Sanasto

Incontinence words and terminology.

Ärtynyt rakko

Ärtynyt rakko on kuvaava nimitys useille erilaisille, virtsaamispakkoon liittyville ongelmille. Se ei tarkoita inkontinenssia, vaan yksinkertaisesti tiheää virtsaamistarvetta. Ärtynyt rakko, jota joskus kutsutaan myös yliaktiiviseksi virtsarakoksi, tarkoittaa tavallisesti päiväsaikaan tihentynyttä virtsaamistarvetta ja usein myös nokturiaa. Muista, että normaalia on virtsarakon tyhjentäminen 4–8 kertaa päivässä. 

Dermatologisesti testattu

Testausprosessi, jolla varmistetaan, että tuotteet ovat ihoystävällisiä tosielämän olosuhteissa.

Enureesi

Enureesi on tahatonta virtsankarkailua. Jos inkontinenssia esiintyy yön aikana nukkuessa, sitä kutsutaan yökasteluksi.

Herkkä virtsarakko

Käytetään usein kuvaamaan vähäistä virtsarakon heikkoutta tai oikeammin virtsankarkailua.

Inkontinenssi

Inkontinenssilla voidaan tarkoittaa sekä virtsankarkailua että ulosteenpidätyskyvyttömyyttä.

Inkontinenssin hoitomuodot

On olemassa useita suositeltavia virtsainkontinenssin hoitomuotoja ja -menetelmiä. Yksi menetelmä on elämäntyylin muuttaminen, kuten virtsarakon kouluttaminen tai lantionpohjan lihasten harjoitteet (PFME), jotka vahvistavat keskivartalon lihaksia. Myös muutokset nesteiden nauttimisessa, virtsaamisessa tai painon pudottaminen saattavat usein auttaa.

Kontinenssihoito

Kontinenssihoito tarkoittaa, että henkilöä autetaan hallitsemaan virtsarakkonsa tai suolensa toimintoja. Tätä varten on tunnistettava inkontinenssin syyt (onko tila väliaikainen vai krooninen). On pohdittava ympäristötekijöitä ja tuen tarvetta sekä tunnistettava taustalla mahdollisesti olevat, inkontinenssia aiheuttavat sairaudet. Näin voidaan asettaa tavoitteet ja suunnitella asianmukainen hoito. Kontinenssihoidolla edistetään virtsanpidätyskykyä. Lisäksi tavoitteena on estää pidätyskyvyttömyyden lisääntymistä yksilöllisten hoitorutiinien, wc-rutiinien ja joskus inkontinenssituotteiden avulla.  

Lantionpohjan lihakset

Lantionpohjan lihakset (tai lantion lihakset) ovat lihasryhmä vatsaontelon alaosassa. Nämä lihakset sijaitsevat häpyluun (edessä) ja selkärangan alaosan (takana) välissä. Ne tukevat myös virtsarakkoa ja suolistoa. Näiden lihasten heikentyminen voi aiheuttaa ongelmia, kuten virtsanpidätyskyvyttömyyttä ja ulosteenpidätyskyvyttömyyttä, jos peräaukon sulkijalihaksetkin heikkenevät.

Lantionpohjan lihasharjoituksia

Lantionpohjan lihasten harjoitteeseen (PFME) kuuluvat jännitys- ja rentoutusharjoitukset, jotka parantavat virtsarakon tukea ja virtsaputken sulkemispainetta.  Lantionpohjan vahvistaminen on parasta, mitä voit tehdä kaikkien inkontinenssityyppien riskin vähentämiseksi. Lantionpohjan lihasten harjoitteita kutsutaan joskus Kegelin harjoituksiksi.

Miktio

Urinaatio (virtsarakon tyhjentäminen eli virtsaaminen).

Neurogeeninen virtsarakko

Monet lihakset ja hermot toimivat yhdessä ja mahdollistavat virtsan pidätyskyvyn sekä virtsarakon tyhjenemisen tehokkaan hallinnan. Aivojen, selkäytimen tai hermojen vaurioituminen voi vaikuttaa tapaan, jolla aivot ja virtsarakko kommunikoivat. Tämä aiheuttaa kyvyttömyyttä hallita virtsarakkoa tai sen täydellistä tyhjenemistä. 

Nokturia

Tarkoittaa tarvetta herätä yöllä useammin kuin kerran virtsaamaan.

Ponnistusinkontinenssi

Ponnistusinkontinenssi tarkoittaa fyysisen suoritteen jälkeen esiintyvää virtsankarkailua.  Tämä rasitus voi olla liikuntaa tai esimerkiksi yskimistä, aivastamista tai nauramista. Ponnistusinkontinenssissa karkaava virtsamäärä on tavallisesti pieni, mutta määrä riippuu siitä, miten täynnä virtsarakko on paineen kohdistuessa vatsanseutuun.  Ponnistusinkontinenssi liittyy yleensä lantionpohjan lihasten heikentymiseen ja voi johtua raskauden, synnyttämisen ja vaihdevuosien aiheuttamista fyysisistä muutoksista. Naisilla ponnistaessa esiintyvää virtsankarkailua kutsutaan myös ponnistusinkontinenssiksi. 

Sekainkontinenssi

Tämä on kirjaimellisesti sekamuotoinen, sillä oireet ovat tavallisesti ponnistusinkontinenssin ja pakkoinkontinenssin oireiden yhdistelmä. Tarve saa virtsarakon supistumaan, mutta lantionpohjan lihakset eivät ole tarpeeksi vahvoja estämään rakkoa tyhjenemästä. Tätä esiintyy naisilla usein yhtäaikaisesti.  Jos kärsit kummastakin tyypistä, toinen aiheuttaa yleensä toista enemmän ongelmia. Kannattaakin keskittyä hoitamaan useammin ilmenevää oiretta.

Toiminnallinen inkontinenssi

Tämä on kyvyttömyyttä ehtiä vessaan ajoissa. Syynä voivat olla fyysinen tai psyykkinen sairaus tai ympäristöesteet.  Syynä voi olla ikään tai vammaan liittyvä fyysisen kunnon heikentyminen, esimerkiksi kyvyttömyys riisuutua tai siirtyä pyörätuolista wc-istuimelle riittävän nopeasti. Ympäristötekijöitä, jotka estävät vessaan ehtimisen ajoissa, voivat olla liian pitkä matka tai se, ettei sekavuudesta kärsivä henkilö osaa mennä vessaan. 

Ummetus

Ummetus määritellään yleisesti tilaksi, jossa ulostaminen on vaikeaa, viivästynyttä tai kivuliasta. Ummetus ei välttämättä edellytä sitä, että uloste olisi kovaa. Ummetus on hyvin yleistä lapsilla.

Vaihdevuodet

Ajanjakso, jonka aikana kuukautiset lakkaavat pysyvästi.

Virtsaamisen jälkeinen tiputtelu

Virtsaamisen jälkeinen tiputtelu on termi, jota käytetään välittömästi virtsaamisen lopettamisen jälkeen tapahtuvasta virtsankarkailusta. Miehillä tätä tapahtuu yleensä WC:stä poistumisen ja naisilla WC-istuimelta nousemisen jälkeen. Virtsaamisen jälkeistä tiputtelua hoidetaan lantionpohjan lihasten harjoituksilla, jotka vahvistavat sulkijalihasta, sekä virtsaputken lypsämisellä virtsaamisen jälkeen.

Virtsaamispäiväkirja

Tunnetaan myös nesteennauttimis- ja virtsaamispäiväkirjana. Nautitun nesteen määrä vaikuttaa suoraan tuotetun virtsan määrään. Voi olla avuksi, jos pidät kolmen vuorokauden ajan kirjaa siitä, miten usein käyt virtsaamassa ja paljonko virtsaa erittyy sekä kuinka paljon, milloin ja minkätyyppisiä juomia juot. Näin lääkärisi tai hoitajasi voi arvioida virtsankarkailun tasoa ja tyyppiä sekä tarvittavaa hoitoa. Jos virtsarakko on esimerkiksi tyhjennettävä yli kahdeksan kertaa vuorokaudessa, voi tämä olla oire pakkoinkontinenssista tai jostakin muusta, joka vaatii oikeaa diagnosoimista ja asianmukaista hoitoa.

Virtsankarkailu

Virtsankarkailu (kutsutaan myös heikoksi rakoksi) on tila, jossa virtsarakon hallinta on vaikeaa. Tämä puolestaan johtaa virtsankarkailuun. Naisten ja miesten virtsankarkailuun on useita erilaisia syitä. Oikea lääketieteellinen termi virtsankarkailulle on inkontinenssi.

Virtsarakon kouluttaminen

Virtsarakon kouluttaminen on käyttäytymistekniikka, jonka avulla voidaan suurentaa virtsarakon tilavuutta ja harventaa virtsaamistiheyttä. Ajan mittaan virtsarakon ärtyvyys vähenee ja se pystyy käsittelemään suurempia virtsamääriä. Virtsaamispäiväkirja (tunnetaan myös nesteennauttimis- ja virtsaamispäiväkirjana) on ensimmäinen vaihe arvioitaessa pakkoinkontinenssia ja laadittaessa virtsarakon koulutussuunnitelmaa.

Virtsaumpi

Virtsaumpi johtuu tyhjennysvaikeuksista ja tarkoittaa, että virtsarakkoon jää yhä virtsaa virtsaamisen jälkeen. Tämä voi johtua esimerkiksi suurentuneesta eturauhasesta.  Virtsarakon tyhjennysongelmien oireena voi olla heikko virtsasuihku, johon voivat liittyä katkonainen suihku, ponnistelu sekä virtsaamisyrityksen ja itse suihkun alkamisen välinen viive. Kun virtsarakko pysyy täytenä, voi tämä johtaa ylivuotoinkontinenssiin.

Yliaktiivinen virtsarakko (OAB)

Yliaktiivinen virtsarakko (OAB) on yleinen kuvaava nimitys useille erilaisille, virtsaamispakkoon liittyville ongelmille. Se ei tarkoita inkontinenssia, vaan yksinkertaisesti tiheää virtsaamistarvetta. Yliaktiivinen virtsarakko, jotka joskus kutsutaan myös ärtyneeksi rakoksi, tarkoittaa tavallisesti päiväsaikaan tihentynyttä virtsaamistarvetta ja usein myös nokturiaa. Muista, että normaalia on virtsarakon tyhjentäminen 4–8 kertaa päivässä. Yliaktiivinen virtsarakko on yleisempi iäkkäillä henkilöillä ja naisilla.

Ylijäänyt virtsa

Virtsa, joka on vielä virtsarakossa virtsaamisen jälkeen. 

Ylivuotoinkontinenssi

Ylivuotoinkontinenssia esiintyy, kun virtsarakkoa ei saada tyhjenemään kokonaan ja se täyttyy jäljelle jääneestä virtsasta. Virtsaputken ahtauma ja/tai jännittynyt ja ylitäyttynyt virtsarakon lihas voi aiheuttaa virtsarakon ylilaajentumista ja sitten tahatonta karkailua. Eturauhasen liikakasvu on miehillä ylivuotoinkontinenssin yleinen aiheuttaja. Mutta syitä voi olla myös muita, kuten esimerkiksi hermovaurio.

Yökastelu

Vuoteenkastelu tai yökastelu on tahatonta virtsaamista nukkumisen aikana, kun henkilö on ohittanut iän, johon mennessä yön ajan kuivana pysyminen on odotettavaa.  Nokturia tarkoittaa tiheää öistä virtsaamistarvetta.