Sairauksista johtuva virtsankarkailu

Sairauksia, jotka voivat vaikuttaa virtsarakon toimintaan

Useat toisiinsa liittymättömät sairaudet voivat johtaa virtsarakko-ongelmiin. Tämäntyyppisen inkontinenssin suhteen positiivista on, että virtsankarkailusta voi hyvinkin päästä eroon, kun taustalla oleva sairaus hoidetaan. Tässä joitakin esimerkkejä:
 
  • Aivohalvaus. Aivohalvaus aiheuttaa yleisesti liikkumiskyvyn heikentymistä, mikä lisää toiminnallisen virtsankarkailun riskiä. 
  • Diabetes. Diabetesta sairastavat naiset ovat alttiimpia virtsarakon herkkyyden heikentymiselle, mikä voi aiheuttaa ylivuotoinkontinenssia. Diabeteksessa myös virtsamäärät ovat hyvin suuria korkeiden verensokeritasojen takia. Tämä lisää virtsankarkailuriskiä.
  • Liikalihavuus voi aiheuttaa inkontinenssia, koska vatsarasva lisää lantionpohjaan ja virtsarakkoon kohdistuvaa painetta. 
  • Virtsatietulehdus ja bakteerit, jotka ärsyttävät virtsarakon sisäpuolta, voivat aiheuttaa virtsaamistarvetta.