristö hoitajille

TENA U-test on täysin uusi tapa poissulkea tai havaita inkontinentin henkilön virtsatieinfektio. Erillistä virtsanäytteenottoa ei tarvita. Tätä vaippaan asetettavaa ratkaisua on arvioitu kliinisessä tutkimuksessa, ja se osoittautui yksilön hyvinvointia lisääväksi ja hoitajien työympäristöä parantavaksi tekijäksi.

89 % hoitajista katsoi, että TENA U-test -testiä käytettäessä hoidettavan olo oli mukavampi [4]

Tapaustutkimuksessa, joka suoritettiin 15 vanhainkodissa Ruotsissa ja Alankomaissa, 89 % hoitajista katsoi, että TENA U-test -testiä käytettäessä hoidettavan olo on mukavampi. Kenttätyön suoritti ja tiedot keräsi Scandinfo.

100 % hoitajista koki TENA U-test -testin parantavan työympäristöä [4]

Tapaustutkimuksessa, joka suoritettiin 15 vanhainkodissa Ruotsissa ja Alankomaissa, 100 % hoitajista koki työympäristönsä parantuneen. Kenttätyön suoritti ja tiedot keräsi Scandinfo.

TENA U-test on 70 % nopeampi kuin perinteiset menetelmät

TENA U-test -testin asettaminen paikoilleen, poistaminen ja lukeminen kestävät yhteensä enintään viisi minuuttia. Perinteinen menetelmä, jossa virtsanäyte otetaan ja analysoidaan erikseen, vie keskimäärin 16,8 minuuttia. TENA U-test on siis keskimäärin 70 % nopeampi verrattuna menetelmiin, joissa virtsanäyte otetaan keräysastiaan, katetroidaan sekä käytetään virtsasuojaa ja liuskakoetta [1].

Miten asukas, henkilökunta ja koko vanhainkoti hyötyvät

TENA U-test on kehitetty erityisesti inkontinenteille henkilöille, joilla on virtsatieinfektion oireita. Vaippaan asetettava testi on nopea ja miellyttävä käyttää ja näin avuksi myös henkilökunnalle ja koko vanhainkodille.

TENA U-test

Miten asukas hyötyy

 • Ei tarvitse ottaa turhia virtsanäytteitä
 • Nopea, noninvasiivinen menetelmä
 • Mukava käyttää ja säilyttää käyttäjän arvokkuuden
 • Kivuliasta katetrointia ei tarvita

Miten henkilökunta hyötyy

 • Ei tarvetta ottaa turhia virtsanäytteitä
 • Voidaan liittää normaaleihin suojanvaihtorutiineihin
 • Enemmän aikaa muulle hoitotyölle

Miten vanhainkoti hyötyy

 • Tehokkaammat päivärutiinit

 • Vähemmän komplikaatioita

 • Vähemmän sairaalapäiviä

 • Laadukkaampaa hoitoa

Helppo käyttää ja tulkita

Aseta TENA U-test -testin etupuoli alaspäin puhtaaseen vaippaan ja poista se seuraavan vaipanvaihdon yhteydessä. Tarvittaessa testitulos on luettavissa jo 15 minuuttia virtsaamisen jälkeen, mutta se on voimassa jopa 24 tuntia testin asettamisesta vaippaan.

 1. Kun testiin on tullut tarpeekti virtsaa, testin onnistumista mittaava väri-indikaattori muuttuu vihreästä oranssiksi.

 2. Kun testin tulos viittaa virtsatieinfektioon, nitriitti-indikaattori muuttuu valkoisesta pinkiksi ja/tai leukosyytti-indikaattori valkoisesta violetiksi.

 3. Testin onnistumista mittaava väri-indikaattori on vihreä ennen TENA U-test -testin käyttöä.

Mikäli tulos on positiivinen tai oireet jatkuvat negatiivisesta tuloksesta huolimatta, ota yhteyttä lääkäriin tilanteen selvittämiseksi. 

710x420_TENA_prof_U-test.jpg

Kuinka TENA U-test -testiä käytetään

TENA U-test

Vaihe 1

Aseta TENA U-test etupuoli alaspäin puhtaaseen vaippaan heti, kun olet poistanut testin foliopakkauksesta. Yritä asettaa testi mahdollisimman tarkasti virtsaputken kohdalle.

TENA U-test

Vaihe 2

Pue vaippa normaaliin tapaan. Testitulokset ovat luettavissa tarvittaessa jo 15 minuutin kuluttua virtsaamisesta.

TENA U-test

Vaihe 3

Vaihda vaippa normaaliin tapaan. Poista TENA U-test vaipasta.

TENA U-test

Vaihe 4

Lue TENA U-test -testin tulos. Voimassa jopa 24 tuntia.

Mikä VTI on?

Virtsatieinfektio (VTI) on bakteerien aiheuttama tulehdus. Se saa alkunsa, kun mikro-organismit, tavallisesti ruuansulatuskanavan bakteerit siirtyvät virtsateihin virtsaputken aukon kautta ja monistuvat siellä. Useimmat tulehdukset ovat normaalisti suolistossa esiintyvien Escherichia coli (E. coli) -kantojen aiheuttamia. 

Virtsatiet koostuvat munuaisista, virtsanjohtimista, virtsarakosta ja virtsaputkesta. Tulehduksia voi esiintyä missä osassa virtsateitä tahansa. Hoitamaton VTI voi johtaa virtsarakon ja munuaisten vaurioitumiseen.

Mikä aiheuttaa virtsatieinfektioita?

Virtsatieinfektioita aiheuttavat bakteerit, jotka lisääntyvät ja leviävät. 

Nämä aiheuttavat esimerkiksi:

 • kystiittiä (virtsarakon tulehdus) 
 • pyelonefriittiä (munuaistulehdus)  
 • uretriittiä (virtsaputkentulehdus; virtsa kulkee ulos virtsarakosta virtsaputken läpi) 

Virtsassa ei yleensä esiinny bakteereita eikä muita organismeja. VTI:tä aiheuttavat bakteerit ovat useimmiten peräisin peräaukosta tai emättimestä, josta ne kulkeutuvat virtsarakkoon ja munuaisiin. 

Naiset ovat alttiimpia VTI:lle, koska virtsaputki on lyhyempi ja näin leviävät bakteerit pääsevät sinne helpommin. Lisäksi naisilla virtsaputki on lähempänä peräaukkoa.

Kuka on erityisen altis saamaan VTI:n?

Jotkut ovat muita alttiimpia virtsatieinfektioille. Seuraavat ryhmät ovat tilastollisesti alttiimpia:

Inkontinenssista kärsivät naiset:

Inkontinenssista kärsivät naiset ovat 2–5 kertaa alttiimpia VTI:lle kuin muut naiset.

Seksuaalisesti aktiiviset naiset:

Tulehduksia esiintyy usein sukupuolisen kanssakäymisen jälkeen, koska tämä edistää bakteerien leviämistä virtsarakkoon. Myös ehkäisymenetelmät, joissa käytetään pessaaria ja spermisidejä, voivat muuttaa virtsateiden normaalia bakteeriympäristöä. 

Raskaana olevat naiset:

Raskaudenaikaiset hormonaaliset ja mekaaniset fysiologiset muutokset suosivat bakteeri-infektioita. Jos infektioita ei hoideta, voi jopa 40 % tapauksista johtaa munuaistulehduksiin. Siksi kaikki raskaana olevat naiset on testattava oireettoman bakteeriurian varalta.

Naiset, jotka kärsivät toistuvista virtsatieinfektioista:

Muutoin terveillä naisilla tiedetään esiintyvän toistuvia VTI-tapauksia. "Toistuva" tarkoittaa kolmea infektiota vuodessa tai kahta kuuden kuukauden aikana. 

Vaihdevuodet ohittaneet naiset:

Iäkkäämmillä naisilla on usein vaikeuksia tyhjentää virtsarakkonsa kokonaan. Virtsan kerääntyminen virtsarakkoon mahdollistaa muuten hyvin pienten bakteeripopulaatioiden monistumisen, mikä johtaa infektioon. Hyvin usein VTI:n syy tällaisissa tapauksissa jää kuitenkin tuntemattomaksi. 

Virtsateiden tukkeumasta kärsivät naiset:

Virtsateiden tukkeuma hidastaa virtsan kulkeutumista virtsarakkoon ja voi siten johtaa infektioiden kehittymiseen. 

Diabeteksesta kärsivät naiset:

Diabetes tai immuunijärjestelmän häiriöt lisäävät VTI:n mahdollisuutta. 

Naiset, joilla on virtsakatetri:

Katetri tai putki virtsarakossa aiheuttaa usein tulehduksia. 

Henkilöt, joilla on kestokatetri, ovat erityisen alttiita VTI:lle. Virtsaamaan kykenemättömät, tajuttomat tai erittäin sairaat potilaat tarvitsevat usein katetria pitkiäkin aikoja. Erityisesti iäkkäät henkilöt tai hermostosairauksista kärsivät, jotka eivät enää hallitse virtsarakkoaan, voivat joutua käyttämään katetria jopa loppuikänsä. Bakteerien kehittyminen näihin katetreihin voi infektoida virtsarakon.

Minkälaiset ovat VTI:n oireet?

VTI voi aiheuttaa seuraavia oireita:

 • lisääntynyt virtsaamispakko 
 • hallitsematon virtsaamispakko 
 • virtsankarkailu 
 • virtsaamiseen liittyvä kipu (esim. polttelu) 
 • voimakkaan hajuinen virtsa 
 • virtsamäärän vaihtelu – joskus tavallista enemmän, joskus vähemmän 
 • lantio-, vatsa-, alaselkä- tai kylkikipu 
 • vilunväristykset, kuume, ajoittainen hikoilu 
 • yhdyntäkivut

Iäkkäämmillä: mitään tavallisia oireita ei välttämättä esiinny, mutta kannattaa huomioida, että oireellinen VTI voi aiheuttaa seuraavia:

 • yleiskunnon heikkeneminen

 • sekavuus

 • äkillinen tai lisääntynyt virtsankarkailu/virtsaumpi

Miten saat VTI-diagnoosin?

Lääkäri testaa oireesi, tutkii sinut perusteellisesti ja lähettää virtsasi laboratorioon, jossa siitä tutkitaan nitriitti, leukosyytit (valkosolut) ja muita parametreja.

Jos nitriitin ja leukosyyttien testi on positiivinen, voidaan lisäksi tehdä virtsaviljely. Oikean antibioottihoidon arvioimiseksi voidaan tehdä myös herkkyystestauksia.

Miten VTI hoidetaan?

VTI on bakteerien aiheuttama, ja siksi hoitoon tarvitaan antibiootteja. Kaikki määrätyt antibiootit on otettava reseptin mukaan loppuun asti, vaikka oireet häviäisivätkin jo aiemmin.

Miten kauan se kestää?

Tulehdusoireet helpottavat yleensä 3–4 päivässä.

Mistä positiivinen leukosyytti- ja negatiivinen nitriittitulos voi johtua?

Inhibiittorit – suuret C-vitamiinipitoisuudet; antibioottihoito

Nitriittiä tuottamattomien bakteerien tai muiden mikro-organismien aiheuttama VTI– hyvin harvinainen – pääosa VTI-tapauksista on E.colin aiheuttamia

Vähän nitriittiä sisältävä ruokavalio – hyvin harvinainen

Ummehtunut virtsa – jatkoreaktio nitriitin muuttuessa typeksi.

Käytännössä tätä ei esiinny usein, sillä virtsanäytteet käsitellään yleensä kohtuullisen ajan sisällä kyseisten reaktioiden välttämiseksi.

TENA U-test Virtsatieinfektiotestiä käytettäessä tämä on käytännössä mahdotonta, koska testi imee virtsan heti potilaan virtsattua ja kemiallinen reaktio alkaa välittömästi, kun virtsa kohtaa testikammion – ei muutosta – ei virtsassa esiintyvän nitriitin jatkoreaktiota.

Muut syyt leukosyyttien esiintymiseen – esim. muun tyyppinen infektio tai tulehduksen aiheuttaja – vaativat ehdottomasti lääkärin lisätutkimuksia

TOIMENPIDE: testin uusiminen aamuvirtsanäytteellä

TENA U-test -testiä käytettäessä: Jos leukosyytti-indikaattori näyttää positiivista tulosta, tulkitse tämä lisäarvioinnin aiheeksi ja ilmoita lääkärille saadaksesi lisätoimenpiteitä koskevat ohjeet.

Milloin saadaan hyvin haalean värisiä tuloksia?

Leukosyytti-indikaattori:

Jos potilaan virtsarakko on tyhjentynyt 15 minuutin sisällä ennen suojan vaihtoa ja TENA U-test -testin tuloksen arviointia, ei kemiallisella reaktiolla ole ollut riittävästi aikaa kehittää positiivisen testituloksen signaalia. Tarkista sen takia tulos uudelleen 15 minuutin kuluttua.

Joka tapauksessa on silti oletettava, että violetin leukosyytti-indikaattorin tuleminen näkyviin viittaa analysoitavan aineen esiintymiseen ja vastaavasti VTI:n ja/tai tulehduksen olemassaoloon.

Nitriitti-indikaattori:

Nitriitti-indikaattorin reaktio on erittäin nopea ja voimakkaan värinen. Siksi ei ole odotettavaa, että sen värireaktio itsessään olisi heikko. Voimakkaan värinen virtsa ̶  syynä esimerkiksi punajuuren väriaine tai erittäin vähäinen nesteen nauttiminen ̶  voi johtaa tummempaan negatiiviseen signaaliin, jota ei kuitenkaan kovin helposti tulkita vääräksi positiiviseksi tulokseksi. 

Pidä siis mielessä tämänkaltaiset häiritsevät tekijät testitulosta tulkitessasi.

Voiko leukosyytti-indikaattorin reaktio viivästyä, ja jos voi, miksi?

Leukosyytti-indikaattorin reaktio viivästyy vain hyvin harvoissa tapauksissa. 

Syitä:

 • suhteellisen vähäinen leukosyyttimäärä, lähes noin C/O (noin 10 leukosyyttiä/µl); voi johtua myös esim. kontaminaatiosta

Tämä aiheuttaa sen, että indikaattori värjäytyy juuri ja juuri ajoissa. Harkitse testin uusimista kunnollisen tuloksen saamiseksi.

 • reaktiokammion hidas täyttyminen virtsalla (leukosyytit viivästyvät eräänlaisen kromatografiavaikutuksen takia ja kulkeutuvat reaktiopinnalle vasta myöhemmin). 

Tästä aiheutuu indikaattorikentän osittainen mutta homogeeninen värjäytyminen. Harkitse testin uusimista kunnollisen tuloksen saamiseksi.

Miksi negatiivinen testitulos pitää varmistaa 15 minuutin kuluttua?

Teoriassa virtsarakko on voinut tyhjentyä juuri ennen TENA U-test -testin tuloksen lukemista. Tuloksen tarkistamista uudelleen 15 minuutin kuluttua suositellaan, jotta kemialliset reaktiot ehtivät tapahtua varmasti loppuun saakka ja voidaan olla ehdottoman varmoja siitä, ettei negatiivinen testitulos muutu enää positiiviseksi.

Miten pitkään TENA U-test -testiä voi pitää käyttäjän suojassa?

TENA U-test -testiä voi pitää suojassa virtsarakon tyhjenemiseen saakka ja normaalien suojanvaihtorutiinien mukaisesti. Teknisesti testi voi olla paikallaan suojassa jopa 24 tuntia.

Paljonko virtsaa onnistuneen TENA U-test -testin tekemiseen tarvitaan?

Testikammion tilavuus on vain 200 µl. Testin onnistumiseen tarvitaan noin 2 ml virtsaa, jos virtsa valuu suoraan testikammion aukkoon tai hyvin lähelle sitä. Jos virtsa kulkeutuu aukon ympärille, tarvitaan sitä noin 10 ml.

TENA U-test -testiin ei tarvita keskivirtsaa (jota käytetään normaaliin virtsanäytteeseen) – miksi?

Keskivirtsanäyte otetaan yleensä, jotta voidaan välttää virtsaputken suulla sijaitsevat mahdolliset kontaminoivat bakteerit. Nämä kontaminoivat bakteerit voivat johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin virtsaviljelyssä.

Jos tällaisia bakteereita leviää TENA U-test -testin käyttämisen aikana, niitä voi joutua testikammioon. Mutta testikammion kemiallisten olosuhteiden takia bakteerien aineenvaihdunta ei toimi eivätkä ne pysty tuottamaan nitriittiä. Siten ne eivät aiheuta vääriä positiivisia tuloksia.

Jos testikammioon leviää virtsaputken ulkopuolella esiintyviä leukosyyttejä, ne voivat saada aikaan violettia hajaväriä, jota ei tule tulkita positiiviseksi tulokseksi - kuten oppaassakin mainitaan.

Kun virtsa on virtsarakossa alle 4 tuntia, bakteerit eivät ehdi tuottaa nitraatista nitriittiä eikä tulos näytä positiiviselta. Miten tämä toimii TENA U-test -testissä?

Tilanne on sama TENA U-test -testissä. Jos bakteeripitoisuus on alhainen, ei nitriitin havaitsemisrajaa välttämättä saavuteta. Kaikissa kuivakemiaan perustuvissa testeissä on sama rajoite. Se ei ole ainoastaan TENA U-test -testille tyypillistä.

Bakteeriuria on erittäin yleinen tila pitkäaikaishoidossa olevien laitospotilaiden keskuudessa. Jopa 90 % potilaista kärsii bakteeriuriasta ja virtsassa olevista leukosyyteistä, mutta ilman oireita. Miten tämä soveltuu TENA U-test -testiin?

Tämä yleinen tila tunnetaan oireettomana bakteeriuriana, jota ei seulota eikä hoideta (lopullinen päätös on lääkärin vastuulla). TENA U-test -testiä tulee käyttää ainoastaan, jos oireiden perusteella epäillään virtsatieinfektiota; jos asukkaan tila esimerkiksi heikkenee, inkontinenssi lisääntyy, asukas muuttuu sekavammaksi tai saa korkean kuumeen. Oireet eivät yleensä ole iäkkäillä henkilöillä kovin spesifisiä, eikä diagnoosia siksi voi tehdä pelkkien oireiden perusteella. Tällöin käytetään TENA U-test -testiä nitriitin ja leukosyyttien havaitsemiseen. Jos TENA U-test -testin tulos on negatiivinen, ei näiden epäspesifisten oireiden syy ole VTI. Tällöin on etsittävä muita mahdollisia syitä oireille.

Enterokokit ja pseudomonas eivät tuota nitriittejä – miten suuri on väärien negatiivisten tulosten mahdollisuus ja mikä on riski?

E. coli on yhä iäkkäiden henkilöiden VTI:n yleisin aiheuttaja. Myös enterokokit ja pseudomonas voivat silti olla tautia aiheuttavia mikro-organismeja. Jos jompikumpi näistä organismeista aiheuttaa VTI:n, näyttää leukosyytti-indikaattori silti, että virtsarakko on tulehtunut, ja lisätutkimukset ovat tarpeen. Koska näiden kummankin organismin tiedetään olevan erittäin antibioottiresistenttejä, on virtsaviljely paras tapa tarkistaa, mitä antibiootteja kannattaa käyttää. Empiirinen hoito epäonnistuu melko varmasti.

Mikä on herkkyysmääritys ja miten se tehdään?

Virtsaviljelmästä otetaan yksi pesäke, joka levitetään uudelle agar-maljalle. Sitten agarin pinnalle asetetaan pieniä kiekkoja, joista kukin sisältää eri antibioottia. Antibiootti imeytyy agariin. Agar-maljaa inkuboidaan jälleen 37 °C:ssa, jolloin sille levitetyt bakteerit kasvavat paremmin. 

Jos jonkin kiekon ympärille muodostuu rengas, on bakteeri herkkä kyseiselle antibiootille. Tämä tarkoittaa, että kyseinen antibiootti sopii hoitoon. Jos kiekon ympärille ei muodostu rengasta, ei bakteeri ole herkkä antibiootille eikä hoito tällä antibiootilla onnistu. Esimerkkejä herkkyysmäärityksistä.

Viitteet

1SCA: Vertailututkimus, jossa tutkittiin TENA U-test Virtsatieinfektiotestin käyttämiseen kuluvaa aikaa verrattuna perinteisiin virtsatieinfektioiden havaitsemismenetelmiin. Marraskuu 2013.
2Krähenbühl et al.: Evaluation of a novel in-vitro diagnostic device for the detection of urinary tract infections in diaper wearing children. Swiss Med Wkly. 2012;142:w13560.
3Nicolle et al.: Urinary Tract Infections in Long-Term Care Facilities. Infect Control Hosp Epidemiol. 1993; 14 (4); 220-225.
4Augur: Kvantitatiivinen tuotetestaus Ruotsissa ja Alankomaissa. 2011; Kenttätyön suoritti ja tiedot keräsi Scandinfo.