Ikääntyminen ja inkontinenssi

Mitä vanhetessa tapahtuu?

Mitä tehdä ensimmäiseksi, jos iäkäs läheinen menettää virtsarakkonsa ja/tai suolensa hallinnan? Älä hermostu. Tämä voi aluksi olla outoa ja noloa teille kummallekin. Mutta voit olla varma siitä, että on hyvin yleistä ja että on olemassa tapoja, joilla voit auttaa läheistäsi selviämään tilanteesta.
 
Jos olet seurannut läheisesi vanhenemista, olet luultavasti havainnut muutoksia hänen fyysisessä tilassaan. Hän ei ehkä ole niin hyväkuntoinen kuin aiemmin. Näkö ja kuulokin ovat ehkä hieman heikenneet. Se on luonnollista. 
 
On mahdollista, että heillä on samantyyppisiä ongelmia virtsateiden suhteen. Iän myötä tämän järjestelmän toimivuus heikkenee. Sen takia ikäihminen menettää virtsarakon ja suolen toiminnan hallinnan kokonaan tai osittain. Se on yleinen tila, jota kutsutaan inkontinenssiksi. 
 
Läheisesi voi kokea inkontinenssin noloksi ja turhauttavaksi. Vessassa käyminen, yksityinen toiminto, jota hän on aiemmin pitänyt itsestäänselvänä, ei yhtäkkiä olekaan hänen hallinnassaan.  
 
Sinä voit auttaa ymmärtämällä. Yritä olla tilanteessa läsnä nolostumatta tai tuomitsematta. Lue lisää inkontinenssista ja siitä, mitä voit tehdä käytännössä läheisesi hyväksi. Huolehdi läheisestäsi rakkaudella. Yhdessä voitte löytää aivan uuden läheisyyden. 
 
Ymmärrät läheisesi tilaa paremmin miettimällä, mitä hänen ikääntyvässä kehossaan tapahtuu.

Mistä läheisen pidätyskyvyttömyys johtuu?

Ihmisen vanhentuessa hänen elimensä, lihaksensa ja hermonsa eivät välttämättä enää toimi tehokkaasti yhdessä. 
 
Pidätyskykyyn tarvitaan lantionpohjan lihasten ja sulkijalihasten tukea. Nämä tärkeät lihakset auttavat virtsan ja ulosteen pidättämisessä. Iän karttuessa nämä lihakset saattavat heikentyä eri syistä ja aiheuttaa siten pidätyskyvyttömyyttä eli inkontinenssia. Syynä saattavat olla myös aivojen ja virtsarakon toisiinsa kytkevien hermojen lähettämät väärät signaalit. 
 
Lisäksi iän myötä munuaiset ja virtsarakko eivät välttämättä toimi enää yhtä tehokkaasti kuin nuorempana. (Yleensä terveen ikääntyvän henkilön munuaisten toiminta pysyy normaalina. Mutta sairaudet, lääkkeet ja muut tilat voivat heikentää munuaisten toimintaa.) 
 
Seuraavat muutokset voivat osaltaan edistää inkontinenssia:  
Mitä munuaisille tapahtuu ikääntymisen myötä?
Munuaisten toiminta on myös suuressa vaarassa heikentyä ikääntymisen myötä. Tämä ilmenee munuaisiin suuntautuvan verivirtauksen ja antidiureettisen hormonin (ADH) tuotannon vähenemisenä. Kyseinen hormoni väkevöittää virtsaa (ja palauttaa vettä kehoon). Kun tämän hormonin taso laskee, virtsantuotanto lisääntyy, etenkin yöllä. Siksi on normaalia, että ikäihminen joutuu käymään vessassa 1–2 kertaa yöllä.
Mitä virtsarakolle tapahtuu, kun ikäännymme?

Virtsarakko on lihaspussi. Iän karttuessa on vaarana, että virtsarakon lihasten kunto rapistuu ja toiminta heikkenee. Tämä johtaa supistumis- ja puristamiskyvyn heikkenemiseen. Sen seurauksena virtsarakon tyhjeneminen kestää kauemmin. Se ei välttämättä edes tyhjene kokonaan, vaan virtsaa jää jäljelle virtsarakkoon.  

Lisäksi virtsarakko ei ole enää yhtä joustava eikä pysty pitämään sisällään yhtä paljon virtsaa kuin ennen. Tyhjennysrefleksi laukeaa myöhemmin, kun virtsarakko on jo lähes täynnä. Näin ikäihmiselle jää vähemmän aikaa ehtiä vessaan tyhjentämään virtsarakkoa. 

Virtsaputki voi tukkeutua. Naisilla tämä voi johtua lihasten heikentymisestä, mikä puolestaan voi aiheuttaa virtsarakon tai emättimen siirtymisen pois paikoiltaan (laskeuma). Miehillä virtsaputken voi tukkia suurentunut eturauhanen. On tärkeää, että nämä tilat havaitaan aikaisin, jotta niihin saadaan oikea hoito.
 
Oireet voivat olla seuraavanlaisia: 
  • vaikeudet virtsaamisen aloittamisessa
  • tunne, ettei virtsarakko tyhjene virtsatessa
  • katkonainen tai heikko virtsasuihku
  • tiheä virtsaamistarve sekä päivällä että yöllä.
Jos virtsarakkoa ei saa tyhjennettyä kokonaan, voi seurauksena olla virtsarakon täyttyminen ylijääneestä virtsasta. Tämä puolestaan aiheuttaa ylivuotoinkontinenssia ja myös virtsatieinfektioriskin.
 
Jos läheisesi liikuntakyky on heikentynyt iän myötä, hänellä voi olla vaikeuksia ehtiä vessaan. Hän ei siis ehdi vessaan ajoissa, kun hätä yllättää. Silloin hän luottaa siihen, että sinä hoitajana autat häntä pidätyskykyongelmissa.

Lue lisää

Hyvä hoitaja ymmärtää ikääntymisprosessia ja sen vaikutuksia liikuntakykyyn ja kognitiiviseen toimintakykyyn. Lue seuraavista artikkeleista lisää ikään liittyvistä muutoksista ja miten sinä voit auttaa läheistäsi: