Tutkimustietoa inkontinenssista

Virtsankarkailusta ja lantionpohjalihasten treenaamisesta on puhuttava enemmän!

Me TENA:lla olemme sitä mieltä, että jokaisen naisen tulisi saada elää juuri niin aktiivisesti kuin huvittaa – ilman huolta virtsankarkailusta. Joka kolmas suomalaisnainen kärsii vaivasta, mutta harva tietää, miten oireita voisi helpottaa ja ehkäistä. On selvää, että lantionpohjalihasten treenaamisesta on puhuttava enemmän.

Virtsankarkailu on luultua yleisempi vaiva

on vaiva, joka koskettaa monia naisia iästä riippumatta. Toisin kuin yleisesti luullaan, virtsankarkailu ei ole vain ikääntyneiden naisten vaiva. Osalla naisista virtsankarkailua esiintyy muutaman tipan verran silloin tällöin, kun taas toiset kärsivät säännöllisesti suuremmista määristä. 

34 % naisista kärsii virtsankarkailusta.

Kolmasosa tutkimukseen vastanneista naisista on kokenut virtsankarkailua. Alle 30-vuotiailla vastaava luku on 22 prosenttia.

Kolmasosalle virtsankarkailu on säännöllinen vaiva.

Virtsankarkailua kokeneista naisista 34 prosentille karkailu on säännöllinen ongelma. Määrä vaihtelee useista kerroista päivässä muutamaan kertaan viikossa.

22 prosentilla virtsaa tulee karkailun yhteydessä yli teelusikallinen tai enemmän.

Suurin osa virtsankarkailua kokevista naisista kärsii pienemmistä määristä tai muutamista pisaroista. Toisaalta 19 prosenttia kokee, että virtsaa tulee karkailun yhteydessä enemmän kuin teelusikallinen. Kolme prosenttia vastaajista kertoo, että määrä on suurempi kuin ¼ desilitraa.
 

Naiset eivät saa riittävästi tietoa virtsankarkailusta

on yleinen ongelma. Naisilla ei kuitenkaan ole tietoa sen syistä tai keinoista, joilla vaivaa voi ehkäistä. Vain harva saa riittävästi tietoa terveydenhuollon kautta.

28 % ei tiedä, miten virtsankarkailua voi ehkäistä.

Monet vastaajat sanovat, että he eivät ole saaneet tietoa siitä, miten virtsankarkailua voi ehkäistä. Alle 40-vuotiaiden joukossa epätietoisia on erityisen paljon – jopa 37 prosenttia.

16 % vastaajista luulee, että tiheämpi virtsaaminen auttaa.

Vastaajista 16 prosenttia luulee, että inkontinenssilta voi välttyä virtsaamalla useammin. Todellisuudessa se voi jopa pahentaa vaivaa.

29 % on saanut tietoa terveydenhuollosta.

Vain 29 prosenttia naisista on saanut terveydenhuollon kautta tietoa virtsankarkailusta ja siitä, miten vaivaa voi ehkäistä ja helpottaa. Heistä 55 prosenttia on saanut tietoa synnytyksen jälkeen.
 

Vaikka virtsankarkailu on yleinen vaiva, siitä ei puhuta

on tabu, josta vain harva uskaltaa puhua – siitäkin huolimatta, että se on monille naisille tuttu vaiva.

65 % kokee, että virtsankarkailu vaikuttaa elämään

Yli puolet virtsankarkailusta kärsivistä naisista kokee, että vaikuttaa heidän elämäänsä jossakin mittakaavassa. 10 prosenttia sanoo, että vaiva vaikuttaa paljon tai hyvin paljon heidän mahdollisuuksiinsa elää normaalia elämää.

Yksi kolmesta kertoo, että virtsankarkailu vaikuttaa pukeutumiseen.

30 prosenttia karkailusta kärsivistä naisista sanoo, että pelko virtsankarkailusta vaikuttaa siihen, miten he pukeutuvat.

Puolet ei puhu vaivoistaan kenellekään.

46 prosenttia virtsankarkailusta kärsivistä naisista ei puhu kenellekään vaivoistaan. Syyt vaihtelevat, mutta 16 prosenttia kertoo syyksi vaivan kiusallisuuden.
 
Tarinoita virtsankarkailusta

Suurin osa naisista ei treenaa koskaan lantionpohjalihaksia

Lantionpohjalihasten treenaaminen voi lievittää virtsankarkailua – ja joissain tapauksissa jopa lopettaa vaivat. Silti vain harvat naiset tekevät lantionpohjalihasten harjoituksia säännöllisesti. Erityisesti nuoret naiset jättävät treenin välistä, vaikka siitä voisi olla paljon hyötyä jo nuorella iällä.

76 % tekee lantionpohjalihasten harjoituksia harvoin tai ei koskaan

76 % tekee lantionpohjalihasten harjoituksia harvoin tai ei koskaan

39 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista kertoo tekevänsä lantionpohjalihasten harjoituksia harvemmin kuin kerran viikossa. 37 prosenttia naisista ei tee koskaan lantionpohjalihasten harjoituksia.
Noin puolet ei muista tehdä lantionpohjalihasten harjoituksia

Noin puolet ei muista tehdä lantionpohjalihasten harjoituksia

Noin puolet ei muista tehdä lantionpohjalihasten harjoituksia
9 % pitää harjoituksia liian vaikeina

9 % pitää harjoituksia liian vaikeina

9 prosenttia naisista, jotka eivät tee lantionpohjalihasten harjoituksia, sanoo syyksi, että harjoitukset ovat liian vaikeita tai he eivät tiedä, mitä lihaksia pitää jännittää.
61 % on sitä mieltä, että harjoitusohjelma helpottaisi treenaamista

61 % on sitä mieltä, että harjoitusohjelma helpottaisi treenaamista

61 prosenttia naisista, jotka jättävät lantionpohjalihasten harjoitukset tekemättä, uskoo, että treenaaminen olisi helpompi aloittaa tietyn ajanjakson kattavan harjoitusohjelman tuella.

TENAn kolmen viikon menetelmä lantionpohjalihasten vahvistamiseen

Tutkimuksen virtsankarkailusta ja inkontinenssista toteutti mielipide- ja markkinointitutkimusyhtiö YouGov TENA-brändin toimeksiannosta. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ajalla 8.–13.5.2018, ja siihen vastasi 1065 yli 18-vuotiasta suomalaista naista. Tutkimus liittyy TENA:n ”Jännitystä elämään” -kampanjaan, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja vinkkejä lantionpohjalihasten treenaamisesta kaikille naisille. Lue lisää tutkimuksesta täällä.